Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.10.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11) Půjčeno:11x 
BK
1. vyd.
Brno : Barrister & Principal, 2001
197,xvi s. : il.

objednat
ISBN 80-85947-63-3 (brož.)
Další údaj z obalu: pokračování úspěšné knihy Holandská zkušenost
Obsahuje černobílé fotografie, tabulky, úvod, údaje o autorovi
Bibliografie: s. 187-191
Nizozemsko - politika - společnost - pojednání
000038331
OBSAH // OBSAH // POLITICKÉ STRANY V NIZOZEMÍ...5 // 1. Úvod... 5 // 2. Dnešní politické strany se zastoupením v parlamentu... 6 // 3. Financování politických stran... 19 // 4. Ideologie a politika...20 // 4. 1. Mizící zájem občanů o politiku... 20 // 4. 2. Možné příčiny menšího zájmu o politiku...21 // 4. 3. Funkce politiky není ukončena... 26 // STÁTNÍ SPRÁVA // 1. Vznik nové vlády... // 2. Funkce a Tungování parlamentu // 3. Vznik nového zákona... // 4. Vztah úředníků ? politikům. // 4. 1. Úředníci, občané a politika ... // 4. 2. Zákon o průhlednosti státní správy... // 4. 3. Případ Peper... // 4. 4. Veřejnoprávní organizace... // 4. 5. Vztah úředníků ? politice... // 4. 6. Musí úředník vždy poslechnout svého nadřízeného? // 4. 7. De klokkenluider („zvoník“) // 4. 8. Nic se nejí tak horké... // 4. 9. Vedlejší placené a neplacené funkce politiků 4.10. Případ na pomezí: starosta obce... // 31 // 31 // 33 // 35 // 37 // 37 // 39 // 39 // 41 // 42 // 45 // 46 // 46 // 47 // 48 // ZAHRANIČNÍ POLITIKA...50 // 1. Obecné rysy nizozemské zahraniční politiky... 50 // 2. Transatlantická spolupráce...51 // 3. Evropská integrace... 52 // 193 // I lOLANDSKA S( )l ’ČASNOST // 4. Spolupráce na globální úrovni... 53 // 5. Bilaterální vztahy s Belgií a Německem... 54 // 5. 1. Vztahy s Belgií... 55 // 5. 2. Vztahy s Némecketn... 56 // 6. Politika vůči bývalým koloniím... 58 // 6. 1. Politika
vůči Surinamu... 58 // 6. 2. Politika vůči Indonésii...61 // 6. 3. Vztahy s Nizozemskými Antilami a Arubou...61 // NIZOZEMSKÁ MONARCHIE...64 // 1. Původ nizozemské královské rodiny...64 // 2. Královna Wilhelmina a princ Hendrik...69 // 3. Královna Juliána a princ Bernhard...69 // 4. Královna Beatrix a princ Claus...71 // 5. Korunní princ Vilém Alexander...:... 72 // 6. Finanční stránka monarchie... 73 // 7. Kritika a obhajoba monarchie... 73 // 8. Lintjesregen: každoroční „déšť vyznamenání’1...74 // 9. Dnešní role aristokracie... 75 // NĚKTERÉ AKTUÁLNÍ ASPEKTY // NIZOZEMSKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ...82 // 1. Nizozemská ekonomika dnes... 82 // 2. Na čem Nizozemci vydělávají?...85 // 3. Rozdělení příjmů mezi obyvateli... 87 // 4. Starobní důchody...89 // 4. 1. Mezigenerační smlouva... 89 // 4. 2. Zpráva Vědecké rady pro vládní politiku...91 // 4. 3. Výhody a nevýhody splácení státního dluhu...94 // 5. Polderový model...95 // 5. /. Definice pojmu... 95 // 5. 2. Od dávné historie po dnešní dobu... 95 // 5. 3. „Poldermodel" a další faktory... 99 // 5. 4. Současná situace...100 // 194 // OBSAH // 1. Cíl protidrogové politiky... // 2. Zodpovědnost za protidrogovou politiku. // 3. Mezinárodní protidrogová spolupráce... // 4. Rozdíl mezi tvrdými a měkkými drogami // 5. CofTeeshops... // 6. Pokrytecká politika vůči // prodeji produktů z konopí... // 7. Trestní postihy za výrobu a vlastnictví // drog a
za obchodování s drogami... // 8. Statistické údaje o užívání drog... // 9. Vědecký výzkum... // 10. Prevence... // 11. Terapie... // II. 1. Metadon... // II. 2. Poskytování heroinu narkomanům... // 12. Kritika nizozemské protidrogové politiky // 13. Postoj politických stran vůči drogám... // 14. Policejní stíhání prodeje drog... // 15. Výsledky protidrogové politiky... // 103 // 103 // 103 // 104 // 105 107 // 107 // 108 // 111 // 113 // 113 // 114 114 // 114 // 115 // 117 // 118 119 // AGRESE, NÁSILÍ A POLITICKÁ ŘEŠENÍ... 121 // 1. O agresi a násilí všeobecně...121 // 2. Přehled různých druhů agrese a násilí... 122 // 3. Definice pojmu... 123 // 4. Statistické údaje o veřejné agresi a násilí...124 // 5. Příčiny veřejného násilí a faktory, // které agresi podporují... 126 // 5. 1. Osobnostní faktory...127 // 5. 2. Rodinné faktory...128 // 5. 3. Vliv školy...;...129 // 5. 4. Společensko sociálně kulturní faktory...129 // 5. 5. Vlivy v dospělosti...130 // 195 // HOLANDSKA SOUČASNOST // 6. Odborné psychologické a sociální teorie // o vzniku agrese a jejích příčinách... // 6. 1. Sigmund Freud... // 6. 2. Konrad Lorenz... // 6. 3. Paul MacLean a Arthur Koestler... // 6. 4. T W. Adorno... // 6. 5. Milgram

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC