Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(52) Půjčeno:52x 
BK
Vyd. 2.
Praha : Portál, 2001
246 s. : il., noty

ISBN 80-7178-557-1 (brož.)
Obsahuje ilustrace, noty, úvod, údaje o autorovi
Bibliografie: s. 243-243
Hry hudebně pohybové - pojednání
Muzikoterapie - pojednání
000039275
OBSAH // Úvod // PÁR SLOV O HISTORII MUZIKOTERAPIE ...17 // Pravěk ... 17 // Starověk ...18 // Středověk ...19 // Renesance a novověk ...20 // 17. a 18. století ...20 // 19. a 20. století ...20 // Současnost ...21 // TEORETICKÁ ČÁST - PŘÍPRAVA A VEDENÍ LEKCE ...24 // Příprava ...24 // Volba tématu ...24 // Úvodní kolečko a kolující pozdrav ...24 // Náladoměr ...25 // Rozehřívací fáze ...25 // Koncentrace ...25 // Hlavní činnost ...25 // Umění improvizovat ...26 // Doznění a sdílení (reflexe) ...26 // Závěr lekce ...27 // Některá upozornění a práva hráčů (klientů, žáků atd.) ...28 // Společenské konvence ...28 // Dramatické konvence ...28 // Konvence v terapii ...28 // Právo nevědět ...29 // Vážné se vždy nerovná cenné ...29 // Hra = svoboda ...29 // Spory a konflikty ...29 // Hodnocení a atmosféra ve skupině ...30 // Vztahy ve skupině ...30 // Vztahy s kolegy ...31 // Překážky práce ...31 // 5 // TERAPIE, PEDAGOGIKA A JE JICH HRANICE ...33 // Muzikoterapie ve speciální pedagogice ...34 // Prostor a vybavení (ideální představa) ...34 // Oblečení a obutí ...35 // Význam použitých ikon ...36 // 1. HRY S RYTMEM ...39 // Marcela ...40 // Rytmické hry v kruhu ...42 // Tleskání ...42 // Dialogy tleskáním ...43 // Dupání v kruhu I ...44 // Dupání v kruhu II ...45 // Kroky za zády ...46 // Ťukání ...46 // Hra na tělo ...47 // Bubnování ...48 // Lavina rytmu ...48 // Rytmus nálady ...48 // Bubnujeme svá témata ...49 // Hledání společného rytmu ...49 // Dialog dvou bubnů ...50 // Tep srdce ...50 // Na výdrž ...51 // Akcentovaný rytmus ...51 // Rytmy a činnosti ...52 // Pohybová improvizace ...52 // Indiánský rituál ...53 // Rituály ...54 // Rytmické hádanky ...54 // Africká cvičení v kruhu ...55 // „Bubnování na pusu“ ...55 // Melodický scat ...56 // Hry s rytmem a pohybem ...56 // Červení a Bílí
Červení a Bílí ...56 // Krysař ...57 // Natřásání se ...57 // Některé figury pohybu ...58 // 6 // Houpání ...60 // Máslostroj ... 60 // Hra ruky ...61 // Na houslaře ...62 // Upozornit na sebe ...63 // Na dirigenty ...64 // Na vláčky ... 64 // Putovní plyšák ...65 // Tajný dirigent (zpěvák) ...66 // Dva kruhy ...66 // Rytmus a řeč ...67 // Hry s říkačkami ...67 // Říkačky s předem danými pohyby ...67 // Ráček ...67 // Ramsese ...68 // Ta naše bába ...70 // Třesky plesky ...70 // Říkačky v kruhu ...71 // Říkačky a improvizace ...72 // Texty říkaček ...72 // Hana - Hana, Jan - Jan ... 74 // Rytmus slov a vět ...75 // Rýmovánky ... 75 // Čtyřverší ...76 // Rýmy na jména ...76 // Ano - ne ...77 // Hra na vlaky ...77 // Dostihy ...78 // Na zvuk továrny ...78 // 2. HRY S PŘEDMĚTY A NÁSTROJI ...79 // Pepa ...80 // Hudební nástroje ...81 // Hry s Orffovými nástroji ...81 // Orffovy nástroje ...82 // Jednodušší formy hry ...82 // Opaky ...82 // Dialogy nástrojů ...83 // 7 // Hra s výměnou ...84 // Hrajeme poslepu ...84 // Na zadané téma ...85 // Chvíle setkání ...86 // Elementární nástroje ...87 // Na zvuky a tóny ...87 // Pokličková kapela ...87 // Hrajeme na hřeben ...88 // Zvonivý závěs ...88 // Skleničkofon ...89 // Chřestidla ...89 // Škrabky ...90 // Na dva majáky ...90 // 3. IMPROVIZACE POHYBEM NA HUDBU ...91 // Amuzikální Anička ...92 // Pár metodických poznámek ...93 // Jak začít s pohybovou improvizací ...93 // Jak si pomáhat ...93 // Jakou hudbu zvolit ...93 // Improvizace pohybem na hudbu ...94 // Improvizovaný tanec ...94 // Jsme modrá ...95 // Chůze v různém prostředí ...95 // Chůze různých typů ...96 // Z lehu do pohybu a zpět ...96 // Hry se šátkem ...97 // Hemžení ...98 // Tančící ruce ...98 // Tančíme svoji náladu ... 99 // Na derviše ...99 // Roztančená zrcadla ... 100 // V jesk
V jeskyni u moře ... 101 // Činnosti a příběhy ... 102 // Divošská oslava země ... 103 // Oživlé šátky ... 103 // Bál strašidel ...104 // Medvěd a myška ... ?5 // Bouře ... 105 // Obr a trpaslík ...106 // Hejno ryb ...106 // Souboje při hudbě ... 107 // Na zvířátka ...107 // Hudební obrázky ...108 // Lepič plakátů ...108 // Napadení rojem včel ...109 // Jak rostou stromy ...109 // Na sochy hudby // Na sochy hudby II // Dialogy pohybem // Na stromy a ptáčky ...112 // Pochody a průvody ...112 // Na myšky na strništi ...116 // Na koncert ...116 // Jedeme na výlet ... 114 // Opičí rozcvička s hudbou ... 115 // Skupinové etudy podle hudby ... 116 // Další hudební skladby k uvolněné improvizaci pohybem ... 116 // 4. HRY SE ZPĚVEM ...117 // Hrozná třída // Pece se děťátko ... 120 // Hry se zpěvem ... 121 // Zpěvavý kruh ... 121 // Na starý gramofon ... 121 // Hravé zpívání ... 122 // Štafetový zpěv ... 126 // Zpíváme si s obavou ... 124 // Zpíváme si s hněvem ... 124 // Zpíváme s radostí ... 125 // Zpíváme se smutkem ... 125 // Zpíváme s láskou, něhou a soucitem ... 126 // Ozvučené šátky ...126 // Kánon ... 127 // Písničkový mišmaš ... 128 // Na orchestrion ... 128 // Na playback (dabing) ...129 // Melodické hádanky ...129 // Na rebela ...130 // Na toulavé noty ...130 // Heike medreeke ... 131 // Na orchestr ... 131 // Písnička se slovem voda, vodenka ...132 // Hudební molekuly ...133 // Písničkové molekuly ...134 // O nejhloupější song ...135 // Zpěv s překážkami ...135 // Na kudrnatou Káču ... 136 // Krabička ...137 // Pějme píseň dokola ... 138 // Na hudbu telegrafních sloupů ...139 // Na tetřeva hlušce ...139 // „Tak si zpíváme“ ... 140 // Na včely ... 141 // Když má Matěj velkou radost ... 142 // Na stříbrný balon ... 143 // Hudební tichá pošta ... 144 // Zpíváme svá jména ...144 //
Zvukové kulisy k písničkám ... 145 // Skladba na základě ostinata ... 145 // Zpíváme na čas ...146 // Tátova zamilovaná ... 146 // Plížená ...147 // Zpěv podle grafické partitury ... 147 // Hry s jazykolamy a čtyři svišti ... 148 // Indiánská hudební hra ...150 // Zpívající břicho ...150 // Hymna prázdnin ... 151 // Zvony ...151 // Švédská ukolébavka ...152 // // Na ozvěnu ...154 // Hudební přihořívá ...154 // Rozstříhané písničky ... 155 // Hudební zkratky ... 155 // Na kuňku ...156 // 10 // Zpívané debaty ... 157 // Na babičku ... 157 // Já jsem muzikant ...158 // Muž hloupý ...150 // Hlava, ramena, kolena, palce ...162 // Standova osobní písnička ... 163 // 5. PÍSNIČKA JAKO NÁMĚT DRAMATICKÉHO DĚJE ...165 // Konsonance ...166 // Živé obrazy ...157 // Šarády ...167 // Dramatizujeme písničky ...168 // Postup dramatizace písničky ... 168 // Příklad postupu na písni Červený šátečku ... 169 // Dialogizované písně ... 172 // Dramatické příhody podle hudby ...172 // Žabí besedy ...173 // O jabloni ...174 // Figurujeme slovesa ... 174 // Šanson ...175 // Kramářské písně ... 176 // Zpěv a situace v životě ...177 // Příklad improvizované příhody se zpěvem ...178 // 6. HUDBA A VÝTVARNÉ TECHNIKY ...179 // Hyper aktivista ...180 // Čárání při hudbě ...181 // Malování při hudbě ...181 // Malované písničky ... 182 // Kompozice v prostoru ...182 // Na sochaře ...183 // Hudba si kreslí sama ... 184 // Sousoší ...184 // 7. HUDEBNĚ-DRAMATICKÉ FORMY ...185 // Medvěd ...186 // Hudební pohádky ...188 // Známé hudební pohádky ...188 // Vlastní pohádka ... 189 // Loutka a uspávanky ... 189 // Hudba a loutky ... 190 // Tance a taneční hry ...191 // Tance klasické ... 191 // Tanec s peříčkem ... 192 // Na Indiány ...192 // Pomerančový tanec ...193 // Taneční drama ... 194 // Požár Londýna ...194 //
Melodram ... 196 // Známé melodramy ... 197 // Hra na melodram ... 198 // „Hudební kulisy“ ...199 // Hra se zpěvy pro děti ... 199 // Divadelní hra se zpěvy ... 199 // Opera pro děti ... 200 // Hra na operu ...200 // Dětská profesionální opera ...201 // Muzikál ...202 // Muzikály pro děti ...202 // 8. POSLECH, FANTAZIE A RELAXACE ...203 // René ...204 // Barvy všech stanic metra ...205 // Obecně o poslechu ...206 // Receptivní metody ...207 // Ticho ...207 // Pauzy ...207 // Poslech a představy ...208 // Imaginární hudba ...208 // Poslech, záznam pocitů ...209 // Volné asociace ...209 // Trojdílný poslech ...210 // Hudební portréty ...212 // Co chci změnit ...213 // Barevná světla, vůně ...213 // Fantazie a hudba // Nový název pro hudbu // Fantazie a hudba // Příběhy v hudbě // Tančící dlaně // Poznáváme tvář // Zvukové koláže // Relaxace // Relaxace // Delší relaxace // Krátké relaxace // Unavený medvídek // Uspávání s hudbou // Ukolébavky // Probouzení s hudbou // Procházka nitrem těla // Imaginární tanec v těle // Hudební meditace // Společná meditace zpěvem // Jste hudbou // Relaxace za pohybu // Pohybové fantazie // Na vlajky // Relaxovaný zpěv // Na balony // Velmi pomalé pohyby // Houpání // Kaštánek ve vánku // MÍSTO ZÁVĚRU ...235 // Emoce ...236 // Seznam hudebních skladeb ...240 // Literatura ...243

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC