Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12) Půjčeno:12x 
BK
2. rozšířené vyd.
Věrovany : Jan Piszkiewicz, 2004
298 s. : il.

ISBN 80-86768-04-X (váz.)
Obsahuje tabulky, grafy, předmluvy
Bibliografie: s. 295-298
Ekonomika světová - vývoj - pojednání
Globalizace - pojednání
000037810
Obsah // L část (Ivo Rolný) // Předmluva k prvnímu vydání...9 // Předmluva ? druhému rozšířenému vydání...11 // 1 Etické výzvy globálního světa...13 // 1.1 Problém evropské identity a globalizace...28 // 1.2 ? některým základním etickým problémům ekonomické // globalizace...37 // 1.3 Filozoficko-ekonomické aspekty spravedlnosti...42 // 1.4 Problém společenské odpovědnosti v podnikání...54 // 1.5 Iracionalita v ekonomickém myšlení... 66 // 1.6 Několik poznámek ? Paretovu optimu z hlediska etiky...75 // 2 Mezikulturní komunikace a úskalí jazyka businessu...81 // 2.1 Etika diskursu a komunikace...90 // 2.2 Etika networkové komunikace... 95 // 3 Odvrácená tvář ekonomiky...105 // 3.1 Korupce...111 // 3.2 Praní špinavých peněz...117 // 3.3 Lobbing...125 // 4 Mezinárodní obchod a podnikatelská etika...129 // 4.1 Etické chování podniku konkurenční výhodou // na globalizováném trhu...136 // 4.2 Etika v podnikové kultuře...144 // 4.3 Etika v managementu...160 // IL část (Lubor Lacina) // 5 Problém ekonomického vymezení pojmu globalizace...173 // 5.1 Bližší specifika a charakteristiky pojmu ekonomická // globalizace...186 // 6 Mezinárodní obchod se zbožím a globální trhy...199 // 6.1 Teoretické přístupy ? problematice mezinárodního obchodu..200 // 6.2 Mezinárodní obchod v historické retrospektivě...205 // 6.3 Globalizace versus regionalizace...218 // 6.4 Virtuální globální trh trendem budoucnosti
// - nabídkově orientovaná ekonomika...224 // 7 Mezinárodní toky kapitálu a nadnárodní společnosti...227 // 7.1 Globalizace finančních trhů v historické retrospektivě...228 // 7.2 Typy a formy mezinárodních toků kapitálu...234 // 7.3 Nadnárodní společnosti...247 // 7.4 Proces regionální integrace...253 // 8 Mezinárodní obchod se službami...259 // 8.1 Povaha a role služeb v ekonomickém systému...260 // 8.2 Definice a základní klasifikace služeb...261 // 8.3 Společnost založená na službách jako trend budoucnosti?...269 // 9 Migrace a mobilita práce...273 // 9.1 Typy migračních pohybů...273 // 9.2 Světový populační vývoj a migrační toky v historické // retrospektivě... 276 // 9.3 Motivy pro mezinárodní migraci pracovní síly...288 // 9.4 Vliv mezinárodní migrace práce na bohatství země...291 // 10 Základní použitá literatura...295

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC