Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.05.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
Ostrava : Blesk, 1994

objednat
ISBN 80-85606-32-1
000040265
Rekat.
Obsah // Všeobecná část // 4 Živé organismy a jejich svět // 6 V mezích ekosystému // 8 Život a životní cykly // 10 Struktura živých soustav // 12 Dělění buněk // Rostliny // 14 Cévnaté rostliny // 16 Stonky a kořeny // 18 Stavba starší rostliny // 20 Listy // 22 Typy listu // 24 Přeprava tekutin v rostlině // 26 Rostlinná produkce živin // 28 Květy // 30 Rozmnožování kvetoucích // rostlin // 31 Typy květů // 32 Semena a klíčení // 34 Plod/vegetativní // rozmnožování // Živočichové // 36 Struktura těla živočichů // 38 Tělní kryt živočichů // 40 Pohyb živočichů // 42 Potrava živočichů // 44 Dýchání živočichů // 45 Vyměšování živočichů // 46 Smyslové vnímání // a komunikace živočichů // 48 Rozmnožování // a vývoj živočichů // 52 Houby a kosti // 54 Svaly // 56 Zuby // 58 Krev // 60 Oběhová soustava // 62 Srdce // 64 Tkáňové tekutiny // a lymfatická soustava // 66 Trávicřsoustava // 68 Žlázy // 70 Dýchací soustava // 72 Vylučovací soustava // 74 Centrální nervová soustava // 76 Jednotky nervové soustavy // 78 Nervy a nervové dráhy // 82 Kůže // 84 Oči // 86 Uši // 88 Rozmnožovací soustava // 90 Vývoj a rozmnožování // Reprodukce // 92 Druhy reprodukce // 94 Dělení buněk při reprodukci // 96 Genetika a dědičnost // 99 Pohyb tekutin // 100 Potrava a její spotřeba // 102 Metabolismus // 104 Životní energie // 105 Homeostáze // 106 Hormony // 108 Trávicí
šťávy // a trávicí enzymy // 109 Vitamíny a jejich význam // Člověk 50 Kostra // KNIHOVNA // 110 112 // j 114 // 115 // .Љѕ пзШџ- // Klasifikace rostlin Klasifikace živočichů Pojmy z ekologie Rejstřík // Copyright © 1986 Usborne Publishing Ltd Copyright © 1994 Vydavatelství a nakladatelství BLESK Ostrava // České vydáni - ILUSTROVANÝ PŘEHLED BIOLOGIE - vydalo Vydavatelství a nakladatelství BLESK Ostrava v roce 1994 ]ako svou 33 publikaci Překlad Doc. RNDr. Frantćek ilehoi, CSc. // Paed. Dr. Miroslava Weberová // VSechua práva vyhrazena Žádná část této publikace se nesmi reprodukovat, ukládat do informačních systémů nebo rozáiiovat jakýmkoliv způsobem, at již elektronicky, mechanicky. íotograhckou reprodukci nebo jinými prostředky bez písemného souhlasu majitelů práv ISBN 80-85603-32-1

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC