Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:10x 
BK
1. vyd.
Praha : Karolinum, 2002
437 s.

objednat
ISBN 80-246-0380-2 (brož.)
Obsahuje předmluvu, resumé anglicky
Bibliografie: s. 427-432
Antropologie integrální - sborníky
000040521
Předmluva // Idea integrální antropologie (Karel Mácha) 13 // Drahý život integrální antropologie (Antonín Jeřábek) 19 // Třetí život nejen integrální antropologie (Josef Wolf) 23 // Člověk jako hodnotový systém (Josef Wolf) 29 // Vývojová antropologie v Československu (Josef Wolf) 33 // Kulturní a sociální antropologie a její historické a metodologické předpoklady // v Československu (Josef Wolf) 39 // Kulturní a sociální antropologie na KU v Praze (Josef Wolf) 52 // Teoretické základy integrální antropologie (Josef Wolf) 64 // Člověk a jeho svět (Josef Wolf) 92 // Současné otázky humanizace práce a člověka (Josef Wolf) 107 // Využití antropologie v řízení sociálních procesů (Josef Wolf) 116 // Základní otázky humanizace vzdělávání (Josef Wolf) 122 // Studia humanistica (Josef Wolf) 132 // Studia religionistica nova 137 // Komenského pojetí člověka a společnosti (Josef Wolf) 146 // T. G. Masaryk o mravních dimenzích vědecké práce (Vladimír Čech) 151 // Věda o minulosti i budoucnosti člověka (Josef Wolf) 157 // Aleš Hrdlička a tradice české kulturní antropologie (Josef Wolf)161 // Profesor Jiří Malý jako kulturní antropolog (Josef Wolf) 165 // Vojtěch Suk jako průkopník integrální antropologie (Josef Wolf) 170 // Antropolog a etnograf profesor PhDr. Karel Chotek (Josef Wolf) 174 // Claude Lévi-Strauss a základy sociální antropologie (Josef Wolf) 178 // K problematice komplexního aspektu (Vladimír Kadlec) 192 // Integrální aspekty zkoumání sociálního zrání člověka (František Kahuda) 199 // Vztah konstituované sociální antropologie k etnologii v České republice (Josef Kandert) 205 // Vstup do moderní sociální antropologie (Ladislav Holý) 214 // Sociální antropologie (Milan Stuchlík) 219 // Antropologický problém moderní psychologie (Milan Nakonečný) 228 //
Psychologie osobnosti v mezilidských vztazích (Zdeněk Helus) 243 // Metodologické problémy mezioborové integrace ve védách o člověku (Jaroslav Suchý) 260 // Integrace ve vědách o člověku (Jiřina Popelová) 270 // Integrální antropologie jako problém (Karel Mácha) 274 // Studium člověka v integrální antropologii (Josef Wolf) 300 // Člověk z hlediska integrální antropologie (Josef Wolf) 309 // Politická antropologie jako součást integrální antropologie (Roman Raczynski) 318 // Antropologie, sociologie a futurologie (Josef Solař) 328 // DISKUSE O INTEGRÁLNÍ ANTROPOLOGII // Ing. Marie Bělková 335 // doc. PhDr. Eva Syřišťová 341 // doc. PhDr. Jiřina Šiklová 343 // prof. RNDr. Jaroslav Suchý 346 // PhDr. Antonín Suchánek 347 // prof. THDr. Josef Smolík 347 // doc. PhDr. Jiří Sedlák 348 // doc. PhDr. Zdeněk Strmiska 349 // PhDr. Anna Pospíšilová 350 // p.h.c. RNDr. Josef Wolf 351 // PhDr. Antonín Suchánek 352 // akademik Arnošt Kolman 358 // prof. MUDr. Josef Charvát 360 // prof. MUDr. Vladimír Vondráček 361 // prof. ThDr. Josef Smolík 364 // doc. MUDr. Václav Beneš 366 // PhDr. Otakar Baudyš 368 // NASTOLENÍ ANTROPOLOGICKÉ OTÁZKY V TEOLOGII // prof. THDr. Josef Smolík 370 // doc. THDr. Anežka Ebertová 376 // prof. THDr. Josef Hromádka 380 // p.h.c. RNDr. Josef Wolf 383 // prof. THDr. Zdeněk Trtík 384 // Quo vadis, homo sapiens (Josef Wolf) 390 // Člověk jako vesmírná bytost v 21. století (Josef Wolf) 397 // Lidský problém v příštích tisíciletích (Karel Mácha) 405 // Činnost sekce sociologie pro integrální zkoumání člověka (Alexander Fázik) 413 // O činnosti sekce integrální antropologie 415 // O činnosti Sdružení pro integrální antropologii po roce 2000 (J. Wolf) 418 // Profesor Vojtěch Fetter - Otec moderní ěeské antropologie (J. Wolf) 420 // In tempore o autorovi sborníku Integrální antropologie 423 //
Bibliografie integrální antropologie (Mgr. Antonín Jeřábek) 427 // RESUMÉ V JAZYCE ANGLICKÉM 433
(OCoLC)53272122
cnb001161282

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC