Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.03.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(16) Půjčeno:48x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 1998
214 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7184-691-0 (brož.)
Folia paedagogica specialis ; 2
Obsahuje tabulky, předmluvu, bibliografické citace, souhrn česky a anglicky
Pedagogika speciální - sborníky referátů
000040425
OBSAH // Předmluva ...9 // I. // 50 let vysokoškolské přípravy speciálních pedagogů a katedra speciální pedagogiky PedF UK Praha (B. Tüzl) ...15 // II. // Podstata integrace handicapovaných (J. Jesenský) ...21 // Hodnoty a minority (S. Dorotíková) ...27 // Pedagogická filozofie a integrace (M. Joukl) ...29 // Sociální integrace zdravotné znevýhodněné populace a úspěšnost socializačního procesu (L. Novosad) ...33 // Časové aspekty integrace v diagnóze a prognóze postiženého dítěte (F. Kábele) ...37 // Význam domova v životě člověka (A. Nasloupilová) ...40 // Rodiče jako součást péče o postiženého jedince (B. Housarová) ...44 // Psychologická problematika integrace dětí emigrantů do běžných škol (M. Vágnerová) // Integrace rómského etnika (E. šololová) ...50 // Vojáci jako minoritní skupina (I. Nekvapilová) ...55 // Komunikace jako předpoklad integrace (F. Šebesta) ...60 // Role alternativní komunikace v integračním procesu zdravotně postižených (B. Krahulcova) ...63 // Komparace stylů učení žáků běžné populace a zdravotně postižených (D. Janečková) ...80 // Počítač jako nástroj integrace handicapovaných (В. Ohlidková) ...87 // III. // Integrace a chronicky nemocní (H. Ročňová) // Chronicky choré dieťa v edukačnom procese (J. Slezáková) // Programy integrace pro dlouhodobé a trvale nemocné (J. Jesenský, J. Jesenská) // Limity vztahu tělesně postižených a tělesně nepostižených (B. Tüzl) // Pohybové aktivity jako prostředek integrace (J. Potměšil) // Integrácia mentálne postihnutých osôb vo vzťahu ku stupňu mentálneho postihnutia (Š. Pikálek)// Agresivita ze speciálněpedagogického hlediska s důrazem na výchovný přístup ve zvláštních a základních školách (I. Pešatová) //
Poznámky ke specifikám integrace zrakově postižených (J. Jesenský) // K socializaci neslyšícího dítěte (K. Řeháková) // Pracovné a spoločenské uplatnenie dospelých nepočujúcich (D. Tarcsiová) // Hluchoslepí a možnosti integrace (J. Jakeš) // Výchovně vzdělávací systém pro romské děti od předškolního věku až po ukonče’ní školní docházky na Fakultní základní škole // Havlíčkovo náměstí v Praze 3 (E. Šotolová) // IV. // Integrace a škola v období transformace (B. Stejskal) // Postoje učitelů к integraci žáků se zdravotním postižením do běžných škol (M. Kocurová) // Integrační snahy norského školského systému a jejich vliv na přípravu učitelů (M. Vítková) // Vzdělávání Romů v Rumunsku (E. Šotolová) // V. // Perspektívy školskej integrácie z hľadiska prípravy učiteľov // (L Jakabčic, M. Anáreánsky, V. Anáreánska) // Možnosti integrace handicapovaných osob v systému distančního vzdělávání dospělých (D. Švingalová, V. Strnadová) // Niektoré psychologické aspekty štúdia zrakovo postihnutých na UK v Bratislave (L. Požár) // K pojetí institutu pedagogicko-psychologického poradenství v ČR (H. Smejkalová) // VI. // Doporučení odborné konference Integrace - znamení doby // Souhrn
(OCoLC)42615895
cnb000651790

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC