Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 2006
86 s. : il., mapa

ISBN 80-86878-43-0 (brož.)
Obsahuje bibliografické odkazy
Cizinci - Česko - příručky pro cizince
Česko - publikace informační
Imigranti - integrace - Česko - příručky pro cizince
000040755
OBSAH: // 1. Úvod...5 // 2. Obecný úvod o ČR...7 // Odkazy na podrobné zdroje informací ...9 // 3. Struktura a fungování moci zákonodárné, výkonné a soudní; veřejná správa .10 // 3.1. Parlament České republiky ...10 // 3.2. Výkonná moc ...10 // 3. 3. Soudy, státní zastupitelství ...II // 3. 4. Veřejná správa...II // 3. 5. Jednací jazyk na úřadech...13 // Odkazy na podrobné zdroie informací ...13 // 4. Pobyt cizince na území ČR a státní občanství...15 // 4. 1. Základní informace o pobytu cizinců...15 // 4.2. Přechodný pobyt...15 // 4. 3. Trvalý pobyl v ČR ...16 // 4.4. Další praktické informace...19 // 4. 5. Státní občanství České republiky...20 // Odkazy na podrobné zdroje informací ...21 // 5. Kam se obrátit pro pomoc...24 // 5. 1. Advokáti...24 // 5. 2. Veřejný ochránce práv...24 // 5. 3. Ochrana spotřebitelů. Česká obchodní inspekce ...24 // 5. 4. Korupce ...25 // 5. 5. Řešení krizových situací ...25 // 5. 6. Řešení dalších krizových situací ...26 // Odkazy na podrobné zdroje informací ...27 // 6. Systém školství a uznávání vzdělání ...29 // 6. I. Předškolní vzdělávání...30 // 6. 2. Povinné a základní vzdělávání...31 // 6. 3. Střední vzdělávání...31 // 6. 4. Vyšší odborné vzdělávání ... t...33 // 6. 5. Uznávání zahraničního vzdělání na základních. // středních a vyšších odborných školách ...33 // 6. 6. Vysoké školy ...34 // 6. 7. Uznání
zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace ...34 // 6. 8. Další formy vzdělávání: jazykové kurzy. // kurzy češtiny a vzdělávání dospělých ...35 // Odkazy na podrobné zdroje informací ...35 // 7. Systém zdravotnictví a zdravotní pojištění...37 // 7. I. Veřejné zdravotní pojištění...37 // 7. 2. Smluvní zdravotní pojištění ...39 // 7. 3. Povinné očkování ...41 // 7. 4. Organizace Systému poskytování zdravotní péče v ČR...41 // 7. 5. Ochrana a podpora veřejného zdraví...42 // Odkazy na podrobné zdroje informací ...43 // 8. Zaměstnání...44 // 8. 1. Zaměstnávání cizinců - postup ...44 // 8. 2 Pracovněprávní vztahy...45 // 8. 3. Práva a povinnosti zaměstnance ...47 // 8. 4. Zprostředkování zaměstnání a další služby zaměstnanosti...48 // 8.5. Odbory ...49 // Odkazy na podrobné zdroje informací ...49 // 9. Podnikání v ČR ...51 // 9. 1. Živnostenské podnikání...51 // 9. 2. Obchodní společnosti ...52 // Odkazy na podrobné zdroje informací ...52 // 10. Sociální zabezpečení...54 // 10. 1. Organizace a správa sociálního zabezpečení ...54 // 10. 2. Sociální pojištění...54 // 10.3. Životní minimum ...59 // 10. 4. Státní sociální podpora ...60 // 10. 5. Sociální péče...61 // Odkazy na podrobné zdroje informací ...63 // 11. Bydlení...65 // 11.1. Bydlení ve vlastním bytě nebo domě...65 // 11.2. Bydlení v nájmu ... 65 // 11.3. Bydlení v družstevních bytech...66
// 11.4. Přihlášení k odběru energií a dalších služeb v bytě ...66 // 11.5. Ztráta bydlení ...66 // 11.6. Další užitečné informace...66 // Odkazy na podrobné zdroje informací ...67 // 12. Doprava ...68 // 12. I. Městská doprava...68 // 12.2. Meziměstská doprava ...68 // 12. 3. Řidičské oprávnění ...69 // Odkazy na podrobné zdroje informací ...70 // 13. Rodina, manželství, životní události ...71 // 13.1. Matriky a jejich působnost ...71 // 13. 2. Uzavření manželství (podmínky)...72 // 13. 3. Rozvod...73 // 13. 4. Narození dítěte cizinci...73 // 13.5. Úmrtí blízké osoby ...74 // Odkazy na podrobné zdroje informací ...75 // 14. Vybrané informace o české společnosti...76 // 14. 1. Verbální a neverbální komunikace...76 // 14. 2. Denní režim ...77 // 14.3. Česká kuchyně ...77 // 14.4. Zvyky a tradice...78 // 14. 5. Základní kulturní přehled ...79 // 15. Abecední přehled vybraných NNO // působících na poli integrace cizinců ...81 // 16. Přehled kontaktů na úřadovny cizinecké policie. // úřady práce a krajské úřady...83 // 16. 1. Cizinecká policie...83 // 16. 2. Úřady práce ...85 // 16.3 Krajské úřady ...85 // 17. Další užitečné informace a odkazy ...86

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC