Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9) Půjčeno:18x 
BK
Praha : Lidové noviny, 2001
355 s. ; 18 cm

ISBN 80-7106-389-4 (váz.)
Utváření Evropy ; [sv.] 3
italština
Obsahuje rejstřík
Bibliografie: s. 342
Jazyky - Evropa - sémiotika - jazykověda - eseje
000038122
Předmluva (5) // ÚVOD (9) // I. OD ADAMA PO CONFUSIO LINGUARUM // „Genesis“ dvě, deset, jedenáct (16) Před Evropou a po ní (18) // Vedlejší účinky (25) Sémiotický model přirozeného jazyka (26) // II. KABALISTICKÁ PANSÉMIOTIKA (30) // Četba tóry (30) Kosmická kombinatorika a kabala jmen (33) Prajazyk (35) // III. DANTŮV DOKONALÝ JAZYK (38) // Latina a volgare (39) Jazyky a mluvní akty (41 ) První dar Adamovi (43) Dante a univerzální gramatika (45) „Vulgaris illustris“ (47) Dante a Abulafija (48) // IV. ARS MAGNA RAIMUNDA LULU (54) // Základní prvky kombinatorického umění (55) Abeceda a čtyři obrazce (58) // ,Arbor scientiarum’’ (65) Univerzální svornost u Mikuláše Kusánského (69) // V. MONOGENETICKÁ HYPOTÉZA A PRAJAZYKY (72) // Návrat k hebrejštině (73) Univerzalistická utopie Guillauma Postela (74) Furor etymologicus (78) Konvencionalismus, epikureismus, polygeneze (82) Předhebrejský jazyk (87) Nacionalistické hypotézy (90) // Indoevropská hypotéza (97) Filozofové proti monogezi (100) // Nesmrtelný sen (103) Nové monogenetické perspektivy (107) // VI. KABALISMUS A LULLISMUS V MODERNÍ KULTUŘE (109) Magická jména a kabalistická hebrejština (111) Kabalismus a lullismus ve steganografiích (116) Lullovská kabalistika (119) Giordano Bruno: kombinatorika a nekonečné světy (122) Nekonečné zpěvy a „dictiones“ (128) // Hledaní dokonalého jazyka // II. DOKONALÝ OBRAZ JAZYKŮ (132) // Horapollovy „Hieroglyjjhica“ (133) Egyptská abeceda (134) Kircherova egyptologie (141) Kircherova čínština (144) Kircherova ideologie (147) Pozdější kritika (150) Egyptská a čínská cesta (152) Obrazy pro mimozemšťany (159) // VIII. MAGICKÝ JAZYK (161) // Některé hypotézy (164) Magickýjazykjohna Deea (166) Dokonalost a utajenost (171) // IX. POLYGRAFIE (174) // Kircherova polygrafie (175) Beck a Becher (179) První náznaky organizace obsahu (182)
X. APRIORNÍ FILOZOFICKÉ JAZYKY (186) // Bacon (187) Komenský (190) Descartes a Mersenne (192) Anglická debata o znaku a rysech (194) Elementární pojmy a organizace obsahu (197) // XI. GEORGE DALGARNO (203) // XII. JOHN WILKINS (211) // Tabulky a gramatika (214) Reálné znaky (217) Slovník: synonyma, perifráze, metafory (218) Otevřená klasifikace? (220) Meze klasifikace (223) Wilkinsův hypertext (230) // XIII. FRANCIS LODWIGK (231) // XIV. OD LEIBNIZE PO ENCYKLOPEDII (239) // Characteristica universalis a calculus (241 ) Problém primitivních pojmů (244) Encyklopedie a abeceda myšlení (246) Slepé myšlení (247) „I-ťing” a binární číselná soustava (252) Vedlejší účinky (254) Leibnizova „knihovna" a „encyklopedie" (255) // XV. FILOZOFICKÉ JAZYKY OD OSVÍCENSTVÍ DO SOUČASNOSTI (260) // Projekty 18. století (260) Pozdní sezóna filozofických jazyků (267) Kosmické jazyky (272) Umělá inteligence (275) Některá fantazmata dokonalého jazyka (276) // XVI. POMOCNÉ MEZINÁRODNÍ JAZYKY (281) // Smíšené systémy (283) Babylon aposteriorních jazyků (285) Esperanto (287) Optimalizovaná gramatika (289) Teoretické námitky a protinámitky (292) „Politické" možnosti PMJ (295) Nedostatky a vyjádřitelnost PMJ (297) // XVII. ZAVĚRY (299) // Přehodnocení Babylonu (300) Překlad (305) Dar Adamovi (310) Poznámky (313) // Bibliografie (314) // PoznAmka překladatele (336) // František Čermák-. Mezinárodni jazyky (337) // Rejstřík (343)
(OCoLC)50345632
cnb001032623

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC