Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(28) Půjčeno:84x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 1998
246 s.

ISBN 80-7178-264-5 (brož.)
Bibliografie: s. 243-246.
Hry hudebně pohybové - pojednání
Muzikoterapie - pojednání
000039274
OBSAH // Úvod // PÁR SLOV O HISTORII MUZIKOTERAPIE // Pravěk // Starověk // Středověk // Renesance a novověk // 17. a 18. století // 19. a 20. století // Současnost // TEORETICKÁ ČÁST - PŘÍPRAVA A VEDENÍ LEKCE ...24 // Příprava // Volba tématu ...24 // Úvodní kolečko a kolující pozdrav ...24 // Náladoměr ...25 // Rozehřívací fáze ...25 // Koncentrace ...25 // Hlavní činnost ...25 // Umění improvizovat ...26 // Doznění a sdílení (reflexe) ...26 // Závěr lekce ...27 // Některá upozornění a práva hráčů (klientů, žáků atd.) ...28 // Společenské konvence ...28 // Dramatické konvence ...28 // Konvence v terapii ...28 // Právo nevědět ...29 // Vážné se vždy nerovná cenné // Hra = svoboda ...29 // Spory a konflikty ...29 // Hodnocení a atmosféra ve skupině ...30 // Vztahy ve skupině ...30 // Vztahy s kolegy ...31 // Překážky práce ...31 // TERAPIE, PEDAGOGIKA A JEJICH HRANICE ...33 // Muzikoterapie ve speciální pedagogice ...34 // Prostor a vybavení (ideální představa) ...34 // Oblečení a obutí ...35 // Význam použitých ikon ...36 // 1. HRY S RYTMEM ...39 // Marcela ...40 // Rytmické hry v kruhu ...42 // Tleskání ...42 // Dialogy tleskáním ...43 // Dupání v kruhu I ...44 // Dupání v kruhu II ...45 // Kroky za zády ...46 // Ťukání ...46 // Hra na tělo ...47 // Bubnování ...48 // Lavina rytmu ...48 // Rytmus nálady ...48 // Bubnujeme svá témata ...49 Hledání společného rytmu ...49 // Dialog dvou bubnů ...50 // Tep srdce ...50 // Na výdrž ...51 // Akcentovaný rytmus ...51 // Rytmy a činnosti ...52 // Pohybová improvizace ...52 // Indiánský rituál ...53 // Rituály ...54 // Rytmické hádanky ...54 // Africká cvičení v kruhu ...55 // „Bubnování na pusu“ ...55 // Melodický scat ...56 // Hry s rytmem a pohybem ...56 // Červení a Bílí ...56 // Krysař ...57 // Natřásání se ...57 //
Některé figury pohybu ...58 // Houpání // Máslostroj // Hra ruky // Na houslaře // Upozornit na sebe // Na dirigenty // Na vláčky // Putovní plyšák // Tajný dirigent (zpěvák) // Dva kruhy // Rytmus a řeč // Hry s říkačkami // Říkačky s předem danými pohyby // Ráček // Ramsese // Ta naše bába // Třesky plesky // Říkačky v kruhu // Říkačky a improvizace // Texty říkaček // Hana - Hana, Jan - Jan // Rytmus slov a vět // Rým o vánky // Čtyřverší // Rýmy na jména // Ano - ne // Hra na vlaky // Dostihy // Na zvuk továrny // 2. HRY S PŘEDMĚTY A NÁSTROJI // Pepa // Hudební nástroje // Hry s Orffovými nástroji // Orffovy nástroje // Jednodušší formy hry // Opaky // Dialogy nástrojů // Hra s výměnou ...84 // Hrajeme poslepu ...84 // Na zadané téma ...85 // Chvíle setkání ...86 // Elementární nástroje ...87 // Na zvuky a tóny ...87 // Pokličková kapela ...87 // Hrajeme na hřeben ...88 // Zvonivý závěs ...88 // Skleničkofon ...89 // Chřestidla ...89 // Škrabky ...90 // Na dva majáky ...90 // 3. IMPROVIZACE POHYBEM NA HUDBU ...91 // Amuzikální Anička ...92 // Pár metodických poznámek ...93 // Jak začít s pohybovou improvizací ...93 // Jak si pomáhat ...93 // Jakou hudbu zvolit ...93 // Improvizace pohybem na hudbu ...94 // Improvizovaný tanec ...94 // Jsme modrá ...95 // Chůze v různém prostředí ...95 // Chůze různých typů ...96 // Z lehu do pohybu a zpět ...96 // Hry se šátkem ...97 // Hemžení ...98 // Tančící ruce ...98 // Tančíme svoji náladu ...99 // Na derviše ...99 // Roztančená zrcadla ...100 // V jeskyni u moře ...101 // Činnosti a příběhy ... 102 // Divošská oslava země ... 103 // Oživlé šátky ...103 // Bál strašidel ...104 // Medvěd a myška ...105 // Bouře ... 105 // Obr a trpaslík ... 106 // Hejno ryb ...106 // Souboje při hudbě ... 107 // Na zvířátka ...107 //
Hudební obrázky ...108 // Lepič plakátů ... 108 // Napadení rojem včel ...109 // Jak rostou stromy ... 109 // Na sochy hudby I ... 110 // Na sochy hudby II ...111 // Dialogy pohybem ...111 // Na stromy a ptáčky ...112 // Pochody a průvody ...112 // Na myšky na strništi ... 113 // Na koncert ...113 // Jedeme na výlet ... 114 // Opičí rozcvička s hudbou ... 115 // Skupinové etudy podle hudby ... 116 // Další hudební skladby k uvolněné improvizaci pohybem ... 116 // 4. HRY SE ZPĚVEM ...117 // Hrozná třída ... 118 // Pece se děťátko ... 120 // Hry se zpěvem ... 121 // Zpěvavý kruh ... 121 // Na starý gramofon ... 121 // Hravé zpívání ... 122 // Štafetový zpěv ... 123 // Zpíváme si s obavou ... 124 // Zpíváme si s hněvem ... 124 // Zpíváme s radostí ... 125 // Zpíváme se smutkem ... 125 // Zpíváme s láskou, něhou a soucitem ... 126 // Ozvučené šátky ... 126 // Kánon ... 127 // Písničkový mišmaš ...128 // Na orchestrion ...128 // Na playback (dabing) // Melodické hádanky // Na rebela // Na toulavé noty // Heike medreeke // Na orchestr // Písnička se slovem voda, voděnka // Hudební molekuly // Písničkové molekuly // O nejhloupější song // Zpěv s překážkami // Na kudrnatou Káču // Krabička // Pějme píseň dokola // Na hudbu telegrafních sloupů // Na tetřeva hlušce // „Tak si zpíváme“ // Na včely // Když má Matěj velkou radost // Na stříbrný balon // Hudební tichá pošta // Zpíváme svá jména // Zvukové kulisy k písničkám // Skladba na základě ostinata // Zpíváme na čas // Tátova zamilovaná // Plížená // Zpěv podle grafické partitury // Hry s jazykolamy a čtyři svišti // Indiánská hudební hra // Zpívající břicho // Hymna prázdnin // Zvony // Švédská ukolébavka // Na ozvěnu // Hudební přihořívá // Rozstříhané písničky // Zpívané debaty // Na babičku // Já jsem muzikant //
Muž hloupý // Hlava, ramena, kolena, palce Standova osobní písnička // 5. PÍSNIČKA JAKO NÁMĚT DRAMATICKÉHO DĚJE // Konsonance // Živé obrazy // Šarády // Dramatizujeme písničky // Postup dramatizace písničky // Příklad postupu na písni Červený šátečku // Dialogizované písně // Dramatické příhody podle hudby // Žabí besedy // O jabloni // Figurujeme slovesa // Šanson // Kramářské písně // Zpěv a situace v životě // Příklad improvizované příhody se zpěvem // 6. HUDBA A VÝTVARNÉ TECHNIKY // Hyper aktivista // Čárání při hudbě // Malování při hudbě // Malované písničky // Kompozice v prostoru // Na sochaře // Hudba si kreslí sama // Sousoší // 7. HUDEBNĚ-DRAMATICKÉ FORMY // Medvěd // Hudební pohádky // Známé hudební pohádky // Vlastní pohádka ... 189 // Loutka a uspávanky ...189 // Hudba a loutky ...190 // Tance a taneční hry ...191 // Tance klasické ...191 // Tanec s peříčkem ...192 // Na Indiány ...192 // Pomerančový tanec ...193 // Taneční drama ...194 // Požár Londýna ...194 // Melodram ...196 // Známé melodramy ...197 // Hra na melodram ...198 // „Hudební kulisy“ ...199 // Hra se zpěvy pro děti ...199 // Divadelní hra se zpěvy ... 199 // Opera pro děti ... 200 // Hra na operu ...200 // Dětská profesionální opera ...201 // Muzikál ...202 // Muzikály pro děti ...202 // 8. POSLECH, FANTAZIE A RELAXACE ...203 // Reně ...204 // Barvy všech stanic metra ...205 // Obecně o poslechu ...206 // Receptivní metody ...207 // Ticho ... 207 // Pauzy ...207 // Poslech a představy ...208 // Imaginární hudba ...208 // Poslech, záznam pocitů ...209 // Volné asociace ...209 // Trojdílný poslech ...210 // Hudební portréty ...212 // Co chci změnit ... 213 // Barevná světla, vůně ...213

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC