Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.11.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:12x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Československý spisovatel, 1971
711 s., [24] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 21 cm

objednat
Dílo / František Halas ; sv. 4
Obsahuje bibliografické odkazy
Ve svazku jsou seskupeny všechny Halasovy teoretické projevy kromě těch, jež pojednávají o výtvarném umění. Jsou to stati uveřejňované knižně a v periodickém tisku i práce nyní otiskované poprvé. Vyslovují se k literatuře (hlavně k poezii) a jejím tvůrcům, k divadlu a tanci i ke kulturním a politickým problémům a příležitostem. Zvláštní oddíl byl věnován juveniliím. Souboru předchází zasvěcená padesátistránková úvodní studie L. Kundery.
000040315
Rekat.
OBSAH // 9 Vertikálně i horizontálně (Ludvík Kundera) // OKOLO POEZIE // a) O POEZII // 59 O poezii // 80 Okolo poezie // 85 Na prahu nové sezóny // 97 O smutek a radost v naší poezii // 99 Umění a lid // 106 O dobré a špatné poezii — O surrealismu // b) O SOBE A SVÉ PRÁCI // 108 O sobě 115 O své tvorbě // 119 Mladým čtenářům // 120 Matky českých spisovatelů (odpověď na anketu) 120 Jak vychovávat svého syna // 124 František Halas věnuje peněžní cenu stávkujícím // 124 Jak píšete // 127 0 své nejmilejší knížce // 128 Netřeba víry ? tvorbě // 130 O jedné závisti // 131 Rozhovor o překladech z Adama Mickiewicze // c) O MLADÉ POEZII // 134 První knížky // 136 Rozhovor s básníkem F. H. o prvních knížkách veršů // 140 Svět očima nejmladší poezie 142 O nejmladší české poezii 146 „Škola mistrů“ // d) O LIDOVÉ POEZII // 149 Láska v lidové poezii 158 Smích lidu v písních // J 69 Moudrost lidová 176 Zdravíme českou píseň 181 Stará a nová říkadla // 190 Svatý Václav v lidovém vyprávění, legendách // a poezii // 199 Madona různých dob 204 Kvítí milodějné 209 Láska a smrt 211 Písniček se držte! // 2 POSTAVY // a) CESTI AUTORI // 217 Mladí čeští básníci o K. H. Máchovi // 218 Básnický dnešek a Karel Hynek Mácha // 218 S troškou do mlýna // 219 Tři cesty do tmy // 222 Osud Boženy Němcové // 223 O prvních dojmech z díla B. Němcové // 224 Lyrik // 245 Nad hrobem Jaroslava
Vrchlického 247 Na paměť F. X. Saldy 251 Salda básník // 257 Šaldova hůl // 258 ? devátému výročí smrti F. X. Saldy // 259 Na pohřbu Karla Scheinpfluga 262 Miloš Jiránek — spisovatel 266 Za Michalem Káchou // 268 Za S. K. Neumannem // 277 O Fráňovi Srámkovi // 279 Pozdrav Fráňu Srámkovi // 284 Za Karlem Tomanem // 287 Vzpomínka na Helenu Malířovou // 289 Poděkování E. Lešehradovi // 289 Pohádky // 290 Mähen ve všech situacích // 292 Oslovení // 293 Mahenova lyrika 298 Proč byl milován 302 Za Jiřím Mahenem // 308 Nad Mahenovým hrobem // 309 Co je pro vás Jaroslav Hašek 309 Stanislav Hanuš 312 Na paměř bojovníka 314 Vladislav Vančura // 317 Vančurův Poslední soud // 318 Pekař Jan Marhoul // 319 O Josefu Horovi (1) // 322 Nad rakví Josefa Hory // 324 O Josefu Horovi (2) // 325 Vzpomínky na Simonettu Buonaccini // 331 Pozdrav Jaroslavu Zaorálkovi // 332 Za Jaroslavem Zaorálkem // 335 Úvodní poznámka ? výboru z dopisů Bedřicha Václavka Františku Halasovi // 336 Nový román Benjamina Kličky 341 Josef Chaloupka // 344 Jiří Wolker // 348 Vít Nezval: Falešný mariáš // 349 Jaroslav Seifert: Poštovní holub // 350 Národní hrdina Julius Fučík 352 Jiří Orten // b) CIZÍ AUTORI // 356 Puškin // 357 Heine // 359 O Alexandru Blokovi // 364 Jean Giraudoux: Zuzanka a Tichý oceán // 365 Boyd Cable: Rány a polibky // 366 Jean Giono: Pahorek // # // c) KNIHY NAUČNÉ // 366 Básník o knize geologa // 367 Cesta bílým
tichem 370 Lovci mikrobů // d) STÁTNICI 373 Lenin // e) MRTVÉ TVARE // 377 Mrtvé tváře // // ß DIVADLO / TANEC // 383 Zahájení ustavující schůze Družstva divadel Práce // 384 Lidová poezie // 387 Zjevení svaté Doroty // 388 Láska, vzdor a smrt // 388 Stanislav Mráz — Cervantes 393 O tanci //  KULTURA A POLITIKA // a) Z CEST // 399 Paříž 401 Leningrad // b) O KNIZE - O KNIHU // 405 25 let Knih dobrých autorů // 406 Poděkování // 407 Nový průvodce dnešního čtenáře // 408 O dobrodružnosti četby seznamů knih 410 Program Kruhu krásné knihy // 410 Na oslavu české knihy // 412 Francouzská kniha // 413 Týden české knihy // c) KE SPISOVATELŮM A ZA SPISOVATELE // 414 Zahájení schůze (20. VHI. 1945) // 415 Zahajovací projev na I. sjezdu českých spisovatelů 420 Projev na valné hromadě Syndikátu českých spisovatelů // 423 Čeští spisovatelé ke svědomí světa // 425 Provolání pro Národní výbor v Jílovém napsané // v noci z 8. na 9. květen 1945 // 426 Slezsku // 427 Pozdrav VIII. sjezdu KSC // 428 Kulturní a veřejní pracovníci zdraví I. sjezd ROH 428 Projev ? delegaci polských spisovatelů // 430 Pozdrav Jílovému 432 Pozdrav vědcům // 432 Zdravice Polsku // 433 Poděkování za udělení ceny polského PEN-klubu // d) O NOVOU KULTURU // 434 Hlásíme se! // 436 Spisovatel a politik // 439 Denní tisk a slovanská spolupráce // 442 Projev na všeslovanském dnu // 443 O kulturních otázkách // 450 Kulturní
výstavba republiky // 451 Cas uskutečňovat // e) RŮZNÉ ODPOVĚDI // 452 Anketa o katoliotví v mladé české literatuře 452 Ortodoxní pokrokáři // 454 O lásce // 454 Co přejete republice do nového roku 1937 // 454 O tisku // 454 Z hanby // 456 Poezie a reklama // 458 Co nám dala Říjnová revoluce a co potřebujeme // ještě vykonat // 459 Hlas kultury ? Vili, sjezdu KSC // 459 Můj poměr ke KSC // 460 Ideovou jednotou ? jednotě akční // 461 Kdo je národní umělec? // 461 Jaké povinnosti má umělec ? národu? Jaké povinnosti má národ ? umělci? // 461 Dvouletý plán a kultura // 462 O polské literatuře 464 O maďarské literatuře // f) PROTI F AS IS MU // 466 Nejvýznamnější intelektuálové po boku dělnictva // pro jednotný protifašistický boj 466 Budujeme arzenály kulturní energie // g) Španělsko // 470 Pomocnou linii španělských front 472 Desatero o Španělsku // 476 Burcovat svědomí všech // 477 Naděje! // 478 Abychom se nemuseli stydět 480 Španělsko v nás // 482 Nezapomenu! // h) ZA OBĚŤMI OKUPACE // 484 Padlým! // 485 Dobrý boj byl vybojován // 486 Poslední dopisy // i) MLÁDEŽI // 488 Spisovatelé odpovídají studentovi // 489 O mladé generaci // 490 Dopis Hlasu mladých // 491 Mladým // 497 Projev na zahájení výstavy studentského odboje // (úryvky)  // 498 Projev na prvním sjezdu Svazu české mládeže // 499 O svědomí mládeže (úryvky) // 502 O jednotu mládeže // j) BUDOVÁNI REPUBLIKY
503 Dvouletkový plakát // 504 Na staveništi nového světa // 504 Budovatelská knížka // 505 Hlas jednoty // J U V E N I L I E // a) HLEDÁNI // 509 Žurnalismus 514 Dadaismus 529 Smích a třídní boj // 531 Hadí jazyk // 532 Obrazoborectví! // b) RECENZE Z PÁSMA // 533 Dr. Josef Hrdina: Stát, právo a třída 535 Disk, Internacionální revue // 535 Rozmach // 536 Zenit 536 Host // c) PŘISPĚVATEL ROVNOSTI // 537 Co se chystá // 538 A. M. Píša: Dnem i nocí // 539 Podzim // 540 Walt Whitman // 541 Dante // 541 Červen // 542 E. A. Poe // 542 Most // 543 Karel Havlíček Borovský 543 Paul Verlaine // 543 Hans Jaeger: Bouřlivé mládí // 544 A. Bogdanov: Rudá hvězda // 544 Kalendář čs. legionářů na rok 1922 // 544 Upton Sinclair: Hrdina z davu // 545 Nápady a výpady // 546 Villiers de ľlsle-Adam // 546 Gerhart Hauptmann v Brně // 546 Prokop Chocholoušek: Svatba benátská // 547 Miloslav Nohejl: Veliká radost 547 Fr. Sifter: Slovácké obrázky 547 Melniková-Papoušková: Růženec // 547 A. Kollontajová: Boj s prostitucí // 548 Anatole France: Proutěná panna // 548 Červen // 549 Prosinec // 549 Organizujme mládež 551 Výchova ? hrdinství // 551 Z časopisů // 552 Jsou krásné věci 552 Var // 554 Lékárna // 554 Kniha plná radosti // 555 Ctení válečné a protiválečné // 556 Ještě jednou: Organizujme mládež // 557 Kavárna // 557 Var č. 3 // 558 Sura a Gruňa // 560 Nové hrdinství // 561 Svátek v ulicích // 562 Žena
// 564 Dívka a skauting 564 Diktatura proletariátu // 566 Co dělat? // 567 Spartakus // 568 Základy výchovné práce // 571 Slova včas // 572 Mezinárodní den mládeže a komunistická strana // 573 Skautské organizace a komunistická mládež // 574 Detský týden // 576 Mládež a kulturní práce // 578 Ideál // 579 Chvála násilí // 583 Ediční poznámka (František X. Halas) // 589 Varianty, různočtení, komentáře (František X. Halas) 711 Seznam vyobrazení
(OCoLC)85232919
cnb000127956

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC