Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13) Půjčeno:13x 
BK
Bratislava : Opus, 1989

ISBN 80-7093-003-9
000039888
Rekat.
Obsah // a // Predslov 7 // L CAST // VÝCHODISKÁ, KONCEPCIE, IDEÁLY 9 // PRVÁ KAPITOLA // Protiklady 10 // Hudba a duch romantizmu 10 // Antitézy v romantickej hudbe 11 // Zjednocujúce princípy v romantickej hudbe 15 // DRUHÁ KAPITOLA // Jednotlivec a spolocnost 19 // Spolocenská funkcia skladatela 19 // Skladatel 18. storocia 21 // Beethovenova umelecká koncepcia ’ 24 // Romantický hudobník 26 // Národnostná idea 29 // TRETIA KAPITOLA // Hudba ako centrum umení 31 // Integracné tendencie umení 31 // Hudba a slovo 33 // Mnohostrannost hudobníka 38 // Spolocenské prostredie romantického hudobníka 42 // Literárne vedomie romantikov 44 // ŠTVRTÁ KAPITOLA // Nadvláda inštrumentálnej hudby 47 // Hudba a zvuk 47 // Vokálny prvok v romantickej hudbe 51 // PIATA KAPITOLA // Protirecenia 54 // Vzrastajúca odlúcenost umelca od spolocnosti 54 // Ludová piesen ako liek na izoláciu 58 // ) 499 ( // Nová funkcia hudby v romantickom období 59 // Romantický pohlad na hudobnú minulost 63 // Zromantizovaná obroda minulosti 66 // Bachov kult 68 // Virtuozita kontra intimita 71 // SIESTA KAPITOLA // Univerzálna a národná hudba 74 // Univerzálnost v 18. storocí 74 // Nový záujem o regionálny kolorit 77 // Národné dialekty v hudbe 83 // Národné povedomie a jednotlivec 85 // SIEDMA KAPITOLA // Forma a obsah 89 // Beethoven a forma 89 // Forma romantickej symfónie 91 // Berlioz a Liszt 93 // Menšie formy 96 // Vokálna hudba 97 // II. CAST // DEJINY 101
// ÔSMA KAPITOLA // Nástup hudobného romantizmu 102 // Bach ocami romantikov 102 // Romantici a Palestrinova doba 106 // Klasicisti ocami romantikov: Haydn 107 // Mozart 108 // Beethoven ?? // DEVIATA KAPITOLA // Schubert — romantický klasik 115 // Clovek 115 // Schubertova raná inštrumentálna tvorba 118 // Neskoršie symfónie 121 // Komorná hudba a klavírne skladby 124 // ) 500 ( // Schubert — tvorca piesne 127 // Trendy v Schubertovej piesni 129 // Cirkevná a zborová hudba 133 // DESIATA KAPITOLA // Romantická opera 135 // Špecializácia 135 // Východiská romantickej opery 138 // Ranoromantická opera: Weber 142 // Carostrelec, Euryantha, Oberon 147 // Marschner, Spohr, Lortzing 153 // Schumannova Genoveva 156 // Parížska opera: Meyerbeer 158 // JEDENÁSTA KAPITOLA // Symfonická a komorná hudba 163 // Mendelssohn — romantický klasicista 163 // Klasicizmus a romantizmus u Schumanna 168 // Berlioz — francúzsky romantik 174 // Liszt — rodený revolucionár 184 // Brahms—pohrobok klasicistov • 196 // Bruckner — náboženský symfonik 203 // DVANÁSTA KAPITOLA // Cirkevná hudba 206 // Protestantská cirkevná hudba — Mendelssohn 206 // Katolícka cirkevná hudba - Berlioz 209 // Liszt — „diletantské krestanstvo“ 213 // Zromantizovaná cirkevná hudba: Gounod a Franck 216 // Pravý katolicizmus: Bruckner, Rossini, Verdi 218 // TRINÁSTA KAPITOLA // Oratórium 224 // Mendelssohn a Schumann 224 // Oratórium — vývoj hybridnej formy 230
// Brahms 236 // ŠTRNÁSTA KAPITOLA // Piesen 238 // Situácia v Taliansku a Francúzsku 238 // ) 501 ( // Schumann — nástupca Schuberta 241 // Loewe, Franz, Brahms 247 // Wagner a Liszt 252 // Opacné trendy: Hugo Wolf a iní 254 // PÄTNÁSTA KAPITOLA // Univerzálnost v národnom rámci I — klavírna literatúra 258 // Klavír - pravý nástroj romantizmu 258 // Mendelssohnova klavírna tvorba 261 // Problém virtuozity 263 // Schumannovo umenie: ohen a sen 267 // Liszt — tvorivý technik 273 // Chopin - originálny hudobník 278 // Romantickí virtuózi: Heller, Henselt, Alkan 287 // Brahmsova klavírna hudba 292 // ŠESTNÁSTA KAPITOLA // Univerzálnost v národnom rámci II — novoromantická // opera 295 // Wagner — umenie ako nástroj na ovládanie más 295 // Wagner vysvetluje Wagnera: Prsten 306 // Tristan a Izolda 310 // Majstri speváci: národnospolocenská dráma 314 // Parsifal: Wagnerova kázen jeho veriacim 316 // Wagnerova cesta k individualite 321 // Skladatelia vo Wagnerovom tieni 332 // Francúzska opera od Židovky po Carmen 335 // Talianska opera: Rossini a romanticko-démonický prvok 340 // BelUni 343 // Donizetti 348 // Verdi — vlastenec 350 // Periodizácia Verdiho vývoja 355 // Od Sicílskych nešporov k Aide 363 // Posledné obdobie: Otello a Falstaff 369 // Offenbach a opereta 372 // SEDEMNÁSTA KAPITOLA // Národná hudba 380 // Národné prvky v predromantickej hudbe 380 // Cechy 384 // Rusko 392 // ) 502 ( // Škandinávia 411
Holandsko 418 // Belgicko 419 // Madarsko 423 // Polsko 424 // Španielsko a Portugalsko 425 // Severná Amerika 429 // III. CAST // FILOZOFIA 433 // OSEMNÁSTA KAPITOLA // Hudobná estetika a muzikológia  434 // Estetika 434 // Nový pohlad na „absolútnu“ hudbu 437 // Zbližovanie umení 442 // Kult hudby — Liszt a Mazzini 446 // Proti zbhžovaniu umení — Hanslick 449 // Muzikológia 453 // DEVÄTNÁSTA KAPITOLA // Záver 457 // Menný register 485 // / // ) 503 ( // Menný register // A // Abraham, Gerald 402 // Adam, Adolphe Charles 374, 396 // Adler, Guido 429 // Aiblinger, Johann Kaspar 67, 211 // Aischylos 303 // Albrechtsberger, Johann Georg 45 3 Alfieri, Vittorio 75, 220 Alkan, Charles (vl. m. Morhange) 287-292 // Allmers, Hermann 250 Ambros, A. Wilhelm 456 Andersen, Hans Christian 412 André, Johann Anton 146 Araja, Francesco 393 Ariosto, Lodovico 138 Aristoteles 440 Arnim, Achim 58, 78 Arietta, Emilio 427 Auber, Daniel-Fr angois 41,60,158, 159, 160, 273, 298, 322, 323, 334, 335, 366, 373, 374, 376, 377, 396, 412 // ? // Baggesen, Jens 86 // Bach, Carl Philipp Emanuel 42, 68, 96, 208, 279 // Bach, Johann Christian 42, 136 // Bach, Johann Christoph Friedrich 68 // Bach, Johann Sebastian 12, 15, 16, 21, 22,26,38,40,42,47,48,52,55, 62, 68,69, 70, 83, 88, 96,102,103, 104, 105, 106, 164, 184, 196, 198, 207, 208, 209, 221, 225, 226, 232, 236, 247, 249, 262, 263, 264, 274, // 277, 278, 282, 289, 291, 316, 319, 321, 340, 382, 407, 410, 415, 422, 447, 453, 454, 455
Bach, Wilhelm Friedemann 42, 68, 278 // Baini, Giuseppe 210, 455 Balakirev, Milij Alexejevic 85, 399, 400, 401, 409 // Balfe, Michael William 333 Balzac, Honoré de 445 Barbaja, Domenico 150 Barbieri, Francisco Asenjo 427 Barrault, Emil 446 Bartók Béla 424 Basili, Basiho 427 Basili, Francisco 427 Baudelaire, Charles 331 B aumgarten, Gotthilf von 139 Beattie, James 440 Beck, Franz 383 // Beethoven, Ludwig van 7, 12, 14, 15, 16,17,18,24,25,26,27,30,32, 34, 35,39,40,41,42,44,45,47,48, 49, 55,56,58,60,63,64,65,68,70, 71, 72,75,77,78,79,81,87,89,90, 91, 92, 93, 96, 97, 99, 103, 104, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 129, 131, 132, 133, 134, 142, 143, 144, 146, 147, 150, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 184, 185, 188, 190, 192, 194, 196, 197, 198, 200, 201, 202, 203, 206, 210, 211, 215, 218, 224, 230, 245, 258, 259, 260, 261, 262, 268, 270, 271, 274, 278, 282, 284, 285, 290, 291, 293, 294, 295, 296, 297, 299, 308, 323, 352, 383, 384, 391, 402, 407, 421, 422, 431, 439, 442, 444, // ) 485 ( // MENNÝ REGISTER // 445, 446, 452, 453, 456, 460, 461, 462, 463, 465 // Bellaigue, Camille 217, 348 Bellini, Vincenzo 71, 73, 239, 273, 323,343-348, 351,353,359 Bellman, Karl Mikael 414 Benda, František 84 Benda, Jirí Antonín 84, 230 Benevoli, Orazio 216 Bennett, William Sterndale 7, 179, 379 // Benoit, Peter 420 Béranger, Jean Pierre de 241, 245, 257 // Berezovskij, Maxim 393 Berger, Ludwig 261 Berggren,
Andreas Peter 412 Berglinger, Joseph 443 Berlioz, Hector 7,11,12,13,14,17, 27, 30,36,39,42,44,57,60,64,65, 70, 80, 81, 87, 88, 93, 94, 95, 103, 104, 108, 109, 113, 114, 133, 136, 153, 158, 159, 163, 166, 167, 174-184, 187, 189, 191,192, 203, 209-213, 232, 233, 235, 236, 240, 241, 243, 253, 266, 268, 279, 281, 290, 320, 321, 329, 332, 336, 339, 345, 352, 370, 395, 398, 407, 408, 421, 430, 446, 447, 450 Bernhard, Christoph 413 Bertelman, Jan Georg 418 Berton, Henri Montan 373 Berwald, Franz 415 Bihari János 423 Billings, William 431 Binchois, Gilles 419 Bizet, Georges 71, 76, 146, 316, 338, 339, 379 Bjerregaard, Henrik 415 Blake, William 34, 50 Blockx, Jan 421 Boccaccio, Giovanni 151 Boccherini, Luigi 259, 426 Bodenstedt, Friedrich 254 // Boieldieu, Francois Adrien 159, // 374 // Boito, Arrigo 336, 365, 369, 370, 371 // Bomtempo, Joäo Domingo 428 Borodin, Alexandr Porfirievic 85, 400, 401,402, 403,407 Borren, Charles van den 420 Bortnanskij, D mitri j Stepáno vic 393 Börne, Ludwig 28 Böttger, Adolf 171 Brahms, Johannes 7, 12, 13,15,16, 45, 52, 59, 71, 88, 96, 105, 132, 134, 136, 173, 186,196-202,203, 204, 205, 219, 236-237, 239, 247-251, 253, 254, 255, 259,262, 266, 292-294, 295, 296, 316, 320, 340, 352, 391, 402, 410, 423, 450, 458, 462, 463 // Brand, Michael — pozri Mosonyi Bree, Jan Bernard van 418 ? reit köpf a Härtel 116 Brentano, Clemens 58, 78, 216 Brentanová, Bettina 33, 272 Bretón, Tomáš 428 Broschi, Carlo - pozri Farinelli Bruckner, Anton 44, 96, 134, 195,
203-205, 213,218-223,255,402, 421, 422, 450 Bruch, Max 235 Bruno, Giordano 18 Bull, Ole 416 Burkhardt, Jacob 331, 464 Burgmüller, Norbert 242 Burney, Charles 67, 440, 453, 454 Bums, Robert 244 Busoni, Ferruccio 289, 291, 461 Buxtehude, Dietrich 87, 413 Bülow, Hans von 202, 222, 223, 289, 304, 337, 350, 431, 461, 462 Bürger, Gottfried August 195 Byrd, Wilham 66, 67 Byron, George Gordon 36, 80, 82, 154, 178, 179, 230, 244, 274 // ) 486 ( // MENNÝ REGISTER // C // Cacciniová, Francesca 138 Caldaia, Antonio 367 Calderon de la Barca, Pedro 425, 426 // Cammarano, Salvatore 360, 369 Campion, Thomas 38 Cannabich, Christian 383 Canova, Antonio 31 Cappel, Richard 131 Carducci, Giosuč 239 Carissimi, Giacomo 23, 454 Castellani, Antonio 239 Casti, G. B. 140 Catalaniovŕ, Angelica 71 Catel, Charles Simon 374 Cavos, Catterino 85, 393, 395 Cibber, Coley 128 Ciconia, Johannes 419 Cimarosa, Domenico 30, 87, 137, 160, 341, 393, 445 // Clementi, Muzio 25, 71, 261, 263, 282, 393 // Coelho, Manuel R. 428 Coleridge, Samuel Taylor 25 Corelli, Arcangelo 260, 440 Corneille, Pierre 175 Cornelius, Peter 182, 251,334,341, 350, 351,422, 464 Costa, Michele 232 Couperin, Frangois 30, 35, 88, 96 Coussemaker, Edmond Henri 455 Cramer, Johann Baptist 261, 262 Croce, Giovanni 212 Cruz, Ramon de la 426 Csermák, Anton 277, 423 Czerny, Carl 72, 113, 274 // c // Cajkovskij, Piotr lijíc 22,62,85,96, 256, 408, 409,410,417, 431 // D // Dach, Simon 127 Dalayrac, Nicolas 373 Dante, Alighieri 36, 37, 189, 223, 275
// Dargomyžskij, Alexandr Sergej e vic 257, 397, 399, 404 Daumer, Friedrich 250 David, Félicien 43, 82, 336, 375 Debussy, Claude Achille 422 Dehn, Siegfried Wilhelm 397, 400 Delacroix, Eugene 178, 321 Delavigne, Casimir 160 Devrient, Eduard 154 Dietsch, Pierre Louis Philippe 7 Dittersdorf, Karl Ditters von 35 Donizetti, Gaetano 73, 158, 239, 273, 344, 348-350, 351, 353, 359, 360, 362, 376, 448 Dowland, John 67, 127 Dräseke, Felix 236 Dreyschock, Alexander 72, 144, // 264 // Drieberg, Friedrich von 145 Dufay, Guillaume 66, 419 Dumas, Alexander 362 Du Mont, Henry 45, 419 Duparc, Henry 463 Dušek, Jan Ladislav 84 Düben, Gustav 413 Dürer, Albrecht 456 Dvorák, Antonín 96,195, 259, 391, 392, 409, 431 // E // Eberst, Isaak Juda 374 Eckhardt, Johann Gottfried 75 Eichendorff, Joseph von 117, 242, 243, 255 // Elsner, Józef Ksawery 83 Engel, Carl 429 // ) 487 ( // MENNÝ REGISTER // Erben, Karel Jaromír 385 Erkel Ferenc 424 Eslava, Miguel Hilarión 428 Esser, Xaver 242 Esterházy, Miklós József 22, 43 Ett, Kaspar 67, 211 // F // Farinelli, vi. m. Carlo Broschi 426 Fauré, Gabriel 463 Ferrand, Humbert 179 Fétis, Francois-Joseph 67, 239,343, 453, 455, 456 // Field, John 83, 282, 286, 393 Filip IV. 425 FiUpV. 426 // Fiocco, Joseph-Hector 420 Flaubert, Gustave 82, 404 Flotow, Friedrich 333, 375 Fogazzaro, Antonio 352 Forkel, Johann Nicolaus 69, 453 Foscolo, Ugo 239 Foster, Stephen Collins 430 Franchomme, Auguste 280 Franck, César 7, 44, 71, 105, 134, 195, 216-218, 235, 292, 316,
421, 422 // sv. František 276 František I. 115 František Jozef 387 Franz, Robert 103, 239, 247—251, 286, 413 // Frescobaldi, Girolamo 29 Fricken, Ernestine von 270 Friedrich Wilhelm IV. 66, 208 // G // Gabrieli, Giovanni 106, 212, 218 Gade, Niels W. 201, 256, 386, 412 Gaghano, Marco da 138 // Gŕi, Hans 199 Galilei, Galileo 18 Gallus, Jacobus 218 Galuppi, Baldassare 87, 140, 393, 454 // Garcia, Manuel 278, 431 Gast, Peter (H. Kösehtz) 356, 378 Gatti, Carlo 352 Gautier, Théophile 240 Gay, John 372 Gaztambide, Joaquin 427 Gänsbacher, Johann B. 421 Geibel, Emanuel 255 Gerbert, Martin 67, 455 Gervinus, G. G. 407 Geyer, Ludwig 43 Ghislanzoni, Antonio 355, 368 Gibbons, Orlando 67 Gilbert, Wilham Schwenck 379 Glazunov, Alexandr Konstantinovic 402, 408 // Glinka, Michail Ivanovic 85, 242, 256, 257, 394, 395, 396, 397, 398, 400, 401,405,414,416 Gluck, Christoph Willibald 12, 26, 28, 29, 38, 42, 51, 60, 69, 74, 98, 103, 136, 138, 139, 143, 158, 187, 320, 331, 383, 407, 414, 443, 451 Gobineau, Joseph A. 331 Goethe, Johann Wolfgang von 32, 33, 36, 41, 70, 84, 107, 109, 128, 130, 132, 135, 137, 148, 175, 180, 189, 191, 227, 230, 236, 237, 240, 242, 243, 244, 247, 252, 254, 255, 286, 336, 337, 432, 444, 460 Goetz, Hermann 334 Gogol, Nikolaj VasiUevic 404, 405 Goldoni, Carlo 140, 296 Golenišcev-Kutuzov, Arseni j Arkadjevic 257 Gombert, Nicolas 219 Gossec, Fran ois-Joseph 373, 420 Gottschalk, Louis Moreau 430 Gounod, Charles 43, 216—218, // ) 488 ( // MENNÝ REGISTER // 235, 336, 337,
338, 370 Goya, Francisco de 427 Gozzi, Carlo 146, 296, 343, 412 Graun, Cari Heinrich 208, 382 Grell, Eduard August 211 Gresnick, Frédéric Antoine 420 Grétry, André 38, 78, 87,139,141, 154, 373, 420 // Grieg, Edvard Hagerup 85, 256, 416 // Grillparzer, Franz 122, 148, 151 Grisar, Albert 374 Grisiová, Giulia 347 Grove, George 226 Gurney, Edmund 450,451 Gustav II. 414 // Gutiérrez, Johann Christian 366 Günther, Johann Christian 127 // H // Habeneck, Francois Antoine 299 Hálek, Vítezslav 256 Halévy, Jacques Fromental, vl. m. Elias Lévy 335, 352, 374,378,398 Halévy, Ludo vie 379 Hallén, Andreas 415 Hallström, Ivar 414 Hamal, Jean-Noél 420 Hanslick, Eduard 156,447,451, 452 // Harris, James 440 Hartmann, Johann Ernst 141 Hartmann, Johann Peter Emilius 412 // Hasse, Johann Adolf 26, 136, 367, 382 // Haupt, C. A. 431 Hauptmann, Moritz 417 Hawkins, John 67, 453, 454 Haydn, Joseph 12, 16, 17, 22, 24, 25,26,27,28,30,40,42,44,49,55, // 56,58,60,64,65,68,75,76,87,89, 90, 93, 107, 108, 111, 112, 119, 120, 121, 122, 125, 127, 128, 133, 134, 136, 144, 164, 170, 196, 197, 202, 210, 218, 221, 225, 236, 245, 250, 258, 259, 278, 292, 383, 384, 414, 423, 426, 428, 431, 437, 443, 447 // Haydn, Michael 145 Hägg, Jacob Adolf 415 Händel, Georg Friedrich 12,15, 23, 24, 26, 29, 42, 68, 69, 70, 75, 88, 104, 136, 184, 221, 225, 226, 231, 232, 235, 236, 263, 291, 293, 297, 357, 382, 410, 413, 431 Hebbel, Friedrich 156 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 438 // Heiberg, P. A. 412 Heine, Heinrich
72, 97, 128, 149, 174, 242, 243, 244, 246, 248, 250, 254, 266, 280, 285, 300, 401 Heinrich, Anthony Philipp 429 Heinse, Wilhelm 442, 443 Heise, Peter A. 256, 413 Helfert, Vladimir 386 Heller, Stephen 287—292 Henseler, Anton 373, 375, 376 Henselt, Adolph 168, 287-292 Herder, Johann Gottfried 59, 78, 187, 294, 385, 473, 443 Hernando, R. J. M. 427 Hérold, Ferdinand 41, 159, 322, 323, 374, 398 // Hervé, vl. m. Florimond Ronger 375 // Herwegh, Georg 254 // Herz, Gerhardt 103 // Herz, Henri 72, 145, 264, 265 // Heseltine, Philipp 402 // Heyse, Paul 255 // Hiller, Ferdinand 262 // Hiller, Johann Adam 68, 74, 208 // Hita, Antonio Rodriguez de 426 // Hoffmann, Ernst Theodor // ) 489 ( // MENNÝ REGISTER // Amadeus 15, 34, 39, 40, 41, 48, 60, 65, 72,109,147,148,153,155, 164, 181, 269, 327, 398, 400, 405, 444, 445 // Hol, Richard 419 Holzhauer, Ignaz 75, 140 Honegger, Arthur 291 Honnauer, Leonzi 75 Hopkinson, Francis 431 Hölderlin, Friedrich 237 Hölty, Ludwig 80, 128, 242 Hugo, Victor 28, 36, 95, 189, 240, 252, 274, 344, 350, 359, 363, 384, 398, 401, 445 // Hummel, Johann Nepomuk 168, 261, 279, 281, 289, 421 Humperdinck, Engelbert 141 Hünten, Franz 72, 145, 264 Hüttenbrenner, Anselm 120, 266 // CH // Chadwick, George Whitefield 431 Chajjám, Omar 126 Chamberlain, Houston Stewart 331 Chamisso, Adalbert von 243, 245 Chateaubriand, René de 82 Chausson, Emest 178 Cherubim, Luigi 114,137,138, 373 Chézy, Wilhelmine von 151 Chopin, Fryderyk 11,12,21,39,43, 44, 71, 73, 83, 85, 97, 105,
145, 168, 196, 264, 266,268, 278-287, 288, 289, 292, 295, 298, 316, 320, 385, 386, 407, 430, 445, 462, 463 Chopin, Nicolas 278 Choron, Alexandre-Etienne 210 Chueca, Federico 427 // i // Ibsen, Henrik 411 // Immermann, Karl Lebrecht 242 Indy, Vincent d 248 Isouard, Niccolň 373 // j // Jacob, Benjamin 69 Jacobsen, J. P. 411 Jadasson, Salomon 431 Jahn, Otto 109, 110, 157 Ján IV. 428 Jannequin, Clement 88 Jean Paul, vl. m. Friedrich Richter 15, 64, 181, 269, 288 Jensen, Adolf 251,416 Jírovec, Vojtech 84 Joachim, Joseph 198,352,423,461 Jommelli, Niccolň 136, 139, 443, 454 // Josquin des Prés 66, 219, 419 // ? // Kahlert, August 439 Kajanüs, Robert 417 Kalkbrenner, Friedrich 72, 263 Kant, Immanuel 34, 434, 435, 436 Kauer, Ferdinand 393 Kaulbach, Wilhelm von 36 Keil, Alfredo 429 Keller, Gottfried 255 Kellgren, J. H. 414 Kemble, Charles 175 Kerner, Justinus 243, 245 Kirkegaard, Sören 411 Kiese wetter, Raphael Georg 67, 455, 456 // Kind, Friedrich 149 Kiuj, Cezar Antonovic 85,399,400, 401 // Kjerulf, Halfdan 256, 416 Klein, Anton 23 // ) 490 ( // MENNÝ REGISTER // Klopstock, Friedrich Gottlieb 128 Kollmann, August Friedrich Christoph 68 Kopisch, August 248 Kotzebue, August, pseud. Friedrich Germanus 155 Kozlowski, Jozef 279 Koželuh, Jan Antonín 84 Koželuh, Leopold 385 Körner, Theodor 154 Kraus, Joseph M. 414 Kuhlau, Friedrich 86, 412 Kuhnau, Johann 35, 38 Kukolnik, Nestor Vasilievic 256, 395 // Kunzen, Friedrich Ludwig Aemilius 86, 411 Kupelweiser, Leopold 118 Kurpinski, Karol
83, 279 Kurth, Ernst 219 // L // Lablache, Luigi 71, 348 Laborde, J. B. de 79 Ladov, Anatoli j Konstantinovic 398 Lachner, Franz 333 Lafage, J. A. L. de 210 La Fontaine, Jean de 375 Lamartine, Alphonse de 36, 189, 274, 446 // Lammenais, Hugues de 213, 274 Lange-Müller, Peter Erasmus 256 Lanner, Joseph 284 Lasso, Orlando di 29, 106, 419 Laussotová (Hillebrandová) // Jessie 309 La volta János 423 Le Cene, Michel Charles 418 Lecocq, Alexandre Charles 379 Leconte de Lisle, Charles Maria 195 Lenau, Nicolaus 242, 243 Leopardi, Giacomo 239 Lessing, Gotthold Ephraim 31,351, 458 // Le Sueur, Jean Francis 87,98,141, 158, 233, 320, 373 Liliencron, Detlef von 250 Liliencron, Rochus von 209 Lindová, Jenny 431 Lindblad, Adolf Frederik 414 Lindemann, Ludwig Matthias 415 Lingg, Hermann 250 Liszt, Adam 43 // Liszt, Franz 12, 14, 15, 36, 39, 43, 44,45,46,62,65,72,86,94,95,96, 105, 108, 113, 114, 132, 133, 136, 145, 168, 174, 176,184-195,196, 197, 198, 200, 202,213-216,217, 219, 220, 222, 230, 233, 234, 235, 236, 249, 251, 252-254, 255,260, 262, 264, 265, 266, 267, 268, 270, 271, 273-278, 279, 280, 281, 282, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 304, 306, 313, 320, 326, 329, 332, 333, 334, 337, 344, 352, 387, 390, 391, 400, 401, 402, 404, 407, 410, 415, 416, 422, 423, 446, 447, 450, 456, 461, 462, 463 Lobkowitz, Franz Joseph 25 Lobo, Duarte 428 Loeillet, Jean-Baptiste 420 Loewe, Carl 80, 132, 231, 247-251, 254 // Lortzing, Gustav Albert 153, 155, 156, 229, 333, 373, 389, 398 Ludovít II.
304,317 Ludovít XIV. 232, 420 Lulli (Lully) Giovanni Battista (Jean Baptiste) 74, 122,320,382, 460 // Luther, Martin 206, 208 Lübeck, Vincent 87 Lyser, J. P. 110 // M // Macfarren, Georg Alexander 332 // ) 491 ( // MENNÝ REGISTER // Macque, Jean de 419 Maffeiová, Clarina 352, 365 Mahler, Gustav 62 Machado, Augusto 429 Machaut, Guillaume de 38 Maj art, Hans 457 Maldere, Pierre van 420 Malibranová, Maria Felicita 347 Mallarmé, Stephane 331 Manfredini, Vincenzo 393 Manzoni, Alessandro 220,222,239, 342 // Marcello, Benedetto 38, 208 Marmontel, Jean Francois 139 Marschner, Heinrich 41, 109, 153, 154, 155, 229, 270, 296, 301, 302, 303, 322, 323, 327, 389, 412 Martin, Vicenze 393, 428 Martini, Giovanni Battista, zv. padre Martini 67, 453, 455, 456 // Mason, Lowell 431 Mason, Wilham 440, 453 Massenet, Jules Emile 338 Matthison, Friedrich 129 Mayr, Johann Simon 343 Mayrhofer, Johann 116 Mazarin, Jules 382 Mazzini, Giuseppe 446, 447, 448 Mecková, Nadežda von 409 Méhul, Etienne Nicolas 87, 141, 149, 357, 373, 420 Meilhac, Henri de 378, 379 Mendelssohnová-Henselová, // Fanny 242 // Mendelssohn-Bartholdy, Felix 11, 13,14,15,42,52,65,66,70,72,92, 93, 94, 97,103,104,105, 106,107, 108, 123, 134, 136, 153, 154, 163, 164, 165, 166, 167, 170, 174, 179, 180, 188, 194, 200, 206-209, 224-230, 232, 235, 237, 242, 248, 259, 261-263, 285, 338, 379, 412, 413,418,419, 431 // Mendelssohn, Moses 164 Mendés, Catulle 331 Mercadante, Saverio G. 273, 343, 353 // Metastasio, Pietro 119, 139, 141 Metternich,
Clemens 61, 385 Meyerbeer, Giacomo 43, 73, 98, 136, 145, 158, 160, 161, 252, 273, 296, 299, 303, 323, 324, 335, 350, 352, 354, 355, 364, 377,394, 396, 447 // Michelangelo, Buonarroti 19, 255, 275 // Milton, John 234 Misón, Luis 426 // Mittelmann-Dedinský, Móric 10, 62, 190, 272, 460 // Moniuszko, Stanislaw 425 Monpou, Hyppohte 240 Monsigny, Pierre Alexandre 373 Mont, Henry du 215, 419 Monte, Philippe de 29, 419 Monteverdi, Claudio 20, 28, 66, 138, 371,405, 456 Moore, Thomas 228, 240, 244 Moos, Paul 435, 436, 438 Morhange, Charles pozri Alkan, Charles Morley, Thomas 38 Moscheies, Ignaz 260, 263 Mosel, Ignaz Franz 132 Mosen, Juhus 244 Mosonyi Mihály 424 Motte-Fouqué, Friedrich de la 147, 312 // Mozart, Leopold 42 Mozart, Wolfgang Amadeus 12,16, 17, 22,23,24,25,27,30,32,40,42, 44, 45,49,51,55,56,60,64,65,68, 71,75,76,79,81,87,89,90,93,98, 99, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 116, 119, 120, 122, 124, 125, 127, 128, 133, 134, 136, 139, 140, 142, 143, 147, 157, 164, 166, 170, 172, // ) 492 ( // MENNÝ REGISTER // 196, 197, 198, 210, 218, 221, 224, 250, 258, 259, 261, 268, 273, 278, 279, 281, 282, 292, 293, 303, 307, 313, 321, 331, 363, 369, 371, 372, 383, 384, 403, 428, 431, 443, 445, 447 // Mörike, Eduard 246, 255, 274 Muffai, Georg 87 Musorgskij, Modest Petrovic 78,85, 96, 245, 256, 257, 339, 397, 398, 399, 400, 402, 403, 404, 405, 406, 407 // Musset, Alfred de 240 Müller, Wilhelm 59, 130 Myslivecek, Josef 84, 385 // N // Napoleon Bonaparte 211 Napoleon III. 211,377 Naumann, Johann
Gottlieb 97,411, 414 // Nägeli, Hans Georg 132 Neefe, Christian Gottlob 139 Nerval, Gérard de 240 Nestroy, Johann Nepomuk 122 Neukomm, Sigismund 232 Nicolai, Otto 333, 358, 371, 394 Niebuhr, Carsten 79 Niedermeyer, Louis A. 210 Niemann, Walter 416 Nietzsche, Friedrich 97, 312, 331, 339, 340, 356, 378, 379, 452, 456, 458, 464 // Nordraak, Richard 416 Norman, Ludwig 415 Noskowski, Zygmund 425 Novalis, // vl. m. Friedrich Leopold von Hardenberg 50, 128, 274, 312, 444 Novellová, Clara 269 // ? // Ockeghem, Joannes 419 Oehlenschläger, Adam 86,390,412 Oersted, Hans Christian 437 Offenbach, Jacques 323, 372-379, 426 // Ohlström, Olaf 414 Onslow, George 114, 421 Orcagna Andrea, vl. m. Andrea di Cione 193 Ossian 80, 128 // Ostrovskij, Alexandr Nikolaj e vic 400 // Oudrid, Cristobal 427 Ovídius 35 // P // Pacius, Frederic 417 Paganini, Niccolň 15, 72, 260, 265, 266, 267, 273, 276, 279, 461 Pachelbel, Johann 87 Paine, John Knowles 431 Paisiello, Giovanni 30, 85, 87, 137, 160, 341, 393 // Palestrina, Giovanni Pierluigi da 12, 52,62, 66,106,133,208, 218, 219, 220, 333, 407, 444, 453, 455 Parabosco, Girolamo 38 Pastová, Giuditta 71, 347 Pavol I. 393 Pedrell, FeUpe 85, 428 Pepusch, Johann Christoph 372, 413 // Pergolesi, Giovanni Battista 30, 87, 279, 443 // Peter Velký 85, 393 Peters, C. F. 116 Petrarca, Francesco 128, 254 Phihdor-Danican, André 373 Piave, Francesco Maria 359 Piccini, Niccolň 347 // ) 493 ( // MENNÝ REGISTER // Pindemonte, I. 239 // Planerň vá, Minna 310 // Planché,
James R. 152 // Pohl, Richard 304 // Ponte, Lorenzo da 154 // Portugal, Marcos Antonio 428 // Poussin, Nicolas 321 // Purcell, Henry 67, 381 // Puškin, Alexandr Sergejevie 396, // 398, 399, 401, 404, 405 Püttlingen, Johann Veque von, pseud. // J. Hoven 248 // Q // Quantz, Johann Joachim 68 // R // Racine, Jean Baptiste 175, 351 Radiciotti, Giuseppe 221 Raff, Joseph Joachim 187, 236, 332 Raffael, // vi. m. Raffaello Santi 106,221, 275 Raguenet, Francois, abbé 382 Raimund, Ferdinand 122, 140 Rameau, Jean-Philippe 35, 38, 82, 88, 96, 136, 149, 320, 382, 460 Razumovskij, Andreas K. 77 Reichardt, Johann Friedrich 32, // 127, 130, 144 Reinecke, Carl 431 Reinken, Jan Adams 87 Rembrandt, Harmensz van Rijn 43, 418, 419 // Ricci, Luigi a Federico 140 Ricordi, Giovanni 222, 353 Rieger, František Ladislav 388 Richter, Ludwig Adrian 271 Rimskij-Korsakov, Nikolaj // Andrejevic 85, 394, 398, 399, 400, 402, 403, 407, 408, 409 // Roger, Alphonse 421 Roger, Etienne 418 Rochlitz, Johann Friedrich 91, 132 Roman, Johann Helmich 413 Ronsard, Pierre de 252 Rore, Cipriano de 29, 223, 419 Rosen, Carl F. 395 Rossi, Michelangelo 138 Rossini, Gioacchino 7, 30, 71, 79, 87, 88, 119, 120, 135, 138, 141, 147, 158, 159, 160, 218-223, 238, 239, 240, 262, 281, 323, 335, 340-343, 344, 347, 349, 353, 357, 359, 371, 377, 427 Rousseau, Jean Jacques 18,38,146, 288, 382, 425, 436, 437, 442 Rubens, Peter Paul 419 Rubenson, Albert 415 Rubini, Giovanni Battista 347 Rubinštejn, Anton Grigorievic 85, 234, 256, 400, 409,
431, 461, 462 Rubinštejn, Nikolaj Grigorievic 411 Rüge, Arnold 351 Runge, Philipp Otto 34 Rückert, Friedrich 244, 248 Rychnovsky, E. 388 // s // Sachs, Hans 456 // Saint-Saens, Camille 43, 195, 259, 337, 338, 421 // Saint-Simon, Claude Henri 45 Sakadas z Argu 35 Saldoni, Baltasar 428 Salieri, Antonio 140 Sammartini, Giovanni Battista 87 Samuel, Adolf (Abraham) 421 Sandová, George, vl. m. Aurora Dupinová-Dudevan-tová 279, 290, 445 Sarasate, Pablo de 461 Sarti, Giuseppe 85, 393 // ) 494 ( // MENNÝ REGISTER // Saynová-Wittgensteinová, Caroline 233 // Scarlatti, Domenico 30, 262, 426, 440 // Scott, Walter 36, 128, 154, 159, 178, 179, 338, 342, 344 Scribe, Eugčne 160, 364, 366 Sechter, Simon 103, 203, 289 Sénancour, Etienne Jean de 275 Serov, Alexandr Nikolajevic 85, // 400 // Shakespeare, William 32, 36, 37, 93, 112, 128, 151, 152, 159, 175, 178, 220, 296, 298, 302, 308, 322, 323, 333, 334, 337, 344, 360, 361, 362, 369, 370, 390, 405 Shelley, Percy Bysshe 174 Scheffel, Victor 254 Scheibe, Johann Adolph 83, 411 Schelble, J. N. 103 Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph 437 // Scherer, Wilhelm 117, 269 Schiller, Friedrich 32, 36, 80, 107, 112, 128, 129, 146, 189, 237, 351, 359, 360, 364, 365, 390 Schlegel, August Wilhelm 10, 107, 128, 444, 445 // Schlegel, Friedrich 69, 107, 128, // 272, 312, 446 // Schleiermacher, Friedrich 312 Schneider, Friedrich 232 Schober, Franz 116 Schobert, Johann 75, 383 Scholes, Percy A. 226, 332 Schopenhauer, Arthur 50, 64, 309, 310, 438, 439, 450
Schott, ?. 116 Schrade, Leo 384, 446 Schrôderová-Devrientová, // Wilhelmine 297 Schubert, Ferdinand 123 Schubert, Franz 7, 11, 13, 15, 16, 17, 39,40,42,49,51,56,59,61,70, // 72, 76, 79, 80, 84, 87, 92, 97, 98, 103, 104, 115-134, 135,136,142, 144, 151, 154, 164, 184, 196, 197, // 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 218, 223, 238, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 250, 253, 254, 255, 258, 266, 268, 279, 286, 293, 337, 342, 352, 385, 386, 402, 403, 422, 423, 464 // Schulz, Johann Abraham Peter 86, 127,411 Schultz, H. 243 // Schumann, Robert 11, 12, 13, 15, 16, 27,39,43,44,48,49,56,59,63, 65, 73, 87, 92, 93, 104, 105, 107, 110, 114, 121, 123, 132, 134, 136, 142, 145, 156, 157, 162, 163, 168-174, 175, 176, 177,179,180, 184, 185, 189, 192, 196, 197, 198, // 199, 200, 201, 202, 203, 224-230, 234, 235, 236, 237,239, 241-246, 247, 248, 249, 251, 254, 255, 258, 259, 262, 263, 264, 265, 266, 267-272, 276, 280, 281,282, 283, 284, 285, 286, 288, 290, 292, 293, 295, 298, 302, 320, 329, 352, 376, 379, 387, 402, 403, 404, 407, 410, 413, 416, 419, 424, 431, 446, 450, 462, 463 // Schumannová-Wiecková, Clara 186, 192, 244, 270 Schuré, Edouard 331 Schuster, Joseph 141 Schütz, Heinrich 42, 381, 411 Schweitzer, Anton 75, 140 Schwind, Moritz 116 Sibelius, Jean 417 Simrock, Fritz 340 Sjörgen, Emil 256 Skriabin, Alexandr Nikolajevic 464 Smetana, Bedrich 84, 96, 195, 256, 279, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 394, 397 Smithsonová, Harriet 175 // ) 495 ( // MENNÝ REGISTER // Smythová,
Ethel 226 Sof okles 36 // Soler, Antonio padre 426 // Soler, Vicente Martiny 426 // Solera, Temistocle 358 // Somma, Antonio 369 // Sontagovŕ, Henriette 431 // Söder man, Johann August 415 // Spaun, Jospeh 116 // Spee, Friedrich 127 // Spencer, Herbert 441 // Spitta, Friedrich 208 // Spitta, Philipp 200 // Spohr, Louis 42, 52, 72,82,87,137, // 140, 141, 145, 153, 155, 165, 166, 178, 232, 313, 332, 341, 412, 417 // Spontini, Gasparo 98, 137, 138, // 141, 147, 152, 158, 296, 299, 320, 341, 344, 347 // Staelová, Germaine de 341, 445 Stamic, Jan Václav Antonín 75, 84, 383, 385 // Stasov, Vladimir Vasilievic 400, 403, 406 // Steinhard, E. 386 Stenborg, Karl 414 Stendhal, vl. m. Henri Beyle 445 Stifter, Adalbert 122 Strauss, Johann st. 284 Strauss, Johann ml. 378 Strauss, Richard 187 Stravinskij, Igor Fiodorovic 408 Strindberg, August 411 Stumpf, Carl 441, 451 Sue, Eugčne 290 Suetonius, Gaius Sactonius Tranquillus 138 // Sullivan, Arthur Seymour 232, 379 Sully, James 441 Süssmayr, Franz Xaver 140 Svendsen, Johann 416 S weelinck, J an Pieterszoon 418 // š // Šachovskij, knieža 397 Škroup, František 386 // T // Tacitus, Publius Comehus 138 Tallis, Thomas 66 Tamberlinck, Enrico 71 Tartini, Giuseppe 260 Tasso, Torquato 36, 138 Tausig, Carl 266, 289 Telemann, Georg Philipp 83, 279, 382 // Terradellas, Domingo 426, 428 Thalberg, Sigismund 72, 144, 264, 265 // Thayer, Alexander Wheelock 456 Thibaut, A. J. Justus 210 Thomas, Ambroise 337, 350, 374 Thomson, George 58, 430 Thrane,
Waldemar 415 Tieck, Ludwig 33, 69, 128, 250, 296, 343, 443 // Tizian, vi. m. Tiziano Vecellio 456 Toepffer, R. 288 T olsto j, Lev Nikolaj evie 330 Tomáš Akvinský 105 Tomášek, Jan Václav 84, 279, 385, 386 // Traetta, Tomasso 393 Twinning, Thomas 440 // ? // Uhland, Ludwig 250 Uhlig, Theodor 113, 228, 302, 304, 305, 329 // Urban, Chrétien 446 // ) 496 ( // MENNÝ REGISTER // V // Vaes, Gustav 421 Valerius, Adrian 418 Vanhal, Jan Krtitel 383 Veit, Wenzel Heinrich 242 Verdi, Giuseppe 7, 13, 15, 45, 130, 136, 137, 158, 162, 173, 214, 218-223, 238, 239, 273, 300,328, 332, 333, 345, 346, 348, 349, 350-372, 406, 448, 456 Vergilius, Publius Maro 159, 174, 175 // Verhulst, Johannes Josephus Herman 179,418 Variaine, Paul 331 Verstovskij, Alexej Nikolajevic 394 Victoria, Tomáš Luis 210 Viet, W. J. 386 Vieuxtemps, Henri 421 Viktória 355 // Villiers de llsle Adam, August de 331 // Viotti, Giovanni Battista 260 Virchov, Rudolf 407 Vittorio Emanuele I 352 Vivaldi, Antonio 35, 166, 260, 440 Vogler, Georg Joseph, zv. abbé Vogler 146, 160 Volkmann, Robert 259, 424 Voltaire, // vl. m. Francois Marie Arouet 18, 32, 175 // Voríšek, Jan Václav (Hugo) 386 // w // Wackenroder, Heinrich Wilhelm 443 // Wagner, Adolph 43 // Wagner, Albert 43 // Wagner, K. F. W. 43 // Wagner, Richard 7, 12, 13, 15, 17, // 27, 30,37,38,40,41,43,44,50,51, 52, 57,60,62,63,64,65,71,88,95, 99, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 130, 136, 140, 143, 152, 155, 156, 157, 158, 161, 162, 163, 173, 186, 189, 190,
191, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 202, 203, 215, 221, 228, 229, 230, 236, 239, 241, 246, 251, 252-254, 255, 256, 274, 281, 295-331, 332, 333, 334, 336, 339, 345, 346, 350, 352, 353, 355, 357, 358, 362, 363, 367, 370, 372, 377, 378, 382, 389, 391, 400, 406, 408, 410, 415, 416, 431, 436, 439, 441, 442, 448, 449, 450, 457, 458, 460, 462, 463, 464, Wagnerovŕ, Clara 43 Wagnerovŕ, Rosalie 43, 252 Walmisley, Thomas A. 207 Webb, D. 440 // Weber, Cari Maria von 7,11,12,13, 15, 16,17, 30, 38,41,42,44,69,72, 78, 79, 82, 91, 126, 135, 136, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 160, 165, 168, 193, 201, 203, 229, 234, 242, 258, 262, 268, 282, 285, 289, 291, 296, 298, 321, 322, 327, 354, 385, 396, 412, 416 Weber, Gottfried 142 Weelkes, Thomas 67 Wegelius, Martin 417 Weigl, Joseph 345 Weinlig, Christian Theodor 298 Werner, Zacharias 69, 216 Wesendoncková, Mathilde 253, 310, 313, 351 // Wesley, Samuel S. 68, 69, 207 Weyse, Christoph Ernst Friedrich 86, 412 // Widmann, Joseph, Victor 295 Wieland, Christoph Martin 140,152 Wieniawski, Henryk 425 Wiertz, Antoine-Joseph 292 // ) 497 ( // MENNÝ REGISTER // Wilbye, John 67 Willaert, Adrian 223, 419 Winter, Peter 140 Winterfeld, Carl von 67, 456 Wolf, Hugo 132, 200, 239, 246, 248, 254-257, 334, 337,450,462, 463 // Wolff, Pius Alexander 146 Wranitzky, Paul 140 // Y // Young, Edward 50 Ysaye, Eugčne 461 // z // Zarlino, Gioseffo 38 Zelter, Carl Friedrich 70, 103, 130, 134, 137, 144, 164, 227, 242, 286, 337,
453 // Zelenski, Wladyslaw 425 Zeno, Apostolo 139 Zichy Mihály 189 Zingarelli, Niccolň Antonio 345 Zola, Emile 377 // Zumsteeg, Johann Rudolf 32, 128, 140 // ) 498 (

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC