Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:6x 
BK
Liberec : Bor, 2008
172 s. ; 21 cm

ISBN 978-80-86807-75-1 (váz.)
Res Humanae
Obsahuje bibliografii na s. 166-172 a bibliografické odkazy
000037984
ETICKÁ A METODOLOGICKÁ VÝCHODISKA -- Věda o člověku, lidství a náhled -- Lidství jako historický úkol -- Evropanství jako duchovní útvar-filosofie -- Dvojí zkušenost světa -- Galileiho zmatematizování přírody -- More geometrico -- Předvídání skutečnosti -- Příroda a duch -- Empirismus -- Naturalismus a nárok na jeho revizi -- Duchovědy -- Přírodní vědy, psychologie a žitý svět -- Rekapitulace aneb zpět k Evropě a lidství Terminologická poznámka: duchovní kontext vzniku -- kého myšlení -- Akcent na zkušenost -- Galileo Galilei -- René Descartes a vznik racionálního subjektu -- Funkce těla a člověk jako stroj -- člověku, transgrese a konec člověka -- Vědění a diskursivní formace u M. Foucaulta Historické apriori a formování tématu -- člověka -- Epistémy a téma člověka -- Humanitní vědy -- CKÁ A METODOLOGICKÁ VÝCHODISKA Věda o člověku, lidství a náhled ---
Terminologická poznámka: duchovní kontext vzniku novověkého myslení -- Vědy o člověku, transgrese a konec člověka -- ETICKÁ A -- Konstitutivní modely -- Hledisko bipolarity a dis-kontinutity -- Priorita normy pravidla a systému -- Transgresivnípohyb humanitního zkoumání -- Humanitní vědy jakožto vědy? -- Historie a historicita člověka -- Psychoanalýza a etnológie jako antivědy -- a základ moderních humanitních věd -- Lingvistika, vnějšek jazyka a konec člověka Vědy o člověku a dekonstruktivní kritická reflexe— -- Humanitní vědy a etnologie -- Decentralizace, etnologie a humanitní vědy Kutilství jako předpoklad humanitněvědního -- zkoumání -- Humanitní vědy a nový humanismus -- Role humanitních věd v kontextu univerzitního -- vzdělávání -- Profese a profesor -- Humanitní studia jako propedeutika -- univerzitního vědění -- Práce a profese -- Úkol humanitních věd ---
Čin, profese a nárok věd o člověku jako nárok bezprostřední odpovědnosti -- ROZVINUTí ETICKÝCH VÝCHODISEK -- Poznání člověka a jeho možnosti -- Motivační charakter poznávání jiných lidí -- Sféra vlastního -- Vcítění jako aprezentace -- Tělo a poznávání jiných : -- Vědy o člověku -- Role humanitních věd vzdělávání -- ROZVINUTÍ ETICKÝCH -- Poznání člověka -- Meze poznání člověka aneb poznání versus setkání -- Světlo -- Identita -- Totalita -- Představování -- Vnitřek Já -- Domov jako východisko poznávání -- Opracování a příručnost -- Poznávání jakožto osvojování -- Odpovídání a odpovědnost -- Poznávání, setkání a humanitní vědy -- ROZVINUTí METODOLOGICKÝCH VÝCHODISEK -- Problém multikulturality -- Evropanství -- Logocentrismus a nárok dekonstrukce -- vhledu -- Rekapitulace aneb zpět k ideji -- multikulturalismu -- Problém interdisciplinarity -- Idea a vědění? ---
Problém kompetence a kompetentnosti -- Nekompetentnost? -- Jak je tomu v humanitním vzdělání? -- <: -- Meze poznání člověka -- ROZVINUTÍ -- Problém multikulturality -- Problém interdisciplinarity -- Problém kompetence a kompetentnosti -- Dovětek., -- Epilog Literatura

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC