Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(41) Půjčeno:41x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2007
139 s.

ISBN 978-80-7367-197-6 (brož.)
Bibliografie na s. 138-139
Děti - emoce - rozvoj - hry - příručky
Děti - hry didaktické - příručky
Děti - hry tvořivé - příručky
Děti - tvořivost - rozvoj - hry - příručky
Hry didaktické - děti - příručky
Hry tvořivé - děti - příručky
000039831
Obsah // Úvod ...7 // 1 Otevírání dveří k hrám...9 // 2 Model tvořivě humanistické výchovy...11 // I. Hra ...14 // II. Učení ...16 // III. Kultivace uměním...17 // IV. Mezilidská interakce ...17 // V. Práce...19 // VI. Odpočinek...20 // 3 Rozvoj poznávacích funkcí ...21 // 1. Vnímám a psychomotorika ...22 // 2. Paměť ...22 // 3. Nižší poznávací funkce...23 // 4. Vyšší poznávací funkce...23 // 5. Hodnotící myšlení ...23 // 6. Tvořivé myšlení...24 // 4 Rozvoj mimopoznávacích funkcí a procesů ...27 // 4.1 Kultivace osobnosti...27 // Činnosti rozvíjející schopnost porozumět sám sobě...32 // Seznamovací hry...36 // Hry, které usnadňují vzájemné poznávání a sbližovám ...37 // 4.2 Emocionalizace...40 // Činnosti ? rozvoji emocionality...43 // Hry rozvíjející empatii ...44 // Činnosti, které pomáhají rozpoznávat city ...46 // Aktivity, které slouží ? odreagování od negativních projevů citů ? ? jejich ovládám ...47 // 4.3 Rozvíjení motivace ...50 // Motivace činností...50 // Motivace hodnocením ...51 // Motivace a uspokojování potřeb dítěte...52 // Základní úloha motivace v životě významných jedinců...62 // 4.4 Socializace a komunikace...63 // Hry a cvičení na rozvoj socializace ...63 // Obsah  5 // Hry rozvíjející skupinovou identitu a podporující sounáležitost // a soudržnost skupiny...64 // Činnosti podporující schopnost spolupracovat ...67 // Hry rozvíjející komunikaci
...69 // Rozvoj komunikace hraním rolí...73 // 4.5 Rozvoj sebeřízení a správné hodnotové orientace...75 // Aktivity posilující sebeřízení a hodnotovou orientaci...77 // Relaxační techniky...86 // 5 Rozvoj tvořivosti ...91 // Vymezení pojmu tvořivost ...92 // Tvořivé vnímání a myšlení...92 // Aktivity posilující tvořivé vnímání a myšlení...93 // Hry pro překonávání bariér v myšlení...100 // Pohybově tvořivé hry...105 // Činnosti motivující čtenářskou a jazykovou tvořivost...106 // Hry ? rozvoji výtvarné tvořivosti a fantazie ...112 // Řešení problémů pomocí heuristického přístupu ...113 // Tvorba heuristických projektů ...115 // Metoda DITOR...116 // Brainstorming - burza nápadů...119 // 6 Výchovné strategie ...121 // Strategie tvorby otázek, cvičení a úloh...122 // Faktory tvořivosti...124 // Osmnáct strategií tvořivého vyučování (a výchovné práce mimo vyučování) ...126 // 7 Vnější podmínky rozvoje osobnosti...135 // Závěr...136 // Seznam použité literatury ...138 // 6j Obsah

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC