Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.11.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(19) Půjčeno:114x 
BK
2. oprav. vyd.
Kroměříž : Spirála, 1995
304 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 80-901873-1-5 (brož.)
angličtina
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na s. 283-284, bibliografické odkazy a rejstřík
Výuka tematická integrovaná - pojednání
000040932
OBSAH // Předmluva překladatelky // Věnování 1 // Slovo autorky na uvítanou 2 // Úvod 6 // Kurikulum: místo zrodu změny 6 // Chybné mémy ve vzdělávání. 7 // Nové mémy pro vzdělávání 13 // Vstříc kurikulu založenému na nových mémech 16 // Kam ted? 17 // Vítejte v Integrované tematické výuce 19 // 1. kapitola - Model 21 // Celoroční téma 23 // Klíčové učivo a aplikační úkoly 26 // Cesta к integraci 27 // Běžná časová rozvaha pro zavádění ГГѴ 28 // Potřebná podpora pro zavádění ITV a její vytváření 29 // Výzkum mozku - základ pro změnu 32 // 2. kapitola - Nepřítomnost ohrožení - důvěryhodné prostředí 33 // Trojjediný mozek chodí do školy 34 // Vytváření interakce mezi učitelem a žákem a mezi žáky navzájem 35 // Vztahy 35 // Vedení třídy 36 // Pravidla soužití 37 // ŽIVOTNÍ DOVEDNOSTI 41 // Pravidla pro vytváření nepřítomnosti ohrožení ve třídě 43 // 3. kapitola - Smysluplný obsah . . 45 // Skutečný život ’ 46 // Závislost na předchozích zkušenostech , 47 // Učební klub • 48 // Přiměřenost věku 48 // Mozek jako hledač vzorových schémat , 52 // Mozek sám sobě gratulantem 57 // Pravidla pro vytváření smysluplnosti 57 // 4. kapitola - Možnost výběru 59 // Výběr - rozhodující činitel úspěchu 59 // Možnost výběru pro žáky: sedm typů inteligence 61 // Možnost výběru pro dospělé 67 // Pravidla pro umožnění výběru 68 // 301 // 5. kapitola
- Přiměřený čas 69 // Programy - základní jednotky chování 69 // Čas pro hledání vzorových schémat 72 // Čas pro tvoření programu 73 // Pravidla pro poskytování přiměřeného času 75 // 6. kapitola - Obohacené prostředí 77 // Devatenáct smyslů 78 // Šest možností vstupu informací 80 // Prostředí učitelů 82 // Pravidla pro vytváření obohaceného prostředí 83 // 7. kapitola - Spolupráce 85 // Vytváření podmínek pro účinnou spolupráci 86 // Popis kurikula 87 // Pružné seskupování žáků 88 // Řidte se zdravým rozumem 90 // Výsledky práce ve skupinách 91 // Pravidla pro podporování spolupráce 92 // 8. kapitola - Okamžitá zpětná vazba 93 // Zabudování zpětné vazby 94 // Změňte kurikulum 94 // Změňte výukové materiály 94 // Změňte strukturu: víc "učitelů" 95 // Změňte strukturu: změňte uspořádání a využití času 95 // Odstranění opožděné zpětné vazby 96 // Pravidla pro poskytování okamžité zpětné vazby 97 // 9. kapitola - Dokonalé zvládnutí 99 // Smysluplné kurikulum a použití 101 // Zavádění pravidel soužití a ŽIVOTNÍCH DOVEDNOSTÍ 101 // Odstranění známkování a hodnocení na podkladě Gaussovy křivky 101 Stanovení standardů pro dokonalé zvládnutí: posuzování podle "tří S" 104 Zavádění posuzování dokonalého zvládnutí čili kompetence 105 // Použití prostředků které jsou po ruce 105 // Kroky v přípravě posuzování dokonalého zvládnutí
a kompetence 106 // Pravidla pro zavádění posuzování kompetencí 108 // 10. kapitola - Vytváření celoročního tématu 109 // Základní výrazy pro vytváření tématu ITV 111 // Krok A: Určete si, čím integraci začnete 111 // Krok B: Promyslete si, co se mají žáci naučit 112 // Krok C: Najděte místa a sociální situace 113 // Krok D: Vyjasněte si sjednocující pojem (téma) a logický základ 113 // Krok E: Vyberte pod témata a jejich tematické části 116 // Způsoby uspořádání pro vytváření vzorových schémat 117 // Jak používat způsoby uspořádání při výběru měsíčních pod témat 118 // Jak používat způsoby uspořádání při výběru tematických částí 119 Krok F: Použijte fantazii pro název tématu 120 // Kritéria pro posouzení vašeho tématu 120 // Uvnitř v mysli učitele 121 // 11. kapitola - Stanovení klíčového učiva 127 // Co je podstatné? 127 // Kroky v úvaze o stanovení klíčového učiva 128 // Příklady klíčového učiva 131 // Použití klíčového učiva 134 // Důležitost mnohočetných zdrojů 135 // 12. kapitola - Příprava aplikačních úkolů 137 // Tříbení podstatného obsahu výuky 137 // Psaní aplikačních úkolů 138 // Diagram pro přípravu aplikačních úkolů 139 // Příklady aplikačních úkolů 141 // Trochu pomoci od dětí! 143 // Kritéria pro zhodnocení aplikačních úkolů 144 // Jak používat aplikační úkoly 144 // Posuzování práce žáka na aplikačních
úkolech 145 // 13. kapitola - Integrace základních dovedností 147 // Třída 21. století 148 // Čtení 149 // Porozumění čtenému 150 // Čtenářské dovednosti 150 // Slovní Zásoba • 152 // Psaní 153 // Správné návyky v psaní 154 // Matematika 155 // Matematické dovednosti 157 // Jeden běžný den 157 // Dělení se zbytkem: zvládnutí pojmu za jeden den 160 // Přehled činností toho dne 160 // Zadání v každé skupině 161 // Metody promýšlení a sladování učení 162 // "Zakotvená" matematika 164 // Tři úrovně matematického jazyka Pojem "x - ovosti" // 164 // 165 // Zavedení "ohýbání" 165 // Příklad tématu’ integrujícího všechny základní dovednosti 168 // Zkušenosti se skutečným psaním 173 // Dovednosti potřebné к výzkumu 175 // 14. kapitola - Přechod 177 // Příloha A - Slavnosti učení 179 // Příprava slavnosti 179 // "Drobnosti" důležité pro úspěch slavnosti 181 // Příloha В - Proces objevování 183 // Příloha С - Komunikace s rodiči 189 // Soubor informací pro rodiče 191 // Příloha D - Pozorovací schéma pro třídu s ITV 207 // Příloha E - Ukázka týdenní tematické části: Ještěři 213 // Příloha F - Příklad měsíčního podtématu: Pavouci 225 // Slovníček 273 // Poznámky 279 // Vybraná literatura 283 // Věcný rejstřík 285 // Prameny 287 // Slovo o autorkách 299 // ...A úplně na závěr 300 // Obsah 301
cnb000204209

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC