Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11.4) Půjčeno:57x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Host, 2003
360 s. ; 21 cm

ISBN 80-7294-080-5 (brož.)
Teoretická knihovna ; [vol.] 8
Obsahuje bibliografii na stranách 267-350 a rejstřík
Próza - interpretace - studie
000038339
ÚVODEM // 9 // I. INTERPRETACE VYPRÁVĚNÍ V KONTEXTU INTERPRETAČNÍCH TEORIÍ POSLEDNÍCH DESETILETÍ...19 // I. 1. Úvod...19 // I. 2. Historické kořeny interpretačního bádání: hermeneutická stopa...22 // I. 3. Interpretační teorie a praxe v literárněvědných // metodologiích 20. století...33 // I. 3. 1. Interpretační teorie v rámci ruského formalismu: text // jako produktor literárního významu...33 // I. 3. 2. Pojetí interpretace v rámci „nové kritiky“: interpretace // jako pozorné čtení...37 // I. 3. 3. Štrukturalistické pojeti interpretace: text a jeho subjekty // v kontextu literárního vývoje...41 // I. 3. 4. Hermeneutická teorie druhé poloviny 20. století: // dynamický vztah horizontů...56 // I. 3. 5. Interpretační metodologie směřujíci od textu ke kontextu: // kontexty jako zdroje či limity významů...59 // I. 3. 6. Interpretace odkazující od textu zpět к autorovi: autorský // záměr jako interpretační filtr...75 // I. 3. 7. Psychoanalyticky orientovaná interpretace: všechnu moc // recipientovi...79 // I. 3. 8. Interpretace v rámci recepční estetiky: hledání // implikovaného vnímatele...84 // I. 3. 9. Interpretace a utváření významu v rámci „interpretační // komunity“...94 // I. 3. 10. Interpretace v rámci sémiotických teorií: text jako // partitura...97 // I. 3. 11. Závěrem: soudobé koncepty teorie interpretace 116 // II. VYPRÁVĚNÍ JAKO STRUKTURA, V NÍŽ SE ODEHRÁVÁ VÝZNAM: INTERPRETAČNÍ
PŘÍSTUPY К VNITŘNÍ VÝSTAVBĚ VYPRÁVĚNÍ...120 // И. 1. Úvod...120 // II. 2. Vnitřní logika příběhu: text jako vyprávění...127 // II. 2. 1. Signifikace: utváření významu v textu...127 // II. 2. 2. Narativní text: princip soudržnosti narativu...127 // II. 2. 3. Příběh jako interakce děje, postav a časoprostoru 135 // II. 2. 4. Děj...149 // II. 2. 5. Časoprostor... 152 // II. 2. 6. Postava...160 // II. 2. 7. Vypravěč jako tematizátor diskursivního pozadí 163 // II. 3. Diskursivnost a textovost: vyprávění jako text...165 // II. 3. 1. Pojem textu...165 // II. 3. 2. Téxtovost a narativita...172 // III. INTERPRETACE VYPRÁVĚNÍ Z HLEDISKA JEHO REFERENCE...179 // III. 1. Úvod...179 // III. 2. Reference ve smyslu odkazování к aktuálnímu světu ... 183 // III. 2. 1. Re-prezentace jako typ reference...183 // III. 2. 2. Interpretační uvažování jako výsledek sporu // o referent...186 // III. 2. 3. Interpretace reference na základě konceptů mimésis ... 189 III. 2. 4. Mimotextová reference v teorii korespondence // a pravdivostních podmínek...195 // III. 2. 5. Pragmatický přístup к referenci: kategorie referentu ... 202 III. 2. 6. Strukturální sémantika: zdůraznění koherence namísto // mimésis a referentu...216 // III. 2. 7. Radikální eliminace referentu i označovaného...228 // III. 2. 8. Problém konkrétních popisů, jedinečných (vlastních a místních) jmen a deiktických částic: problém jedinečné // reference...231
// III. 2. 9. Re-prezentace jako způsob utváření a fungování // zobrazeného světa...246 // III. 3. Odkazování к žánru, к jiným textům a kulturním kódům: intertextová reference...248 // III. 4. Odkazování к textem implikovaným subjektům...251 // Autorská poznámka...266 // Bibliografie...267 // Petr A. Bílek: In Search of Interpretative Language: Toward // a Modern Prose-Fiction Text...351 // Jmenný rejstřík... 355
(OCoLC)56083755

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC