Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(19.5) Půjčeno:156x 
BK
Biografie
Vyd. 1.
Praha : Academia, 2007
431 s. : il., portréty, faksimile ; 24 cm + 1 CD

ISBN 978-80-200-1527-3 (váz.)
Obsahuje černobílé fotografie
Bibliografie na s. 361-389, rejstříky
000038072
Předmluva... 11 // LITERÁRNÍ ŽIVOT...21 // Politické a kulturní souvislosti...25 // Kulturně-politická situace v osvobozené republice...23 // Regulace knižního trhu...33 // Obnova spisovatelských organizací...57 // Polemiky před parlamentními volbami a sjezdem spisovatelů...41 // První sjezd českých spisovatelů a jeho ohlas...45 // Další názorová diferenciace...49 // Cesta k únorovému převratu...55 // Nakladatelství... 61 // Organizace nakladatelského podnikání... 61 // Ediční činnost a zaměření profilových nakladatelství...66 // Literární časopisy... 74 // Regulace časopisecké produkce... 74 // Významná literární a kulturní periodika... 75 // Souvislosti divadelního života...88 // Prosazení socialistických principů řízení divadla...88 // Politizace českého divadla... 91 // Vztahy se slovenskou literaturou... 96 // Obnova česko-slovenských literárních kontaktů...96 // Společný knižní trh a překlady...98 // Recepce slovenské literatury v českých zemích...99 // Překladová literatura... 101 // Návraty k předválečným tradicím... 102 // Nové impulzy... 104 // MYŠLENÍ O LITERATUŘE... 107 // Spory o charakter české kultury... 109 // Představy „nové“ literatury... 112 // Boj proti „literárnímu braku“... 112 // 7 // Odmítnutí avantgardy... 114 // Komunistický koncept nové literatury... 116 // Rozrůzněnost literární kritiky... 117 // Literární bádání... 123 //
POEZIE ...131 // Reflexe války a osvobození... 133 // Ve znamení barikád... 133 // Poezie obětí války... 136 // Básnické bilance a dějinná perspektiva...139 // A co básník?... 150 // Křesťansky orientovaná lyrika... 154 // Poezie tradičně vnímané spirituality ... 155 // Zahradníčkova polemika s dobou... 156 // Nové podoby křesťansky orientované poezie... 160 // Mýtus všedního života - tvůrčí impulz Skupiny 42... 166 // Blatného hledání přítomného času... 170 // Kolářova cesta za hranice literatury... 172 // Kainarovy příběhy a osudy... 174 // Nové podoby surrealismu... 178 // Skupina Ra a snaha o revizi metody psychického automatismu ... 181 // Dílčí návrat k surrealistickým východiskům ... 183 // Další diferenciace mladé poezie... 186 // Ohnice... 188 // Autoři Mladé fronty... 191 // Okruh Rudého práva... 196 // Básníci mimo programy ... 198 // PRÓZA...201 // Starší prozaické tendence ...205 // Spektrum doznívajících typů prózy...205 // Próza historická a alegorická...212 // Próza psychologická...216 // Dokumentární a svědecká literatura ...219 // Svědectví o věznicích a koncentračních táborech...219 // Reportáž psaná na oprátce ...223 // Téma války a okupace ve fabulované próze...229 // Vězeňská próza...229 // Obraz života v protektorátu...231 // Existenciálni próza...235 // 8 // Svět skleněných stěn: Jiří Mucha...238 // Cizinci hledající byt: Egon Hostovský ... 239 // Člověk ve zvěčněném světě: Jiří Weil...242 // Hledání aktivního hrdiny ...245 // Vesnická próza ...246 // Společenský a vývojový román...249 // Němá barikáda a próza s tématem boje...250 //
DRAMA ...255 // Snaha o obnovení škály poetik...257 // Odmítnutí protektorátní dramatiky a vize nového dramatu...257 // Dožívání konvenční dramatiky...260 // Dramatické reakce na válku...262 // Svět ženy jako protipól války...262 // Alegorie...265 // Pokusy o reportážní zachycení aktuálního tématu...269 // Dramatika historických paralel ...272 // Aktuální modelová hra a politická satira...’276 // Divadlo satiry a jeho střet s rodící se budovatelskou normou 276 // Směr: budovatelské drama...284 // Účast dramatu v politickém boji za komunistickou revoluci...287 // FAKTOGRAFICKÁ LITERATURA...291 // Literatura o českém odboji...293 // Cestopisy ...296 // Memoáry ...298 // Předzvěsti literatury faktu jako osobitého žánru...299 // POPULÁRNÍ LITERATURA...301 // Románové novinky a snahy o vyšší úroveň lidové četby...303 // Nové tematické dominanty populární beletrie...306 // Zúžení žánrového spektra, nástup románu tezového...309 // Přehled zábavné a tendenční slovesné produkce...312 // Příběhy z války a odboje...313 // Dobrodružná, špionážní, utopická a historická četba...313 // Detektivní a kriminální román...314 // Parodie populárních žánrů, humoristická četba a počátky protiměšťácké satiry...316 // Masová píseň: pokus o prosazení agitace veršem...319

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC