Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : SNTL ; Bratislava : Alfa, 1985
282 s. : il. ; 25 cm

Obsahuje bibliografii a přehled norem ČSN
000038598
Rekat.
Obsah // * // ÚVOD ... 8 // 1 OPTIMALIZACE PROTIKOROZNÍCH OPATŘENÍ ... 9 // 1.1 Příčiny a důsledlty koroze... 11 // 1.2 Hlavní systémy proti korozní ochrany... 12 // 1.3 Zásady optimalizace... 15 // 1.4 Organizace řízení jakosti... 16 // 2 JAKOST POVLAKOVÉHO SYSTÉMU ... 19 // 2.1 Předběžná úprava ... 21 // 2.2 Organické povlaky...21 // 2.3 Kovové povlaky...28 // 2.4 Anorganické nekovové povlaky...31 // 2.5 Kombinované povlaky ...31 // 3 ŘÍZENÍ JAKOSTI PŘI VYTVÁŘENÍ POVLAKOVÝCH SYSTÉMŮ ... 32 // 3.1 Koncepce řízení ... 32 // 3.1.1 Měřicí a řídicí systémy ... 33 // 3.1.2 Řízení jakosti I. generace...36 // 3.1.3 Řízení jakosti II. generace...37 // 3.1.4 Řízení jakosti III. generace...37 // 3.1.5 Volba generace řízení...38 // 3.2 Provozně významné podmínky...39 // 3.3 Vstupní kontrola materiálu, surovin a lázní ...39 // 3.3.1 Konzistence...39 // 3.3.2 Obsah netěkavých složek ...42 // 3.3.3 Ředitelnost ...43 // 3.3.4 Rozliv... 44 // 3.3.5 Sedimentace...45 // 3.3.6 Jemnost tření...46 // 3.3.7 Stříkatelnost...47 // 3.3.8 Kryvost...48 // 3.3.9 Měrná vodivost a měrný odpor...50 // 3.3.10 Permitivita ...51 // 3.3.11 Hodnota pH nátěrové hmoty...51 // 3.3.12 Aminové číslo...52 // 3.3.13 Odpařivost...52 // 3.3.14 Zasychání...52 // 3.3.15 Vytvrzení...53 // 3.3.16 Hloubková účinnost nátěrové hmoty...54 // 3.3.17 Velikost a tvar částic...57 // 3.3.18 Sypná hmotnost...60 // 3.3.19 Sypný úhel ...60
// 3.3.20 Vlhkost práákových materiálů...60 // 3.3.21 Stékavost...62 // 3.3.22 Index toku taveniny...63 // 3.3.23 Interval zpracovatelských teplot... 63 // 3.3.24 Charakteristika fluidního sloupce...64 // 3.3.25 Doba želatinace ...65 // 3.3.26 Krytí hran...67 // 3.3.27 Zpracovatelnost smaltové suspenze...6 7 // 3.3.28 Tavitelnost frit, smaltových prášků a vysušených suspenzí...69 // 3.3.29 Hloubková účinnost galvanické lázně... 69 // 3.3.30 Vyrovnávací schopnost galvanické lázně...71 // 5 // 3.3.31 // 3.3.32 // 3.3.33 // 3.3.34 // 3.4 // 3.4.1 // 3.4.2 // 3.4.3 // 3.4.4 // 3.4.5 // 3.4.6 // 3.4.7 // 3.4.8 // 3.4.9 // Vylučovací rychlost galvanické lázně... // Proudový výtěžek galvanické lázně... // Složení lázní pro technologie pokovování ponorem do roztaveného kovu . . . . // Směsi pro vytváření povlaků difúzním způsobem... // Sledování a řízení technologického chodu procesu... // Složení pracovní látky ... // Určení dynamické charakteristiky... // Analytické sledování složení lázně... // Měření fyzikálně chemických vlastností lázně... // Systém nepřímého sledování složení... // Funkční zkoušení lázní... // Teplota... // Vlhkost... // Tlak ... // Hladina... // Napětí, proud... // Proudová hustota... // Charakter nástřiku... // Řízení dopravy upravovaného výrobku // 72 // 72 // 73 // 77 // 78 // 78 // 79 83 83 93 96 99 // 103 // 103 // 105 // 106 106 110 111 // 4 KONTROLA
JAKOSTI POVLAKOVÝCH SYSTÉMŮ...115 // 4.1 Parametry jakosti ... 115 // 4.2 Vzhledové vlastnosti...116 // 4.2.1 Celkový vzhled...118 // 4.2.2 Lesk, matnost, zobrazivost...120 // Vizuální hodnocení...127 // Přechodná varianta...129 // Fotometrické metody...129 // 4.2.3 Barva...144 // Vizuální srovnávání...156 // Srovnávací kolorimetry...157 // Trichromatické kolorimetry...157 // Spektrofotometrická měření...159 // 4.3 Funkční vlastnosti povrchu...162 // 4.3.1 Čistota povrchu ...162 // 4.3.2 Zamaštění povrchu... 164 // 4.3.3 Drsnost povrchu...167 // 4.3.4 Přilnavost...171 // 4.3.5 Tvrdost, mikroťvrdost...175 // 4.3.6 Tažnost, vláčnost...178 // 4.3.7 Vnitřní pnutí...180 // 4.3.8 Odolnost proti deformaci ...182 // 4.3.9 Odolnost proti oděru...186 // 4.3.10 Struktura povlaku...187 // 4.3.11 Složení povlaku...188 // 4.3.12 Elektrické vlastnosti ...190 // 4.3.13 Pájitelnost...192 // 4.3.14 Nasáklivost nátěru...192 // 4.4 Ochranné vlastnosti povlakových systémů...193 // 4.4.1 Tloušťka povlaku...194 // Metoda snímací chemická, elektrochemická...196 // Metoda kapková...200 // Metoda praménková ...203 // Metoda Goniometrická...204 // Metoda výbrusu... 207 // Metoda délkových měření...208 // Metoda mokré stopy ...210 // Měřicí charakteristiky nedestruktivních systémů...211 // Kalibrace nedestruktivních měřičů tloušťky...211 // Metoda magnetická...212 // Metoda elektromagnetická...214 // Metoda vířivých proudů...215
// Metoda izotopová odrazová...217 // Metoda izotopová fluorescenční...218 // Metoda termoelektrická...219 // 6 // Metoda průrazného napětí...221 // Metoda optická...221 // 4.4.2 Pórovitost...223 // Metody chemické...224 // Metody elektrochemické...226 // Metody fyzikální...230 // 5 ZKOUŠENÍ OCHRANNÝCH VLASTNOSTÍ POVLAKŮ...234 // 6.1 Zkoušky v přírodních a provozních podmínkách...235 // 5.1.1 Zkoušky na atmosférických stanicích...235 // 5.1.2 Zkoušky v přírodních vodách...238 // 5.1.3 Provozní zkoušky a průzkumy...238 // 5.2 Zkoušky laboratorní...239 // 5.2.1 Zkoušky modelové...240 // 5.2.2 Zkoušky urychlené...241 // 6 HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ...247 // 6.1 Zjišťování průběhu znehodnocování povlaku...247 // 6.2 Vyhodnocování a zpracování výsledků měření...250 // 6.2.1 Deduktivní a induktivní závěry... 250 // 6.2.2 Hodnocení míry závislosti...255 // 6.2.3 Odhady významnosti vlivu...260 // 6.2.4 Zpracování výsledků... ... 263 // 6.3 Plánování zkoušek...265 // 6.4 Reprezentativní výběry...267 // 7 NORMALIZACE...271 // 7.1 Požadavky na jakost povlakových systémů ...271 // 7.2 Měřicí a zkušební metody... 273 // 7.3 Metody hodnocení ...277 // Literatura // 7
(OCoLC)39596281
cnb000027479

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC