Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(15) Půjčeno:30x 
BK
1. vyd.
Praha : Karolinum, 2000
139 s.

ISBN 80-246-0057-9 (brož.)
Obsahuje úvod, anglické resumé
Bibliografie: s. 127-129
Postižení zdravotně - právo - učebnice vysokošk.
000038772
OBSAH // ÚVOD ... 3 // 1 LIDSKÁ PRÁVA - JEJICH VÝZNAM A ÚLOHA ... 7 // 1.1 ZAKOTVENÍ LIDSKÝCH PRÁV V MEZINÁRODNÍCH DOKUMENTECH ... 8 // 2 LIDÉ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A JEJICH PRÁVA ... 13 // 2.1 GENEZE OCHRANY PRÁV ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH ... 15 // 2.2 ZDRAVOTNÍ POSTIŽENÍ Z HLEDISKA // POJMOVÉHO VYMEZENÍ... 23 // 2.3 PROGRAM PREVENCE, REHABILITACE // A VYROVNÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ ... 26 // 2.3.1 Prevence ... 26 // 2.3.2 Rehabilitace ... 27 // 2.3.3 Vyrovnání příležitostí ... 29 // 2.4 PROBLEMATIKA ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V PROGRAMECH // ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ PŮSOBÍCÍCH V RÁMCI OSN ... 31 // 2.4.1 Výbor pro hospodářská, sociální a kulturní práva a jeho činnost . 32 // 2.4.2 Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech ... 33 // 2.4.3 Aplikace obecných ustanovení Paktu na zdravotně postižené ... 36 // 2.4.4 Aplikace zvláštních ustanovení Paktu na zdravotně postižené ... 37 // 3 ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ A OCHRANA JEJICH PRÁV // VE VYBRANÝCH STÁTECH ... 43 // 4 OCHRANA PRÁV OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM // V ČESKÉ REPUBLICE ... 75 // 4.1 POJEM ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ ... 76 // 4.2 NÁRODNÍ PROGRAM ČINNOSTI A ÚLOHA // VÝBORU PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ ... 79 // 4.3 PRÁVA ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH // Z HLEDISKA APLIKACE STANDARDNÍCH PRAVIDEL ... 84 // 138 // 4.3.1 Zamčstnanost ... 84 // 4.3.1.1 Rehabilitace ... 85 // 4.3.1.2 Chráněná pracoviště ... 88 // 4.3.1.3
Pomoc poskytovaná na trhu práce ... 91 // 4.3.1.4 Opatření podporující zaměstnanost ... 92 // 4.3.1.5 Zvláštní ochrana v pracovněprávních vztazích ... 95 // 4.3.2 Služby ... 98 // 4.3.3 Přístupnost prostředí a informací ... 102 // 4.3.4 Vzdělávání ... 104 // 4.3.5 Rodinný život ... 109 // 4.3.6 Sociální zabezpečení ... 110 // 5 ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ A LEGISLATIVNÍ PROCES V RÁMCI ORGANIZACÍ EVROPSKÝCH STÁTŮ ... 115 // ZÁVĚR ... 119 // Seznam odkazů ... 125 // Použitá literatura ... 127 // Anglické resumé ... 131 // Obsah ... 139 // 139

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC