Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Artefactum, 2006
441 s. : il., plány, faksim.

objednat
ISBN 80-86890-07-4 (brož.)
Vydavatel: Ústav dějin umění Akademie věd České republiky
Část. latinský text, anglické resumé
Obsahuje bibliografické odkazy, rejstřík
Bibliografie na s. 301-343
Karel IV., český král a římský císař, 1316-1378 - Řím (Itálie) - vztahy - monografie
000040817
OBSAH // I. Úvod... 9 // II. Řím historický a Řím imaginární... 15 // II. 1 Řím mezi antikou a renesancí... 17 // II. 2 Řím v představách středověku... 38 // II. 2. a Řím, městopodivuhodností... 38 // II. 2. b Svaté město Řím... 49 // 11. 2. с Řím město císařů... 56 // II. 2. d Invektívy vůči Římu... 61 // II. 3 Obraz Říma v Čechách doby předhusitské... 63 // II. 3. a Báje o založení města Říma v Marignolově kronice... 84 // II. 3- b Zobrazení Říma v umění českého středověku... 94 // III. Dvojí setkání Karla IV. s Věčným městem... 105 // III. 1 Karlova římská pouť na Velikonoce léta Páně 1355... 107 // III. 2 Korunovace Karla IV. císařem říše římské... 123 // III. 3 Návrat v roce 1368... 137 // IV. Odraz Karlova římského důstojenství v kronice Jana Marignoly ... 151 // IV. 1 Původ Karla IV. - předurčení k císařské koruně... 153 // IV. 2 Čeští biskupové dědici svátého Petra... 165 // V. Traditio imperatorum ... 179 // V. 3 Císař Augustus a tradice mariánského kultu... 181 // V. 2 Císař Konstantin, vzor křesťanského panovníka... 197 // VI. Praha a Řím ...217 // VI. 1 Praha jako svaté město...221 // VI. 2 Římské relikvie a jejich role v Karlově koncepci ...238 // VI. 2. a Relikvie k slávě císaře a císařství...23 8 // VI. 2. b „K slávě a povýšení svátého kostela pražského“...248 // VI. 3 Svaté obrazy...257 // VI. 3. a Veronika...260 // VI. 3-
b MadonaAracoeli...270 // VI. 4 Praha jako sídlo císaře všeho křesťanstva...275 // VII. Závěr... 287 // 7 // Příloha 1. a Pořadí ukazování ostatků ve svátek Kopí a hřebů Páně... 291 // Příloha 1. b Pořadí ukazování ostatků při tzv. pražském milostivém létě 295 // Zkratky... 299 // Seznam pramenů a literatury... 301 // Seznam ilustrací v obrazové příloze... 337 // Obrazová příloha... 345 // Resumé... 419 // Rejstřík ... 429

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC