Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.05.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1995

objednat
ISBN 80-7013-192-6
000040535
Rekat.
OBSAH // Strana // Předmluva 7 // 1 Úvod do hygieny dětí a dorostu 9 // Historie a vývoj oboru 9 // Koncepce oboru 12 // Náplň a metody práce v hygieně dětí a dorostu 16 // Klíčové pojmy 20 // 2 Anatomické a fyziologické zvláštnosti dětského 22 // a dorostového věku // Vývoj dítěte 22 // Období novorozenecké a kojenecké 26 // Období batolete a věk předškolní 33 // Mladší a starší školní věk 38 // Dorostový věk 47 // Faktory ovlivňující adaptační procesy ve vývoji organismu 52 Klíčové pojmy 57 // 3 Základní charakteristiky stavu zdraví dětí 59 // a mládeže // Zdraví a nemoc 59 // Základní demografické ukazatele 60 // Data zdravotnické statistiky 61 // Cílené sledování nemocnosti 64 // Funkční ukazatele zdravotního stavu a jejich dynamika 71 // Skupinové hodnocení vývoje dětí a jeho dynamiky 73 // Klíčové pojmy 87 // 4 Zdravotní rizika v populaci dětí a mládeže 89 // a možnosti preventivního působení // Klíčové pojmy 96 // 5 Všeobecné hygienické požadavky na zařízení 97 // pro děti a dorost // Klíčové pojmy 122 // 6 Hygienické požadavky na kolektivní zařízení // pro děti do tří a do šesti let 124 // Zdravotní stav dětské populace od kojeneckého věku // do šesti let a zdravotní rizika tohoto období 124 // Hygienické požadavky na materiální podmínky // a provoz zařízení pro kolektivní výchovu dětí do tří let 127 // Hygienické požadavky na materiální podmínky // a provoz zařízení pro kolektivní výchovu dětí // od tří do šesti let 137 // Hygiena výchovného procesu a péče o děti v jeslích // a mateřských školách 148 // Klíčové pojmy 165 // 7 Hygienické požadavky na základní školy 167 // Zdravotní stav a zdravotní rizika ve školním věku 167 // Hygienické požadavky na materiální podmínky a provoz základních škol 170 //
Hygiena výchovně vzdělávacího procesu 205 // Intervenční ozdravný program pro základní školy 223 // Hygiena mimoškolní činnosti žáků 227 // Režim dne dítěte 228 // Klíčové pojmy 233 // 8 Hygienické požadavky na zařízení pro dorost 234 // Zdravotní stav a zdravotní rizika v dorostovém věku 234 // Hygienické požadavky na materiální podmínky a provoz středních škol a odborných učilišť 236 // Hygienické požadavky na pracoviště učňů 240 // Hygienická problematika výrobního výcviku dorostu 250 // Hygienické požadavky na ubytovací zařízení pro dorost 256 // Hygiena veřejně prospěšné práce 259 // Klíčové pojmy 261 // 9 Hygienická problematika speciálních škol 262 // Organizační předpoklady pro zřizování speciálních škol a tříd 263 // Klíčové pojmy 266 // 267 // 10 Hygiena tělesné výchovy, regenerace a rekreace dětí a mládeže // Vliv pohybové aktivity na rozvoj organismu a zdravotní stav dětí a dorostu // Hygienické požadavky na zařízení pro tělesnou výchovu // a sport // Hygienické zabezpečení rekreačních akcí pro děti a mládež // Hygienická problematika škol v přírodě // Klíčové pojmy // 11 Hygienické požadavky na společné stravování // dětí a mládeže 276 // Výžnam společného stravování 276 // Hygienické požadavky na zařízení společného stravování ve školských zařízeních 278 // Klíčové pojmy 285 // 12 Výchova ke zdravému způsobu života 287 // Klíčové pojmy 289 // Seznam použité literatury 290

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC