Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:14x 
BK
Biografie
2. vyd, 1. ve vydav. Karolinum
Praha : Univerzita Karlova, 1993

ISBN 80-7184-073-4
000039576
Rekat.
OBSAH // Předmluva 7 // [1] // Husitství očima historiků 11-70 // Čeští obhájci a odpůrci husitství do počátku 19. století 11 // Zakladatelé vědeckého dějepisu: Palacký. Tomek. Coll 15 // Gollova škola a meziválečné studium husitství 20 // Husitství v německém a zahraničním dějepisectví 29 // Nástup marxistického dějepisectví 36 // Okruhy a látky současného studia 42 // Shrnutí 53 // Poznámky 55 // [2] // Evropské souřadnice a paralely 71-188 // Nerovnoměrný vývoj v prostoru a čase 71 // Počátky stavovského dialogu: koncily a parlamenty 80 // Projevy a modely krizového vývoje 91 // Zapomenutá analogie - válka proti albigenským 101 // Emancipační zápasy městských komun a svazů 106 // Mocenské a sociální boje ve městech. Povstání ciompi 114 // Selské bouře - jacquerie 129 // Selská válka v anglii. Jan Viklef a lolardi 139 // Obecné úvahy, postřehy a dodatky 147 // Shrnutí 157 // Poznámky 159 // [3] // Rozpad církevní a světské moci 189-323 // Corona et regnum: politická geografie revolučního dějiště 189 Země protihusitské korunní koalice 200 // Státní finance, úpadek mince, berní útlak 208 // Skryté kořeny reformace: vlastnictví a držba // pozemkového majetku 220 // Správa a duchovenstvo pražské provincie 233 // Stíny schismatické církve 246 // Stavovský nástup panstva 259 // Nižší šlechta mezi úskalím chudoby a vojenské služby 273 // Shrnutí 288 // Poznámky 291
[4] // Sociální a národnostní otázka obecného lidu 325-497 // Učení o „třetím lidu“ 325 // Národnostní poměry v předvečer revoluce 337 // Města a městečka: jejich počet, velikost, // ekonomika a vojenský potenciál 352 // Skladba městského obyvatelstva 370 // Patriciát, střední vrstvy, chudina a „lidé na okraji“ 382 // Cestv měst ? husitské revoluci 396 // j // Životní podmínky selského lidu 414 // Krizové jevy na venkově 433 // Shrnutí 453 // Poznámky 457 // Soupis map, grafů a tabulek // 497
(OCoLC)36509084
cnb000106163

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC