Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.04.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
1. vyd.
Praha : Český geologický ústav, 1999
115 s. : il., mapy ; 29 cm + 12 barev. map složených na 21 x 29 cm

objednat
ISBN 80-7075-309-9 (brož.)
Anglické resumé a souběžný anglický název na obálce
Bibliografie: s. 108-114
Hydrogeologie - česká křídová pánev - pojednání a mapy
000040885
1. ÚVOD... 7 // 2. PŘEHLED REGIONÁLNÍCH PRŮZKUMŮ ... 8 // 3. METODIKA... 9 // 3.1. Geologická stavba...10 // 3.2. Vymezení kolektorů a izolátorů...10 // 3.3. Systém proudění podzemních vod...11 // 3.4. Modelová řešení...11 // 3.5. Hranice bilančních celků a hydrogeologických rajónů...12 // 3.6. Hydrochemie...12 // 3.7. Zásoby podzemních vod...13 // 4. GEOLOGIE KŘÍDOVÉ PÁNVE...15 // 4.1. Základní geologické charakteristiky české křídové pánve...15 // 4.2. Stratigrafie a litofaciální vývoj křídové pánve . . 17 // 4.2.1. Perucko-korycanské souvrství...17 // 4.2.2. Bělohorské souvrství...20 // 4.2.3. Jizerské souvrství...21 // 4.2.4. Teplické souvrství a rohatecké vrstvy...25 // 4.2.5. Březenské souvrství...27 // 4.2.6. Merboltické souvrství...30 // 4.3. Struktumě-tektonická stavba...30 // 4.3.1. Sektor A...31 // 4.3.2. Sektor K...32 // 4.3.3. Sektor K...33 // 4.3.4. Sektor D...35 // 4.3.5. Sektor E...36 // 4.3.6. Sektor F...36 // 4.3.7. Shrnutí...37 // 5. HYDROGEOLOGIE KŘÍDOVÉ PÁNVE 38 // 5.1. Bilanční celek 1 - Křída pravostranných přítoků Labe mezi Brandýsem nad Labem a Lovosicemi. 40 // 5.1.1. Vymezení bilančního celku...40 // 5.1.2. Stratigrafie a litologie...40 // 5.1.3. Tektonická stavba křídy...42 // 5.1.4. Hydrogeologie...42 // 5.1.4.1. Kolektory a izolátory...42 // 5.1.4.2. Oběh podzemních vod kolektoru A...44 // 5.1.4.3. Oběh podzemních vod kolektoru K (BC). . . 45 // 5.1.5.
Hydrologie...45 // 5.1.6. Hydrochemie...46 // 5.1.7. Využití podzemních vod...46 // 5.2. Bilanční celek 2 - Křída povodí Jizery...46 // 5.2.1. Vymezení bilančního celku...46 // 5.2.2. Stratigrafie a litologie...46 // 5.2.3. Tektonická stavba křídy...48 // 5.2.4. Hydrogeologie. . ...49 // 5.2.4.1. Kolektory a izolátory...49 // 5.2.42. Oběh podzemních vod kolektoru A...49 // 5.2.4.3. Oběh podzemních vod kolektoru K...50 // 5.2.4.4. Oběh podzemních vod kolektoru D...51 // 5.2.5. Hydrologie...51 // 5.2.6. Hydrochemie...51 // 5.2.7. Využití podzemních vod...52 // 5.3. Bilanční celek 3 - Křída Českého středohoří. . . 52 // 5.3.1. Vymezení bilančního celku...52 // 5.3.2. Stratigrafie a litologie...53 // 5.3.3. Tektonická stavba křídy...55 // 5.3.4. Hydrogeologie...55 // 5.3.4.1. Kolektor A...56 // 5.3.4.2. Kolektor BC...57 // 5.3.4.3. Kolektor D...58 // 5.3.4.4. Oběh podzemních vod kolektoru A...58 // 5.3.4.5. Oběh podzemních vod kolektoru BC 59 // 5.3.4.6. Oběh podzemních vod kolektoru D...60 // 5.3.5. Hydrologie...60 // 5.3.6. Hydrochemie...61 // 5.3.6.1. Kolektor A...61 // 5.3.6.2. Kolektor BC...61 // 5.3.6.3. Kolektor D...62 // 5.3.7. Využití podzemních vod...62 // 5.4. Bilanční celek 4 - Křída levoslranných přítoků // Labe mezi Ústím nad Labem a Českým Brodem . 63 // 5.4.1. Vymezení bilančního celku...63 // 5.4.2. Stratigrafie a litologie...64 // 5.4.3. Tektonická stavba křídy...65 // 5.4.4. Hydrogeologie...65
5.4.4.1. Kolektory a izolátory...66 // 5.4.4.2. Oběh podzemních vod...67 // 5.4.5. Hydrologie...68 // 5.4.6. Hydrochemie...68 // 5.4.7. Využití podzemních vod...68 // 5.5. Bilanční celek 5 - Křída svahů Železných hor. // Čáslavské kotliny a Dlouhé meze...69 // 5.5.1. Vymezení bilančního celku...69 // 5.5.2. Stratigrafie a litologie...70 // 5.5.3. Tektonická stavba křídy...71 // 5.5.4. Hydrogeologie...72 // 5.5.4.1. Kolektory a izolátory...72 // 5.5.4.2. Oběh podzemních vod...72 // 5.5.5. Hydrologie...73 // 5.5.6. Hydrochemie...73 // 5.5.7. Využití podzemních vod...74 // 5.6. Bilanční celek 6 - Vysokomýtská synklinála ... 74 // 5.6.1. Vymezení bilančního celku...74 // 5.6.2. Stratigrafie a litologie...74 // 5.6.3. Tektonická stavba křídy...76 // 5.6.4. Hydrogeologie...77 // 5.6.4.1. Kolektory a izolátory...77 // 5.6.4.2. Oběh podzemních vod kolektoru K...79 // 5.6.4.3. Oběh podzemních vod kolektoru Ca 79 // 5.6.4.4. Oběh podzemních vod kolektoru Cb 79 // 5.6.5. Hydrologie...79 // 5.6.6. Hydrochemie...80 // 5.6.7. Využití podzemních vod ...80 // 5.7. Bilanční celek 7 - Ústecká synklinála...81 // 5.7.1. Vymezení bilančního celku...81 // 5.7.2. Stratigrafie a litologie...81 // 5.7.3. Tektonická stavba křídy...83 // 5.7.4. Hydrogeologie...83 // 5.7.4.1. Kolektory a izolátory...83 // 5.7.4.2. Oběh podzemních vod kolektoru K...85 // 5.7.4.3. Oběh podzemních vod kolektoru K...85 // 5.7.5. Hydrologie...86 // 5.7.6. Hydrochemie...86 // 5.7.7. Využití podzemních vod...87 //
5.8. Bilanční celek 8 - Kyšperská synklinála...87 // 5.8.1. Vymezení bilančního celku...87 // 5.8.2. Stratigrafie a litologie...87 // 5.8.3. Tektonická stavba křídy...88 // 5.8.4. Hydrogeologie...90 // 5.8.4.1. Kolektory a izolátory...90 // 5.8.4.2. Oběh podzemních vod...90 // 5.8.5. Hydrologie...92 // 5.8.6. Hydrochemie...92 // 5.8.7. Využití podzemních vod...92 // 5.9. Bilanční celek 9 - Křída severně od jílovické poruchy...93 // 5.9.1. Vymezení bilančního celku...93 // 5.9.2. Stratigrafie a litologie...93 // 5.9.3. Tektonická stavba křídy...94 // 5.9.4. Hydrogeologie...95 // 5.9.4.1. Kolektory a izolátory...95 // 5.9.4.2. Oběh podzemních vod...97 // 5.9.5. Hydrologie...97 // 5.9.6. Hydrochemie...97 // 5.9.7. Využití podzemních vod...98 // 5.10. Bilanční celek 10-Labská křída...99 // 5.10.1. Vymezení bilančního celku...99 // 5.10.2. Stratigrafie a litologie...99 // 5.10.3. Tektonická stavba křídy...100 // 5.10.4. Hydrogeologie...100 // 5.10.4.1. Kolektory a izolátory...101 // 5.10.4.2. Oběh podzemních vod...101 // 5.10.5. Hydrologie...102 // 5.10.6. Hydrochemie...102 // 5.10.7. Využití podzemních vod...102 // 6. HODNOCENÍ NÁDRŽÍ PODZEMNÍCH VOD . . 103 // 6.1. Hydrologické parametry zásob podzemních vod . 103 // 6.2. Doba zdržení podzemních vod...104 // 7. ZÁSOBY PODZEMNÍCH VOD...107 // LITERATURA...108 // HYDROGEOLOGY OF THE BOHEMIAN CRETACEOUS BASIN...115 //
MAPOVÉ PŘÍLOHY // 1. Hlavní tektonické struktury a strukturní sektory v české křídové pánvi // 2. Tektonická mapa české křídové pánve // 3. Stratigraficko-faciální řez 1-1’ // 4. Stratigraficko-faciální řezy 2-2’, 3-3’, 4-4’ a 5-5’ // 5. Schéma kolektorů a izolátorů v hydrogeologických rajónech // 6. Hydroizopiezy kolektorů A-B // 7. Hydroizopiezy kolektoru K // 8. Hydrochemické typy kolektorů A-B // 9. Hydrochemické typy kolektoru K // 10. Úpravárenské typy vod kolektorů A-B // 11. Úpravárenské typy vod kolektoru K // 12. Zásoby podzemních vod
(OCoLC)48163350
cnb000702451

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC