Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.11.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.5) Půjčeno:13x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 1994
287 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 80-85623-60-9 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 277 a rejstřík
Nemocní - výživa - aplikace parenterální a enterální - příručky
Výživa parenterální a enterální - terapie infuzní - monografie
000040746
Obsah // Předmluva... 13 // Úvod... 14 // Historické poznámky ... 14 // Hladověni v nemocnici a jeho příčiny... 17 // OBECNÁ ČÁST... 19 // 1. Základy fyziologie a patofyziologie metabolismu a výživy... 20 // 1.1 Hospodaření energií v organismu ... 20 // 1.2 Metabolismus sacharidů... 23 // 1.3 Metabolismus lipidů ... 24 // 1.4 Metabolismus proteinů a aminokyselin ... 28 // 1.5 Metabolický význam vitaminů a minerálů ... 29 // 1.6 Metabolismus vody a elektrolytů ... 30 // 1.6.1 Tělesné tekutiny... 30 // 1.6.2 Objem tělesných tekutin ... 31 // 1.6.3 Složení tělesných tekutin... 31 // 1.6.4 Složení jednotlivých oddílů tělesných tekutin... 32 // 1.6.5 Rozložení jednotlivých iontů ... 33 // 1.6.6 Osmotický tlak (osmolalita) tělesných tekutin... 36 // 1.6.7 Ústojné roztoky v tělesných tekutinách ... 36 // 1.6.8 Kyslík a oxid uhličitý v organismu... 38 // 1.7 Regulace metabolismu... 39 // 1.8 Poruchy metabolismu ... 40 // 1.8.1 Obrana proti narušení metabolismu vody a elektrolytů ... 41 // 1.9 Metabolické důsledky hladovění... 47 // 1.9.1 Anabolické a katabolické situace ... 47 // 1.9.2 Hladovění ... 48 // 1.9.3 Hormonální změny na počátku hladovění... 48 // 1.9.4 Energetické substráty pro mozek při hladovění... 48 // 1.9.5 Role fruktózo-2,6-difosfátu v regulaci glykolýzy a glukoneogeneze ... 50 // 1.9.6 Substráty pro glukoneogenezi... 51 // 1.9.7 Metabolismus mastných kyselin za hladovění... 51 // 1.9.8 Energetický
význam ketolátek ... 51 // 1.9.9 Energetický význam aminokyselin ... 52 // 1.9.10 Další důsledky hladovění... 54 // 1.9.11 Vliv hladovění na proteosyntézu a na imunitu ... 55 // 1.10 Metabolické důsledky stresu... 56 // 2. Vyšetření při poruchách vnitřního prostředí a stavu výživy ... 64 // 2.1 Vyšetření při poruchách vodní, elektrolytové a acidobazické rovnováhy ... 64 // 2.1.1 Anamnéza u poruch vodní, elektrolytové a acidobazické rovnováhy ... 64 // 2.1.2 Objektivní vyšetření u poruch vodní, elektrolytové a acidobazické // rovnováhy ... 65 // 2.1.3 Pomocná vyšetření při poruchách vodní, elektrolytové a acidobazické // rovnováhy ... 66 // 2.2 Vyšetření při poruchách stavu výživy ... 71 // 2.2.1 Anamnéza při poruchách stavu výživy... 71 // 2.2.2 Objektivní vyšetření při poruchách stavu výživy... 72 // 2.2.3 Hodnocení stavu výživy... 72 // 2.2.4 Hodnocení dlouhodobého nutričního stavu... 72 // 3. Nutriční potřeby... 81 // 3.1 Měření energetického výdeje ... 81 // 3.2 Výpočet energetické potřeby ... 83 // 3.3 Vyhledávání energetické potřeby v tabulkách... 84 // 4. Prostředky infuzní terapie, parenterální a enterální výživy... 88 // 4.1 Prostředky infuzní terapie a parenterální výživy ... 88 // 4.1.1 Prostředky určené ? úpravě vodního a minerálního hospodářství a poruch // acidobazické rovnováhy... . 88 // 4.1.2 Přípravky ? náhradě ztrát krevní plazmy
...93 // 4.1.3 Osmoterapeutika...94 // 4.1.4 Prostředky parenterální výživy ...94 // 4.1.5 Prostředky enterální výživy ...109 // 5. Technické zajištění parenterální a enterální výživy...112 // 5.1 Technické zajištění parenterální výživy ...112 // 5.1.1 Speciální zdravotnický materiál pro parenterální výživu...112 // 5.2 Technické zařízení pro parenterální výživu...115 // 5.2.1 Infuzní pumpy ...?5 // 5.2.2 Váhy pro kontinuální vážení nemocných...116 // 5.3 Technické zajištění enterální výživy ... 117 // 5.3.1 Sondy...117 // 5.3.2 Pumpy pro aplikaci enterální výživy...118 // 5.4 Počítač ...118 // 6. Personální zajištění parenterální a enterální výživy ...120 // 6.1 Úloha lékaře ...120 // 6.2 Úloha zdravotní sestry...120 // 6.3 Úloha dietní sestry ...122 // 6.4 Úloha lékárníka ...122 // 7. Praxe infuzní terapie, parenterální a enterální výživy...124 // 7.1 Praxe infuzní terapie a parenterální výživy...124 // 7.1.1 Periferní parenterální výživa...124 // 7.1.2 Parenterální výživa prováděná cestou centrální žíly...124 // 7.1.3 Částečná parenterální výživa ...127 // 7.1.4 Úplná (totální, kompletní) parenterální výživa ...127 // 7.1.5 Vyšetření při parenterální výživě ...129 // 7.1.6 Indikace, kontraindikace a omezení parenterální výživy...130 // 7.2 Praxe enterální výživy...132 // 7.2.1 Technika enterální výživy . . ...132 // 7.2.2 Indikace
a kontraindikace enterální výživy...133 // 8. Komplikace parenterální a enterální výživy...135 // 8.1 Komplikace parenterální výživy ...135 // 8.1.1 Komplikace spojené s punkcí periferní žíly ...135 // 8.1.2 Komplikace spojené s aplikací infuzních roztoků do periferní žíly ... 136 // 8.1.3 Komplikace spojené s punkcí centrální žíly ...137 // 8.1.4 Komplikace spojené s dlouhodobým uložením katétru v centrální žíle . . 138 // 8.1.5 Septické komplikace...139 // 8.1.6 Metabolické komplikace ...141 // 8.1.7 Komplikace a reakce při léčbě krví...143 // 8.2 Komplikace enterální výživy ...143 // SPECIÁLNÍ ČÁST...147 // 9. Poruchy vodního metabolismu ...148 // 9.1 Dehydratace...148 // 9.1.1 Hypertonická dehydratace ...148 // 9.1.2 Izotonická dehydratace ...149 // 9.1.3 Hypotonická dehydratace...150 // 9.2 Hyperhydratace ...151 // 9.2.1 Hypertonická hyperhydratace...151 // 9.2.2 Izotonická hyperhydratace ...151 // 9.2.3 Hypotonická hyperhydratace ...152 // 10. Poruchy metabolismu elektrolytů...153 // 10.1 Poruchy metabolismu natria ...153 // 10.1.1 Hyponatremie...153 // 10.1.2 Hypernatremie...154 // 10.2 Poruchy metabolismu chloridů ...154 // 10.2.1 Hypochloremie ...154 // 10.2.2 Hyperchloremic...154 // 10.3 Poruchy metabolismu kalia...155 // 10.3.1 Kaliová deplece...155 // 10.3.2 Hyperkalemie ...157 // 10.4 Poruchy metabolismu kalcia...158 // 10.4.1 Hypokalcemie...158 // 10.4.2 Hyperkalcemie ... 158 // 10.5 Poruchy metabolismu
magnézia ...159 // 10.5.1 Deficit magnézia...159 // 10.5.2 Nadbytek magnézia...161 // 10.6 Poruchy metabolismu fosfátů ...161 // 10.6.1 Hypofosfatemie...161 // 10.6.2 Hyperfosfatemie ...161 // 10.7 Kombinace poruch iontů ...162 // 11. Syndromy z poruch osmolality ...163 // 11.1 Hyperosmolární syndrom ...163 // 11.2 Hypoosmolární syndrom ...163 // 12. Poruchy acidobazické rovnováhy...164 // 12.1 Metabolická acidóza ...164 // 12.2 Metabolická alkalóza...166 // 12.3 Respirační acidóza...168 // 12.4 Respirační alkalóza ...169 // 12.5 Kombinované poruchy ABR...170 // 13. Výživa ve stáří...171 // 14. Obecné zásady metabolického ovlivnění katabolických stavů... 174 // 14.1 Metabolické regulace...174 // 14.1.1 Prostředky pro podporu anabolismu...175 // 14.1.2 Prostředky ? tlumení katabolismu ...176 // 15. Výživa nemocných s těžkými traumaty a poly traumaty ...178 // 15.1 Úvod ? patofyzilogii ...178 // 15.2 Základní zásady výživy nemocných s těžkými traumaty...179 // 15.2.1 Zásady podávání jednotlivých živin po traumatu...180 // 16. Šokové stavy...182 // 16.1 Obecné zásady léčby šokových stavů...182 // 16.2 Poznámky k některým formám šoku ... 183 // 17. Výživa těžce popálených pacientů ...185 // 17.1 Metabolické důsledky těžkých popálenin ...185 // 17.2 Infuzní léčba a výživa těžce popálených nemocných ...185 // 18. Výživa septických nemocných (spolu s L. Sobotkou)...188 // 18.1 Úvod
? patofyziologii ...188 // 18.2 Příčiny zhoršení stavu nutrice u septických pacientů ...190 // 18.3 Zásady výživy septických pacientů ...190 // 19. Stavy po operacích ...193 // 19.1 Infuzní terapie...193 // 19.1.1 Výživa při operacích bez otevření dutiny břišní...193 // 19.1.2 Výživa při operacích s otevřením dutiny břišní...194 // 19.1.3 Výživa při některých operačních výkonech . . . ...194 // 20. Nutriční a metabolická podpora v akutní kardiológii a kardiochirurgii ... 197 // 20.1 Úvod ? fyziologii a patofyziologii...197 // / 20.2 Příčiny zhoršení nutričního stavu u kardiaků...197 // 20.3 Indikace nutriční podpory v akutní kardiológii a kardiochirurgii ...199 // 20.3.1 Nutriční podpora při akutním infarktu myokardu...199 // 20.3.2 Výživa při akutní a subakutní bakteriální endokarditidě ...201 // 20.4 Výživa nemocných s kardiální kachexií...201 // 20.5 Nutriční a metabolická intervence u nemocných před kardiochirurgickým // výkonem a po něm ...202 // 20.6 Redukce hmotnosti obézních nemocných po akutních onemocněních // srdce a před kardiochirurgickým výkonem... 202 // 21. Nutriční aspekty v pneumologii...204 // 21.1 Úvod ? patofyziologii ...204 // 21.1.1 Výživa nemocných s těžkými onemocněními dýchacího ústrojí ... 206 // 22. Nutriční podpora nemocných s těžkými onemocněními trávicího ústrojí . . . 207 // 22.1 Úvod ? fyziologii a patofyziologii...207 // 22.2 Příčiny
zhoršení stavu výživy u nemocných s onemocněními  // gastrointestinálního traktu... , . // 22.3 Speciální indikace nutriční intervence u nemocných se závaznými // onemocněními gastrointestinálního traktu...; ‘ * V ‘ ’ * • ’ ‘  ‘ ’ oia // 22.3.1 Výživa nemocných s těžkými onemocněními sliznice dutiny ustm . . // 22.3.2 Výživa nemocných s poruchami průchodnosti jícnu...215 // 22.3.3 Nutriční podpora u Crohnovy choroby . . ... ...216 // 22.3.4 Nutriční podpora u těžkých forem ulcerózní proktokolitidy... • 217 // 22.3.5 Výživa u dalších nespecifických chronických zánětlivých onemocnění // gastrointestinálního traktu ... ... // 22.3.6 Výživa nemocných s píštělemi gastrointestinálního traktu...219 // 22.3.7 Výživa po resekci tenkého střeva... // 22.3.8 Výživa nemocných s akutní pankreatitidou...J ’ J ’ 7...222 // 22.3.9 Parenterální výživa u akutních onemocnění žlučníku a žlučových cest 224 // 22.4 Příprava ? endoskopickým a rtg kontrastním vyšetřením tlustého střeva . . 224 // 23. Výživa nemocných se závažnými onemocněními jater...227 // 23.1 Úvod ? fyziologii a patofyziologii ... // 23.2 Obecné zásady výživy u nemocných s těžkými chorobami jater ... // 23.3 Speciální indikace nutriční intervence u nemocných s těžkými chorobami  // jater... // 23.3.1 Jaterní selhání... • ... // 23.3.2 Jaterní encefalopatie (portosystémová encefalopatie) ...233
// 23.3.3 Výživa nemocných s krvácením z jícnových varixů...234 // 23.3.4 Zásady nutriční podpory u hepatorenálního syndromu ...235 // 23.3.5 Terapie ascitu...’/ V • 2 // 23.3.6 Výživa v predoperační přípravě nemocných se závažnými jatermmi // chorobami ... // 24. Výživa nemocných s těžkými chorobami ledvin ... // 24.1 Úvod ? fyziologii a patofyziologii... . ... // 24.2 Příčiny zhoršení nutričního stavu u nefrologických nemocných v těžkých // 24.3 Speciální indikace nutriční intervence u nefrologických nemocných v těžkých // stavech... // 24.3.1 Akutní renální insuficience... ...j • • // 24.3.2 Chronická renální onemocnění ve stadiu normální nebo lehce snížené // renální funkce... // 24.3.3 Chronická renální insuficience... // 24.3.4 Hemodialýza... ... // 24.3.5 Kontinuální ambulantní peritoneální dialýza (CAPD)... // 239 // 239 // 244 // 246 // 247 // 248 // 249 // 251 // 252 // 24.4 Dieta po transplantaci ledvin...252 // 25. Parenterální výživa a infuzní terapie u diabetiků...253 // 25.1 Úvod...253 // 25.2 Fyzikální, laboratorní a pomocná vyšetření u diabetiků v těžkých stavech . 254 // 25.3 Metabolická péče u akutních dekompenzací diabetů, infuzní terapie a výživa // u diabetiků v těžkých stavech...255 // 25.3.1 Hypoglykemické kóma...255 // 25.3.2 Hyperglykemické kóma s ketoacidózou ...256 // 25.3.3 Hyperglykemické, hyperosmolární nonketonemické kóma...258
// 25.3.4 Laktacidotické kóma ...259 // 25.4 Parenterální výživa u diabetiků...259 // 25.5 Diabetická dieta ...260 // 26. Nutriční intervence v akutní hematologii a onkologii a u nemocných s AIDS 261 // 26.1 Úvod...261 // 26.2 Etiologie a patogeneze malnutrice...261 // 26.3 Všeobecné poznámky ? indikaci nutriční podpory...262 // 26.4 Zásady nutriční intervence v onkologii...263 // 26.5 Zásady nutriční intervence v akutní hematologii ...264 // 26.6 Nutriční podpora po transplantaci kostní dřeně ...265 // 26.7 Zásady nutriční intervence u nemocných se získaným // imunodeficitem (AIDS) ...265 // 27. Výživa v akutní neurologii, neurochirurgii a psychiatrii...267 // 27.1 Metabolismus mozku za fyziologických podmínek ... 267 // 27.2 Metabolismus mozku za patologických podmínek...269 // 27.3 Příčina zhoršení stavu u neurologických pacientů ...269 // 27.4 Nutriční podpora v akutní neurologii...271 // 27.5 Nutriční podpora v akutní psychiatrii...273 // 28. Umělá výživa v těhotenství ...274 // 28.1 Speciální indikace nutriční intervence v těhotenství...274 // 28.1.1 Hyperemesis gravidarum ...274 // 28.1.2 Preeklampsie (eklampsie)...275 // 28.1.3 Akutní těhotenská steatóza jater...275 // 28.2 Zásady nutriční intervence v graviditě...275 // 28.2.1 Potřeba živin v těhotenství...275 // 28.2.2 Parenterální výživa v těhotenství...276
(OCoLC)320248709
(OCoLC)36686009
cnb000089630

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC