Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
4 (hodnocen1 x )
(49) Půjčeno:49x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 2005
238 s. : il.

ISBN 80-246-0965-7 (brož.)
Obsahuje ilustrace, grafy, předmluvu, údaje o autorovi
Bibliografie na s. 217-238
Psychologie hudby - učebnice vysokošk.
000039638
Obsah // Předmluva...--- 11 // 1. FYZIKÁLNÍ PODSTATA HUDEBNÍHO ZVUKU ... 13 // 1.1 Kmitání a vlnění...-... 13 // 1.1.1 Kmitání a jeho přenos prostředím... 13 // 1.1.2 Fyzikální charakteristiky kmitání -... 14 // 1.1.3 Hudební a nehudební zvuky--- 15 // 1.1.4 Vznik zvuku na hudebních nástrojích ... 15 // 1.2 Jednoduché a komplexní tóny ... 16 // 1.2.1 Fourierova analýza...-... 17 // 1.2.2 Vnímání výšky komplexního tónu --- 18 // 1.2.3 Chybějící složky komplexního tónu...-... 19 // 2. ZÁKLADY SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ ... 21 // 2.1 Struktura a funkce sluchového systému... 21 // 2.1.1 Ucho ... 21 // 2.1.2 Sluchový nerv... 22 // 2.1.3 Rozpoznávání výšky... 23 // 2.1.4 Rozpoznávání rozdílů mezi výškami... 24 // 2.2 Tónová výška ... 27 // 2.2.1 Fyzikální stupnice ... 28 // 2.2.2 Psychologická stupnice tónové výšky... 28 // 2.2.3 Stupnice hudební výšky... 30 // 2.3 Hlasitost tónu a její vnímání... 33 // 2.3.1 Fyzikální podstata hlasitosti tónu ... 33 // 2.3.2 Neurofyziologický mechanismus vnímání hlasitosti — 33 // 2.3.3 Měření hlasitosti zvuku--- 34 // 2.3.4 Vyjadřování hlasitosti v praxi... 36 // 2.3.5 Hlasitost v hudbě ...-... 36 // 2.3.6 Poškození sluchu nadměrným hlukem... 37 // 2.4 Tónová barva —--- 38 // 2.4.1 Spektrální složení tónu... 39 // 2.4.2 Časové charakteristiky tónu... 39 // 2.4.3 Konstantnost tónové barvy... 40 // 5 // 2.4.4 Multidimenzionálni charakter tónové
barvy...- 40 // 2.4.5 Vnitřní kódování tónové barvy... 41 // 2.5 Absolutní sluch... 43 // 2.5.1 Teorie vysvětlující původ absolutního sluchu... 43 // 2.5.2 Některé jevy spojené s absolutním sluchem... 44 // 2.5.3 Souvislost s jazykem ... 46 // 2.5.4 Existuje gen pro absolutní sluch? ... 48 // 2.5.5 Absolutní sluch je založen na dlouhodobé paměti — 49 // 2.5.6 Výhody a nevýhody absolutního sluchu--- 50 // 3. PSYCHOLOGICKÉ ZÁKLADY HUDEBNÍCH SYSTÉMŮ... 51 // 3.1 Základy kognitivní psychologie hudebního slyšení... 51 // 3.1.1 Perceptuální organizování zvukových podnětů 53 // 3.1.2 Přínosy Gestalt psychologie... 54 // 3.2 Auditory scene analysis... 55 // 3.2.1 Výužívání schémat...—... 56 // 3.2.2 Prvotní analýza sluchového prostředí —... 57 // ’ 3.3 Konsonance a disonance -... 60 // - 3.3.1 Hudebněteoretický pohled v antice a středověku 61 // 3.3.2 Fyzikální vysvětlení -... 61 // 3.3.3 Helmholtzova teorie založená na existenci rázů 62 // 3.3.4 Tónová fúze...-... 64 // 3.3.5 Úloha rychlosti kolísání amplitudy při rázech ... 64 // 3.3.6 Poznatky neurofyziologie... 65 // 3.3.7 Konfrontace psychologického // a muzikologického pojetí... 66 // 3.4 Tonalita... -... 67 // 3.4.1 Pohled hudebněteoretického myšlení... 68 // 3.4.2 Hudebněpsychologický pohled... 68 // 3.4.3 Vysvětlení původu tonality -...-... 69 // 3.4.4 Je možné vytvořit novou tonalitu „uměle“?... 71 // 3.4.5 Vnímání finality
v tónině... 71 // 3.4.6 Kognitivní vysvětlení účinku modulace... 72 // • 3.5 Melodie...-... 73 // 3.5.1 Poznatky Gestalt psychologie...-... 74 // 3.5.2 Uplatnění jednotlivých Gestalt zákonů — 74 // 3.5.3 Schémata a prototypy ... 76 // 3.5.4 Archetypy a melodie s vyplněnou trhlinou... 77 // 3.5.5 Velikost a směr melodických kroků - // empirické výzkumy ... 78 // 3.5.6 Úloha očekávání při vnímání melodií--- 79 // 3.5.7 Naučená vs. vrozená pravidla výstavby melodie 80 // 6 // 4. NĚKTERÉ OTÁZKY VNÍMÁNÍ HUDBY... 81 // 4.1 Pozornost při poslechu hudby—... 81 // 4.1.1 Jev „koktajlové party“ a hudební vnímání... 81 // 4.1.2 Teorie pozornosti v obecné psychologii... 82 // 4.1.3 Úloha předpozomostního stadia -... 83 // 4.1.4 Zaměřená a bezděčná pozornost... 83 // 4.1.5 Rozdělená pozornost...-... 84 // 4.1.6 Pozornost při koordinaci hry více hudebníků... 85 // 4.1.7 Fluktuace pozornosti...-... 87 // 4.2 Paměť...-... 88 // 4.2.1 Krátkodobá a dlouhodobá paměť... 88 // 4.2.2 Výzkumy krátkodobé paměti pro výšku a tempo --- 89 // 4.2.3 Pracovní paměť - -... 90 // 4.2.4 Deklarativní a procedurální paměť...-... 91 // 4.2.5 Výcvik paměti...-... 92 // 5. ČAS V HUDBĚ... 94 // • 5.1 Vnímání času --- 94 // 5.1.1 Vnitřní hodiny... 94 // 5.1.2 Vnímání časové délky... 98 // 5.1.3 Subjektivní délka...-... 99 // 5.1.4 Prahové a podprahové změny času... 101 // 5.2 Vnímání tempa... 104
5.2.1 Počet prvků nezbytně nutných pro vytvoření // vnitřní představy tempa...-... 105 // 5.2.2 Nejmenší postižitelná změna tempa... 106 // 5.2.3 Je rozdíl v citlivosti na směr změny tempa?... 106 // 5.2.4 Vliv hudební zkušenosti ... 107 // 5.3 Rytmus...-... 108 // 5.3.1 Definice rytmu...-...-...-... 108 // 5.3.2 Fúze a vnímání pořadí... 108 // 5.3.3 Perceptuální integrace... 109 // 5.3.4 Seskupování a akcentace...--- 109 // 5.3.5 Rytmické a metrické členění...-... 110 // 5.3.6 Puls a rytmické vzorce... 111 // 5.3.7 Působení monotónního rytmu... 114 // 6. NEUROFYZIOLOGICKÉ ZÁKLADY HUDEBNÍ ČINNOSTI... 116 // 6.1 Mozek hudebníků...-...-... 116 // 6.1.1 Corpus callosum...-... 117 // 6.1.2 Mozeček... 118 // 6.1.3 Funkční mozková diference mezi hudebníky // a nehudebníky... 118 // 7 // 6.1.4 Implicitní hudební schopnost lidského mozku 119 // 6.2 Cerebrální dominance—... 119 // 6.2.1 Cerebrální dominance a hudební činnost —... 120 // 6.2.2 Novější pohledy na cerebrální dominanci... 121 // 6.2.3 Existuje v mozku hudební centrum? ...— 123 // 6.3 Neuronální podklady učení... 124 // 6.3.1 Vliv způsobu učení ...-... 124 // 6.3.2 Neuronální plasticita - základ pro hudební učení — 125 // 7. HUDEBNÍ VÝVOJ... 127 // 7.1 Prenatální zkušenost--- 127 // 7.1.1 Může sluch plodu zachytit zvuky pocházející // z vnějšího prostředí? --- 127 // 7.1.2 Před narozením--- 128 // 7.1.3 Po narození... 128
// 7.1.4 Prenatální zkušenost a emocionální význam hudby — 131 // 7.1.5 Proč mají prenatální podněty obzvláštní důležitost? — 132 // 7.2 Hudební vývoj v raném věku ---...— 133 // 7.2.1 Učení z hlediska neurofyziologie--- 133 // 7.2.2 Každé dítě je disponováno pro hudbu--- 134 // 7.2.3 Vývoj akustického vnímání ... 134 // 7.2.4 Vnímání času... 136 // 7.2.5 Rytmický výkon dětí -... 136 // 7.2.6 Vývoj v chápání hudební struktury - // vnímání melodie... 137 // 7.2.7 Hudební paměť...-... 138 // 7.2.8 Vývoj emocionální reakce na hudbu // evropského kulturního okruhu--- 139 // 7.2.9 Hudební komunikace s novorozenci -...— 140 // 8. HUDEBNÍ TALENTAVUV HUDEBNÍ VÝCHOVY... 142 // 8.1 Hudební talent a hudební schopnosti... 142 // 8.1.1 Dědičnost hudebnosti... 143 // 8.1.2 Proměna pohledu na hudební nadání a schopnosti — 144 // 8.1.3 Příklad mimoevropských kultur...-... 145 // 8.1.4 Projeví se výjimečné hudební schopnosti // předurčující profesionální kariéru již v raném věku? 145 // 8.1.5 Hlavní faktory určující úspěšnou profesionální // hudební dráhu... 146 // 8.1.6 Hudební géniové... 147 // 8.1.7 Hudební schopnost - problém definice a pojetí 148 // 8.1.8 Různorodost hudebních aktivit... 150 // 8 // 8.1.9 Hudební schopnosti ve vztahu // k obecným schopnostem... 151 // 8.1.10 Specializované hudební testy... 154 // 8.2 Hudební výchova a rozvoj nehudebních dovedností 157
// 8.2.1 Vliv „lepší rodiny“... 158 // 8.2.2 Vliv hudby na rozvoj kognitivních schopností // a některých složek obecné inteligence... 159 // 8.2.3 Hudební schopnosti a matematika ... 162 // 8.2.4 Hudební výchova a školní prospěch -... 163 // 8.2.5 Vztah hudby a kognitivních dovedností // v pozdějším věku... 163 // 8.2.6 Behaviorální a sociální vliv hudby — ... 164 // 8.2.7 Efekt transferu ... 165 // 8.3 Mozartův efekt ... 165 // 8.3.1 Experiment Rauscherové ... 166 // 8.3.2 Pokusy o vysvětlení Mozartova efektu ... 167 // 8.3.3 Specifika Idasické hudby ... 168 // 8.3.4 Praktické využití Mozartova efektu --- 169 // 9. PŮSOBENÍ HUDBY NA ČLOVĚKA ...-... 170 // ’9.1 Emoce v hudbě...-...- 170 // 9.1.1 Kategoriální a dimenzionální přístup k pojetí emocí — 170 // 9.1.2 Vztah hudebních emocí ke každodenním emocím — 171 // 9.1.3 Spor hudebních psychologů: // Jsou hudební emoce skutečně prožívány?... 172 // 9.1.4 Přínos fyziologických metod...-... 174 // 9.1.5 Jak jsou emoce vyjadřovány hudbou? ... 176 // 9.1.6 Strukturální očekávání... 177 // 9.1.7 Průběžné změny emocionální reakce // během poslechu ... 180 // 9.1.8 Pojem proto-emocí ... 181 // I 9.1.9 Vnější zdroje emocí v hudbě ... 182 // 9.2 Mimořádně silný hudební prožitek ... 188 // 9.3 Hudba a změna chování ...—... 189 // 9.3.1 Hudba definuje prostředí ... 190 // 9.3.2 Pozitivní nálada vyvolaná hudbou ovlivňuje prosociální
chování... 191 // 9.3.3 Rozdílný vliv excitační a uklidňující hudby ... 191 // 9.3.4 Hudba, agresivní a asociální chování ... 191 // 10. HUDBAV KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ... 194 // 10.1 Přirozené zvukové prostředí člověka ... 194 // 10.1.1 Dopady hlukového zatížení... 194 // 9 // 10.1.2 Proměny akustického prostředí člověka... 195 // 10.1.3 Akustická ekologie... 196 // 10.1.4 Akustická senzitivita ... 197 // 10.2 Hudba jako zvuková kulisa ... 198 // 10.2.1 Působí zvuková kulisa při duševní práci // pozitivně nebo negativně?...—... 199 // 10.2.2 Faktory ovlivňující účinek zvukové kulisy —... 201 // 10.3 Hudební preference v každodenním životě ... 206 // 10.3.1 Stupeň aktivačního potenciálu // a hudební preference -... 206 // 10.3.2 Příklady z experimentálních výzkumů ... 208 // 10.3.3 Stupeň aktivace a přiměřenost hudebního podnětu— 209 // 10.3.4 Prototypičnost... 210 // 10.3.5 Vhodnost hudby ... 211 // 10.4 Hudba v obchodním prostředí a reklamě... 211 // 10.4.1 Vliv hudby na spokojenost zákazníka // s obchodním prostředím--- 212 // 10.4.2 Vliv hudby na vnímání času...-...- 212 // 10.4.3 Vliv intenzity a tempa hudby na rychlost // chování zákazníků -... 213 // 10.4.4 Vliv hudby na výběr zboží -...— 213 // 10.4.5 Hudba v reklamě... 214 // Literatura --- 217 // 10

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC