Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.11.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:12x 
BK
1. vyd.
Brno : Masarykova univerzita, 1997
291 s.

objednat
ISBN 80-210-1640-X (brož.)
Obsahuje německé a anglické resumé.
Obsahuje rejstřík.
Výchova - umění - druhy - integrace - pojednání
000040931
Předmluva 7 // 1. Úvodní slovo 11 // 2. Interdisciplinarita a mezipředmětové vztahy 15 // 2.1 Filozofické aspekty mezipředmětových vztahů 17 // 2.2 Terminologické dispozice 20 // 2.3 Mezipředmětové vztahy jako pedagogický problém 25 // 3. Zrak a sluch jako základní receptory umění 31 // 4. Hudba, slovesné a výtvarné umění 33 // 4.1 Hudba a slovesné umění 36 // 4.2 Hudba a výtvarné umění 40 // 5. Umělecké podvojnosti a potrojnosti hudebních skladatelů 45 // 5.1 Josef Bohuslav Foerster — spisovatel a malíř 46 // 5.2 Literární a výtvarné dispozice Leoše Janáčka 49 // 6. Stylové příbuznosti základních uměleckých druhů 53 // 6.1 Gotika ve výtvarném, hudebním a literárním umění 56 // 6.2 Baroko ve výtvarném a hudebním umění 61 // 6.3 Realismus ve výtvarném a literárním umění 63 // 6.4 Naturalismus ve výtvarném a literárním umění 64 // 6.5 Romantismus ve výtvarném, hudebním a literárním umění 65 // 6.6 Impresionismus ve výtvarném, hudebním a literárním umění 67 // 6.7 Symbolismus ve výtvarném a literárním umění 71 // 6.8 Expresionismus ve výtvarném, hudebním a literárním umění 72 // 6.9 Surrealismus ve výtvarném a literárním umění 74 // 6.10 Futurismus ve výtvarném a literárním umění 75 // 6.11 Dadaismus ve výtvarném a literárním umění 76 // 7. Koordinace a integrace umění ve výchově 77 // 7.1 Podstata koordinace v uměnovýchovném procesu 79 // 7.2 Koordinace a integrace učiva uměnovýchovných předmětů 81 // 7.3 Integrace základních druhů umění // jako prostředek intenzifikace výchovy uměním 85 // 7.4 Klasifikace vztahů mezi základními druhy umění 86 // 7.4.1 Základní typy inspiračních zdrojů umění 86 // 7.4.2 Tabulované přehledy hudebních, literárních a výtvarných děl 96 //
7.5 Současný stav koordinace a integrace základních uměleckých druhů v uměnovýchovných předmětech 107 // 7.5.1 Metodologie výzkumu 107 // 7.5.2 Analýza zjištěných dat a diskuse 112 // 7.5.3 Výsledky výzkumu 151 // 8. Metodické aspekty koordinace a integrace // základních druhů umění 155 // 8.1 Teoretická východiska a souvislosti 155 // 8.2 Kritéria výběru uměleckých děl pro estetickovýchovné účely 159 // 8.3 Umělecká díla komponovaná na principu integrace // základních druhů umění 161 // 8.4 Zázračná muzika v předškolní výchově 167 // 8.4.1 Reisel — Janeček — Letňan: Zázračná muzika 168 // 8.4.2 Výchovné využití Zázračné muziky 172 // 8.5 Hudební pohádka Péťa a vlk 176 // 8.5.1 Prokofjev — Trnka: Péťa a vlk 176 // 8.5.2 Pohádka Péťa a vlk ve výchově 183 // 8.5.3 Metodický postup při výchovné exploataci pohádky 184 // 8.5.4 Pedagogické rezultáty 193 // 5 // Závěry 197 // Doslov 203 // Poznámky 205 // Dokumentace (přílohy) 213 // I. Dotazník pro učitele hudební výchovy 213 // II. Dotazník pro učitele českého jazyka a literatury 218 // III. Dotazník pro učitele výtvarné výchovy 223 // IV. Záznam rozhovoru učitele se žáky 228 // Literatura 231 // 1. Monografie 231 // 2. Sborníkové studie 238 // 3. Časopisecké statě 244 // Jmenný rejstřík 255 // Résumé 265 // Zusammenfassung 269 // Summary 273 // Inhalt 277 // Contents 281 // Z názorů recenzentů 285 // K životní a profesní dráze autora // 289 // Jmenný rejstřík

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC