Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.03.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.3) Půjčeno:5x 
BK
Praha : Linde, 2001
195 s.

objednat
ISBN 80-7201-295-9 (brož.)
Obsahuje údaje o autorovi
Internet (síť) - předpisy právní - příručky
Právo - Internet (síť) - příručky
Právo autorské - společnost informační - předpisy - příručky
000040861
OBSAH // ČÁST I - UŽITÍ DÍLA A INTERNET...19 // 1. Zpřístupnění díla prostřednictvím Internetu...20 // 1.1.Obecné teze...20 // 1.1.1. Rozbor podle práva ČR...23 // 1.1.2. Rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny díla...28 // 1.1.3. Rozmnožování díla...29 // 1.1.4. Sdělování díla veřejnosti...31 // 1.2. Pohled do zahraničí...35 // 1.2.1. Zahraniční a mezinárodní normy...35 // 1.2.2. Analýza ...40 // 1.3. Závěr...42 // 2. Stahování díla z Internetu...43 // 2.1. Obecné teze...43 // 2.2. Rozbor podle práva ČR...43 // 2.2.1. Technické kopie...46 // 2.2.2. Vyčerpání práva (first sale doctrine)...49 // 2.2.3. Povaha díla...50 // 2.2.4. Povaha užití...50 // 2.3. Pohled do zahraničí...55 // 2.3.1. Rozmnožování díla...55 // 2.3.2. Výjimky z práva dílo rozmnožovat (volná užití) .56 // 2.3.3. Technické kopie...57 // 2.4. Závěr...58 // 3. Poskytování a využívání odkazu (linking)...59 // 3.2. Obecné teze...59 // 3.2. Rozbor podle práva ČR...64 // 3.2.1. Poskytování odkazu (1., 2. a 3. typ)...64 // 3.2.2. Využívání odkazu - inlining (4. typ)...67 // 3.3. Pohled do zahraničí...73 // 3.3.1. Poskytování odkazu...74 // 3.3.2. Využívání odkazu - inlining...76 // 3.4. Závěr...78 // 4. Rámy (frames)...79 // 4.2. Obecné teze...79 // 4.2. Rozbor podie práva ČR...81 // 4.2.1. Poskytovaní odkazu - rám A ...82 // 4.2.2. Zobrazení dokumentu - rám C...82 // 4.3. Pohled do zahraničí...85 // 4.4. Záver...86
// 5. Technologie peer to peer (Napster, Gnutella)...87 // 5.1. Obecné teze...87 // 5.1.1. Vymezení problému...87 // 5.1.2. Sdílení dat s centrálním vyhledávačem (Napster).88 // 5.1.3. Sdílení dat s decentralizovaným vyhledáváním // (Gnutella)...89 // 5.1.4. Sdílení dat s distribuovaným anonymním ukládáním 91 // 5.2. Právní rozbor problematiky peer to peer sítí...97 // 5.2.1. Přímá odpovědnost (uživatelé sítě)...92 // 5.2.2. Nepřímá odpovědnost (provozovatelé systémů peer // to peer)...93 // 5.2.3. Realizace ochrany autorských práv v sítích typu // peer to peer...94 // 5.3. Závěr...95 // 6. Shrnutí...96 // ČÁST II - ODPOVĚDNOST JEDNOTLIVÝCH SUBJEKTŮ // ZA PORUŠENÍ AUTORSKÉHO PRÁVA NA INTERNETU...99 // 7. Úvod... 100 // 8. Společná ustanovení o autorskoprávní odpovědnosti // podle práva České republiky...103 // 8.1. Obecně...103 // 8.2. Zvláštní práva a sankce podle autorského zákona // (§ 40 ödst. 1 a 2 AutZ)...104 // 8.3. Odpovědnost za škodu (§ 40 odst. 3 AutZ a § 420 ObčZ)... 105 // 8.3.1. Autorský zákon...105 // 8.3.2. Občanský zákoník...106 // 8.4. Bezdůvodné obohacení (§ 40 odst. 3 ??/Z a § 451 // ObčZ)...I?2 // 8.4.1. Autorský zákon...112 // 8.4.2. Občanský zákoník... 11 ’ // 8.5. Zásada dispoziční... // 4.2. Rozbor podie práva ČR...gl // 4.2.1. Poskytovaní odkazu - rám A ...82 // 4.2.2. Zobrazení dokumentu - rám C...82 // 4.3. Pohled do zahraničí...gg // 4.4. Závěr...86
// 5. Technologie peer to peer (Napster, Gnutella)...87 // 5.3. Obecné teze...87 // 5.1.1. Vymezení problému...87 // 5.1.2. Sdílení dat s centrálním vyhledávačem (Napster) .88 // 5.1.3. Sdílení dat s decentralizovaným vyhledáváním // (Gnutella)...89 // 5.1.4. Sdílení dat s distribuovaným anonymním ukládáním 91 // 5.2. Právní rozbor problematiky peer to peer sítí...91 // 5.2.1. Přímá odpovědnost (uživatelé sítě)...92 // 5.2.2. Nepřímá odpovědnost (provozovatelé systémů peer // to peer)...93 // 5.2.3. Realizace ochrany autorských práv v sítích typu // peer to peer...94 // 5.3. Závěr...95 // 6. Shrnutí...96 // ÁST II - ODPOVĚDNOST JEDNOTLIVÝCH SUBJEKTŮ ZA PORUŠENÍ AUTORSKÉHO PRÁVA NA INTERNETU...99 // 7. Úvod... 100 // 8. Společná ustanovení o autorskoprávní odpovědnosti // podle práva České republiky... 103 // 8.1. Obecně...103 // 8.2. Zvláštní práva a sankce podle autorského zákona // (§ 40 odst. 1 a 2 AutZ)...304 // 8.3. Odpovědnost za škodu (§ 40 odst. 3 AutZ a § 420 ObčZ)... 305 // 8.3.1. Autorský zákon...105 // 8.3.2. Občanský zákoník...106 // 8.4. Bezdůvodné obohacení (§ 40 odst. 3 AutZ a § 451 // ObčZ)...222 // 8.4.1. Autorský zákon...U2 // 8.4.2. Občanský zákoník... 1 ’ ’ // 8.5. Zásada dispoziční...223 // , 175 // l5. Shrnuti... // . OTÁZKA ROZHODNÉHO PRÁVA A MEZINÁRODNÍ //  SOUDNÍ PRAVOMOCI...177 // !6 Obecné teze ... 179 // ’ jg j Q ecná problematika určeni
rozhodného autorského // práva...2 79 // 16.1.1. Princip teritoriality...179 // 16.1.2. Problematika určení autora, beneficianta // původních práv...181 // 16.1.3. Problematika ochrany osobnostních autorských // práv (moral rights)...181 // 16.2. Obecná problematika určeni pravomoci soudů v řízení // s mezinárodním prvkem...182 // 16.3. Závěr... 184 // 17. Problematika určení rozhodného autorského práva // v prostředí Internetu... 185 // 17.1. Problematika určení místa užití díla...185 // 17.1.1.Zpřístupňování děl (sdělování díla veřejnosti) // prostřednictvím Internetu...186 // 17.1.2.Stahování (rozmnožování) autorských děl // z Internetu...188 // 17.2. Závěr...188 // 18. Úvahy do budoucna...190 // 18.1. Mezinárodní úprava...191 // 18.2. Funkcionalistický přístup ? určení rozhodného práva.192 // 18.3. Závěr...194

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC