Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 1
[Praha] : Národní divadlo, 2004
495 s. : il.

ISBN 80-7258-161-9 (váz.)
Knihovna opery Národního divadla ; Sv. 3
Obsahuje fotografie, noty, poznámky, bibliografické citace, seznam autorů s údaji o nich, resumé anglicky a německy
Divadlo hudební - studie
Opera - sborníky
000039838
K // OBSAH // Předmluva // 7 // I. PROLEGOMENA K VÝZKUMU HUDEBNÍHO DIVADLA/ TEORETICKÉ STUDIE // Jürgen Schiäder Hudební divadlo - Opera Teze k současnému stavu a perspektivám výzkumu // 15 // Eugenie Dufková Glosa k otázkám tanečního umění // 29 // Vojen Drlík // Prolegomena ke každému příštímu bádání o operetě // 45 // Vojen Drlík Muzikál Fragmenty úvah // 55 // Albert Gier Libreto // Definice a perspektivy výzkumu 68 // Jiří Veltruský Sémiotika opery // 89 // 4 // II. STUDIE K VYBRANÝM TÉMATŮM Z DĚJIN HUDEBNÍHO DIVADLA/DRAMATURGICKÉ A INSCENAČNÍ ANALÝZY // Pavel Petráněk Několik poznámek k dramaturgii Bendlovy opery Lejla // 105 // Cyril Šálek // Světlo jako dějový faktor ve Foersterově opeře Eva // 123 // Marta Ottlová Giacomo Meyerbeer v Praze 19. stoleti // Příspěvek k dějinám recepce // 13K // Marta Ottlová Offenbachův vstup na českou scénu 161 // Pavel Klein Igor Stravinskij a Sergej Ďagilev // Scénická vize baletu Petruška 171 // Vladimír Zvara Commedia đell’arte a vývin hudobného divadla v prvej tretine // 20. storočia // 194 // Helena Spurná // Fenomén monodramatu a jeho hudebního ztvárnění na příkladu děl Erwartung a La Voix humaine // 218 // 5 // Jarmila Gabrielová „Nebyl jsem nikdy avantgardistou“ // Poznámky k dramaturgii opery Bohuslava Martinů Larmes du couteau (1928) // 246 // Lubomír Spurný Návrh nové operní estetiky v Matce Aloise Háby // 280 // Dana
Toncrová Od hudby k divadlu - od divadla k hudbě // Několik poznámek k instrumentálnímu divadlu Mauricia Kagela // 292 // Robert Bayer // Konwitschneho Tristan a Izolda na doskách Bavorskej štátnej opery // 307 // Miloslav Blahynka Operní meditace na téma terorismus // K inscenaci Adamsovy opery Smrt Klinghoffera v Národním divadle Praha // K36 // Helena Spurná Nástin vývoje inscenační praxe v operním divadle // 351 // 6 // III. HUDEBNÍ DIVADLO (OPERA) V KONTEXTU SOUDOBÝCH INTERPRETAČNÍCH TRENDŮ // Udo Bermbach Opera a politika // Aspekty jednoho komplikovaného vztahu 409 // Ralph P. Locke K čemu jsou ženy v opeře? // 420 // Margaret Reynolds Ruggierovo mámení, Cherubínovo bláznění // 438 // Abstracts / Zusammenfassungen // 463 // Autoři // 488

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC