Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
V Praze : Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1908
62 s. ; 27 cm

Rozpravy České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění ; třída III, číslo 24
Obsahuje rejstřík
000038294
Rekat.
OBSAH. // Str. // I. Pŕesmykování 3—4...З // § 1. Přesmykují se souhlásky...З // § 2. Přesmykují se slabiky ... 4 // II. Slabiční zrniny 4—9...4 // § 3. Stahování s vnitřním j ...5 // § 4. Jiné případy stahování ...5 // § 5. Zmény v skupenství a počtu slabik...5 // § 6. Synizese...7 // § 7. Hiát ...8 // § 8. Kontaminace...S // § 9. Dissimilace...9 // § 10. Vznik nové slabiky...9 // IIT. Piízvuk a výška hlasu 9—10 9 // § 11...9 // IV. Kvantita 10 — 35...10 // § 12. Délka ve slovech tvaru trat...10 // Změny kvantity sestavené dle kmenoťvornýrh přípon ...11 // A. Přípony krátké ...11 // § 13. U // § 14. (zdrobnělá)...12 // § 15. (kořenná slabika) ...14 // § 16. (předposlední slabika; ...14 // B. Přípony dlouhé ...15 // § 17. 15 // § 18. (adjektiva)...17 // C. Přípony verbálné ...18 // § 19...18 // /). Spřežky §20...19 // £. Složená slova...20 // § 21...-v...20 // Tvaroslovní zrniny...20 // A. Sklonění jmenné a zájmenné...20 // Maskulina ...20 // o- kmeny ...20 // 62 // Sir. // § 22. a) Nom. sing, jednoslabičný...20 // § 23. b) Nom. sing, víceslabičný ...20 // jo- kmeny...20 // § 24. Nom. sing, jednoslabičný ...22 // § 25. Nom. sing, víceslabičný...22 // § 26. Kvantita v jednotlivých pádech o- a jo- kmenů...23 // Neutra // § 27...»...24 // § 28. Kvantita v jednotí, pádech o- a jo- kmenů...24 // § 29. bjo- kmeny...25 // § 30. en- a ent- kmeny v nom. sing. č...25
Feminina » // a- kmeny ...25 // § 31. Nom. dvojslabičný ...25 // § 32. Nom. víceslabičný ...26 // § 33. ja- kmeny...26 // § 34. Kvantita v jednotlivých pádech a-, -ja a -%ja kmenů ...27 // § 35. *- kmeny...27 // Adjektivum // § 36...28 // Číslovky // § 37...29 // Zájmeno // § 38...29 // Příslovky // § 39...30 // B. Časování // § 40. Infinitiv...31 // § 41. Participium -l ...32 // § 42. Participium -n ...33 // § 43. Substantivum verbale...33 // § 44. Part. praesentis activi... 33 // § 45. Praesens indikativ ... ... 33 // § 46. Praesens imperativ...35 // Zkratky...37 // Seznam slov...39 // Opravy k části...1...59 // Opravy k části II...CO
(OCoLC)85475696
cnb000591152

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC