Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(18) Půjčeno:18x 
BK
Vyd. 3., rozš.
Brno : Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal, 2009
278 s. : il., mapy, portréty ; 23 cm

ISBN 978-80-87029-39-8 (brož.)
Obsahuje bibliografie na s. 259-267, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
000040854
I. DEMOKRACIE -- 1. Judaismus a demokracie v Izraeli -- 1.1. Charakter izraelské demokracie -- 1. 2. Základní principy fungování izraelské politiky -- 1.3. Status quo -- 1. 4. Zápas o izraelskou ústavu a role základních zákonů -- 1.5. Židovské náboženské právo a lidská práva -- 1. 6. Role izraelského Nejvyššího soudu v otázkách týkajících -- se státu a náboženství 1. 7. Zákon o návratu a otázka „Kdo je Žid?" 1. 8. Státní náboženské instituce v Izraeli -- 1. 8. 1. Ministerstvo pro náboženské záležitosti -- 1. 8. 2. Vrchní rabinát -- 1. 8. 3. Rabínské soudy -- 1. 8. 4. Lokální náboženské rady 1. 9. Religiózní školství -- 1. 10. Izraelská armáda a náboženství -- II. SPOLEČNOST -- 2. Izraelští Židé a judaismus -- 2. 1. Izraelské obyvatelstvo a konfliktní linie ve společnosti 2. 2. Natalita a přírůstek izraelského obyvatelstva -- 2. 3. Náboženské složení izraelské společnosti -- 2. 4. Konfliktní linie v izraelské společnosti -- 2. 5. Náboženské členění izraelských Židů -- 2. 6. Ultraortodoxní Židé charedim -- 2. 7. Neortodoxní proudy judaismu -- 2. 8. Sefardé a Aškenázové -- 2. 9. Religiózní Židé a jejich vztah k sionismu -- 2. 10. Izraelská ultraortodoxní komunita -- 2. 11. Rabíni a jejich role jakožto náboženských autorit -- 2. 11. 1. Rabíni a světské autority v Izraeli 2. 11. 2. Rabíni sionisté -- 2. 11. 3. Rabíni pragmatici -- 2. 11. 4. Život rabínských
autorit v Izraeli 2. 12. Chasidé a mitnagdim -- 2. 12. 1. Nejznámější chasidské skupiny 2. 13. Charakteristické obleky a atributy religiózních Židů -- 2. 14. Ultraortodoxní antisionisté a radikálové -- 2. 15. Vztah charedim k sekulárním a jejich politické postoje vůči Arabům -- 2. 16. Finanční prostředky charedim -- III. POLITICKÉ STRANY -- 3. Náboženské strany v izraelském stranickopolitickém systému -- 3. 1. Typologie náboženských stran a jejich role v izraelském -- stranickopolitickém systému 3. 2. Konflikt sionistů a nesionistů v prostředí náboženských stran 3. 3. Sefardské a aškenázské náboženské strany 3. 4. Náboženské strany ve světle konfliktu „levice pravice" 3. 5. Náboženské strany a pravicový radikalismus 3. 6. Nesionistické religiózní strany Aškenázské religiózní strany a strana Agudat Jisrael -- 3. 6. 1. Rada velkých učenců Tóry ústřední orgán strany Agudat Jisrael 3. 7. Strana Degel HaTora 3. 8. Sefardské religiózní strany a strana Šas -- 3. 8. 1. Vůdčí elita strany Sas -- 3. 8. 2. Příčiny velkého volebního úspěchu Šasu v roce 1999 3. 8. 3. Strana Sas v současnosti 3. 9. Nábožensky sionismus propojení ortodoxního judaismu s židovským nacionalismem -- 3. 10. Strany náboženského sionismu Národní náboženská strana -- (Miflaga Datit Leumit Mafdal) a její odnože 3. 10. 1. Současný vývoj strany a krize náboženského sionismu -- 3. 10. 2. Strana Mejmad („Rozměr")
-- IV. NÁBOŽENSKÝ RADIKALISMUS A TERORISMUS -- 4. Judaismus a radikální pravice -- 4. 1. Úvod -- 4. 2. Kořeny izraelského pravicového radikalismu 4. 3. Židovští osadníci na okupovaných územích 4. 4. Osadnické hnutí Guš Emunim 4. 5. Strana Techija 4. 6. Strana Comet -- 4. 7. Koalice stran Halchud HaLeumi 4. 8. Jisrael Bejtenu 4. 9. Strana Kach -- 4. 9. 1. Nástupci strany Kach -- 4. 10. Některé další radikálně pravicové formace a židovský terorismus -- 4.11. Radikalismus a Chrámová hora -- 4. 12. Hebronský masakr a atentát na Jicchaka Rabina -- ZÁVĚR -- Bibliografie -- Rejstřík politických formací uvedených v knize -- Jmenný rejstřík -- Summary

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC