Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12) Půjčeno:12x 
BK
1. vyd.
Brno : Masarykova univerzita ; Praha : Český hydrometeorologický ústav, 2005
369 s. : il., mapy

ISBN 80-210-3864-0 (váz.)
Obsahuje ilustrace, fotografie, grafy, mapy, bibliografické odkazy, souhrn v angličtině
Bibliografie na s. 245-276
Povodně - dějiny - Česko - studie
000037910
OBSAH // 1 ÚVOD ... 9 // 2 POVODNĚ A JEJICH CHARAKTERISTIKY ... 11 // 2.1 POVODEŇ ... 11 // 2.2 CHARAKTERISTIKY POVODNĚ... 11 // 2.3 DRUHY POVODNÍ... 12 // 2.4 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VZNIK A PRŮBĚH POVODNĚ... 14 // 3 DOSAVADNÍ POZNATKY O STUDIU POVODNÍ V ČESKÉ REPUBLICE // A V EVROPSKÉM KONTEXTU... 18 // 4 SYNOPTICKÉ PŘÍČINY POVODNÍ... 25 // 4.1 POVODNĚ ZIMNÍHO TYPU... 26 // 4.2 POVODNĚ LETNÍHO TYPU... 26 // 4.3 KLIMATOLOGIE EXTRÉMNÍCH DENNÍCH ÚHRNÚ SRÁŽEK NA ÚZEMÍ // ČESKÉ REPUBLIKY ... 29 // 4.3.1 Absolutní denní maxima srážek ... 29 // 4.3.2 N-letost maximálních jednodenních až sedmidenních úhrnů srážek ... 31 // 5 CHRONOLOGIE POVODNÍ V ČESKÉ REPUBLICE V OBDOBÍ SYSTEMATICKÝCH HYDROLOGICKÝCH POZOROVÁNÍ... 38 // 5.1 HISTORIE SYSTEMATICKÝCH HYDROLOGICKÝCH POZOROVÁNÍ ... 38 // 5.2 POVODNĚ NA VYBRANÝCH TOCÍCH V ČESKÉ REPUBLICE ... 42 // 5.2.1 Řeka Vltava v Praze... 42 // 5.2.1.1 Historie vodoměrných pozorování ... 42 // 5.2.1.2 Základní hydrologické charakteristiky řeky Vltavy v Praze... 43 // 5.2.1.3 Chronologie pražských povodní v období 1825-2003 ... 45 // 5.2.1.4 Synoptické příčiny povodní na Vltavě v Praze ... 49 // 5.2.2 Řeka Ohře v Lounech ... 58 // 5.2.2.1 Historie vodoměrných pozorování... 58 // 5.2.22 Základní hydrologické charakteristiky řeky Ohře v Lounech ... 58 // 5.2.2.3 Chronologie lounských povodní v období 1884-2003 ... 59 // 5.2.3 Řeka Labe v Děčíně... 61 // 5.2.3.1
Historie vodoměrných pozorování... 61 // 5.2.3.2 Základní hydrologické charakteristiky řeky Labe v Děčíně... 62 // 5.2.3.3 Chronologie děčínských povodní v období 1851-2003 ... 62 // 5.2.4 Řeka Odra v Bohumíně... 66 // 5.2.4.1 Historie vodoměrných pozorování... 66 // 5.2.42 Základní hydrologické charakteristiky řeky Odry v Bohumíně... 66 // 5.2.4.3 Chronologie bohumínských povodní v období 1896-2003 ... 66 // 5.2.4.4 Synoptické příčiny povodní na Odře v Bohumíně... 67 // 5.2.5 Řeka Morava v Kroměříži ... 72 // 5.2.5.1 Historie vodoměrných pozorování ... 72 // 5.2.5.2 Základní hydrologické charakteristiky řeky Moravy v Kroměříži... 74 // 5.2.5.3 Chronologie kroměřížských povodní v období 1881-2003 ... 75 // 5.2.5.4 Synoptické příčiny povodní na Moravě v Kroměříži... 76 // 6 // OBSAH // 5.2.6 Srovnávací analýza povodní na vybraných tocích České republiky ... 83 // 5.2.6.1 Typizace povětrnostních situací ve vztahu k povodním... 83 // 5.2.6.2 Vztahy mezi povodněmi na Vltavě a na Labi... 85 // 5.2.6.3 Sezonalita povodní ... 86 // 5.2.6.4 Kumulace hydrometeorologických extrémů ... 87 // 5.3 KOMPLEXNÍ ANALÝZA VYBRANÝCH KATASTROFÁLNÍCH POVODNÍ // V ČESKÉ REPUBLICE ... 87 // 5.3.1 Povodeň z března roku 1845 ... 87 // 5.3.2 Povodeň z února roku 1862 ... 91 // 5.3.3 Povodeň z května roku 1872... 92 // 5.3.4 Povodeň ze září roku 1890 ... 94 // 5.3.5 Povodeň z července roku 1897
... 99 // 5.3.6 Povodeň z července roku 1903 ... 103 // 5.3.7 Povodeň ze srpna a září roku 1938 ... 106 // 5.3.8 Povodeň z července roku 1997 ... 108 // 5.3.9 Povodeň ze srpna roku 2002 ... 112 // 5.4 VARIABILITA POVODNÍ A GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ ... 114 // 6 CHRONOLOGIE HISTORICKÝCH POVODNÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH // PŘED ZAČÁTKEM PŘÍSTROJOVÝCH MĚŘENÍ ... 127 // 6.1 SVATOVÁCLAVSKÉ LEGENDY A NEJSTARŠÍ POVODEŇ V ČECHÁCH... 127 // 6.2 PRAMENNÁ ZÁKLADNA ÚDAJŮ O HISTORICKÝCH POVODNÍCH ... 132 // 6.2.1 Prameny narativní povahy... 132 // 6.2.2 Denní záznamy počasí... 134 // 6.2.3 Osobní korespondence... 135 // 6.2.4 Speciální tisky ... 135 // 6.2.5 Úřední hospodářské záznamy ... 138 // 6.2.6 Noviny... 139 // 6.2.7 Obrazová dokumentace... 140 // 6.2.8 Kramářské a trhové písně... 140 // 6.2.9 Vědecké práce a sdělení ... 142 // 6.2.10 Epigrafické prameny... 143 // 6.2.10.1 Značky velkých vod na Vltavě v Praze... 143 // 6.2.10.2 Značky velkých vod v povodí Vltavy ... 148 // 6.2.10.3 Značky velkých vod na Labi v Děčíně... 149 // 6.2.10.4 Značky velkých vod v povodí Labe ... 154 // 6.3 PERCEPCE HISTORICKÝCH POVODNÍ A OCHRANA PŘED NIMI... 156 // 6.4 HISTORIE POVODNÍ V ČESKÉ REPUBLICE PRO VYBRANÉ VODNÍ TOKY ... 161 // 6.4.1 Řeka Vltava ... 163 // 6.4.2 Řeka Ohře ... 172 // 6.4.3 Řeka Labe... 178 // 6.4.4 Řeka Odra... 188 // 6.4.5 Řeka Morava... 192 // 6.5 ANALÝZA NEJ VĚTŠÍCH HISTORICKÝCH POVODNÍ V ČESKÝCH
ZEMÍCH ... 197 // 6.5.1 Povodeň ze září roku 1118... 197 // 6.5.2 Povodeň z ledna-února roku 1342 ... 198 // 6.5.3 Povodeň z července roku 1432 ... 200 // 6.5.4 Povodeň ze srpna roku 1501 ... 207 // 6.5.5 Povodeň z března roku 1598 ... 208 // 6.5.6 Povodeň ze srpna roku 1598 ... 210 // 6.5.7 Povodeň z února roku 1655 ... 213 // 6.5.8 Povodeň z června roku 1675 ... 214 // OBSAH // 7 // 6.5.9 Povodeň z února roku 1784 ... 216 // 6.5.10 Povodeň z února roku 1799 ... 220 // 7 HISTORICKÉ A SOUČASNÉ POVODNĚ V ČESKÉ REPUBLICE — SYNTÉZA PŘÍSTROJOVÝCH MĚŘENÍ A DOKUMENTÁRNÍCH ÚDAJŮ... 224 // 7.1 INFORMACE O POVODNÍCH V ČESKÉ REPUBLICE PODLE DOKUMENTÁRNÍCH PRAMENŮ ...224 // 7.2 INFORMACE O POVODNÍCH V ČESKÉ REPUBLICE PODLE // SYSTEMATICKÝCH HYDROLOGICKÝCH POZOROVÁNÍ ...233 // 7.3 POROVNÁNÍ HISTORICKÝCH A SOUČASNÝCH POVODNÍ // V ČESKÉ REPUBLICE...233 // 7.4 DLOUHODOBÉ KOLÍSÁNÍ POVODNÍ V ČESKÉ REPUBLICE // A JEJICH EVROPSKÝ KONTEXT...241 // 8 ZÁVĚR... 243 // LITERATURA... 245 // PRAMENY A POUŽITÉ ZKRATKY... 277 // SUMMARY... 287

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC