Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.7) Půjčeno:14x 
BK
Praha : Lidové noviny, 2001
756 s. : il.

ISBN 80-7106-468-8 (váz.)
Česká historie ; sv. 9
Obsahuje ilustrace, předmluvu, poznámky, rejstřík
Bibliografie: S. 671-728
Husitství - dějiny - pojednání
000039968
PŘEDMLUVA ...5 // I. HUSITSKÁ REVOLUCE - ANOMÁLIE EVROPSKÝCH DĚJIN? ...9 // 1. Husitství jako příběh a tázání ...11 // 2. Krize starého režimu: rozpad duchovní a světské moci ...14 // 3. Sociální otázka v předvečer revoluce ...26 // 4. Reformní programy a společenské povědomí ...38 // 5. Dvojí víra - dvojí národ ...54 // 6. Revoluce před revolucemi? ...64 // II. PRAŽSKÉ REVOLTY A BOUŘE 1420-1483 ...77 // 1. Mocenské nástroje diktatury Jana Zeiivského ...79 // 2. Pražská města od převratu roku 1427 do konce vlády Jiřího z Poděbrad ...90 // 3. Nová dynastie - staré pořádky ...99 // 4. Kříž proti kalichu, kalich proti kříži ...105 // 5. Mocenské skupiny pražských roajalistů ...114 // 6. Spiknutí svatováclavské noci ...119 // 7. Chronologie povstání I.: středa 24. září 1483 ...124 // 8. Chronologie povstání II. 25. září-6. října 1483 ...127 // 9. Muži převratu: staronoví vládci Prahy ...131 // 10. Chronologie povstání III.: říjen 1483-březen 1485 ...136 // III. TÁBORSKÁ REPUBLIKA A JEJÍ OBCE ...141 // 1. Revoluční obce a svazy ...143 // 2. Táborská „obec domácí“ a počátky městské samosprávy ...151 // 3. Radní vrstva, hejtmané, služebníci a táborská šlechta ...159 // 4. Táborské obce na počátku revoluce ...168 // 5. „Starý“ a „Nový“ Tábor - rozštěpení táborské strany ...182 // 6. Táborsko-sirotčí unie po smrti Žižkovč ...186 // 7. Rozpad unie a vznik obcí polem pracujících ...194 // 8. Federatívni ústrojí táborské strany: obec domácí a obec polem pracující ...202 // 9. Autonomní „republiky“ a závislá města ...208 // 10. Poddanská města, zámky a posádky v Čechách ...214 // 11. Táborské posádky na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku ...224 // 12. Šlechtičtí spojenci Tábora a jeho strany ...230 // 13. Táborští služebníci ...238 // 14. Dovětek o táborských poddaných ...242 //
IV. REFORMNÍ ZÁMĚRY, IDEÁLY, VIZE ...247 // 1. Od hereze к učené reformě: pražská univerzita ...249 // 2. Před soudem koncilu a na soudu dějin: Jan Hus a Jeroným Pražský ...263 // 3. Hořké konce chiliastických vizí ...282 // 4. Program čtyř artikulů na počátku a konci revoluce ...292 // 5. Ztracený ideál města v husitské reformaci ...308 // Analýza města ...309 // Paralely a protiklady ...317 // Antiměsto, trojí lid a základové zemští ...323 // 758 Očistec-ošistec v husitské topografii záhrobního světa ...330 // HUSITSKÉ // CECHY V. NA DRUHÉ STRANĚ: KATOLÍCI A ŽIDÉ ...347 // 1. História calamitatum: osudy katolické církve v husitských Čechách ...349 // 2. Česká hereze v evropské politice 1420-1431 ...369 // 3. Husitské Čechy v pohledu humanisty a papeže ...382 // 4. Zapomenutý král na českém trůnu: Matyáš Korvín ...395 // 5. Pražská židovská obec 1389-1485 ...413 // VI. DVĚ DLOUHÉ „VLNY“ HUSITSKÉHO VĚKU ...427 // 1. Svoboda slova, svata válka a tolerance z nutnosti ...429 // Od osvobození slova božího к svaté válce ...432 // Od příměří ke kompaktátům ...441 // Od legálního (I voj věří к toleranci z nutnosti ...453 // 2. Česká cesta ke stavovské monarchii ...466 // Od dualismu státní moci к dvojvěří ...467 // Systém dělené moci ve válečném období ...475 // Směřování ke stavovské monarchii ...484 // Poznámky ...495 // Seznam zkratek ...669 // Literatura ...671 // Rejstřík ...729 // Obsah ...757
(OCoLC)320143548
cnb001035333

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC