Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008
579 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm

ISBN 978-80-7106-953-9 (váz.)
Česká historie ; sv. 19
Obsahuje bibliografii na s. 498-534, bibliografické odkazy a rejstřík
000041023
PŘEDMLUVA -- I. PROSTOR A ČAS -- Podzim středověku: rozkolísané těžiště evropských konfliktů (9); „Dlouhé 16. století": od lokálních střetů k celoevropskému konfliktu (16); Třicetiletá válka: od obrany náboženských principů k obraně státních zájmů (29); Od „koncertu velmoci" k systému dvou bloků (37); Československo mezi dvěma světovými válkami (42); Lidově demokratické a socialistické Československo v bipolárním světě (50); Preventivní strategie (61); Bilance oddílu (66) -- II. IDEJE ---
A peste, fame et bello, libera nos, domine! (68); Dialog Jana z Rabštejna přemítání o válce, míru a právu na neutralitu (73); Od opuštění legitimizační funkce svaté války k jejímu návratu v modifikované podobě (83); Od práva na odpor proti tyranovi k hájení státního zájmu (88); Koncepty války v „dlouhém" 19. století (100); Ve stínu Velké války (103); Marxistické teorie (112); V české historiografii vojenství zataženo (116); Bilance oddílu (117) -- III. ARMÁDY ---
Konec středověku: královští leníci a zemská hotovost (119); Počátek novověku: zemská hotovost a žoldnéřská vojska (122); Od profesionalizace vojsk ke vzniku stálých armád (130); Národ ve zbrani (133); Revoluční armáda: legie (141); Demokratická armáda (145); Stálá armáda nebo milice? (146); Problémy unifikované armády: legie nebo domácí vojsko? (151); „Rakušáci" a legionáři: unifikace důstojnic-kého sboru (159); Diskontinuita proti kontinuitě: destrukce důstojnického sboru v letech 1945-1948 (164); „Národní a lidová" armáda na „mostě" k Sovětskému svazu (167); Třídní a masová: socialistická armáda jako nástroj komunis -- tické moci (172); Armáda jako nástroj socialistického státu: reforma bez šance (180); Profesionální armáda (185); Bilance oddílu (191) -- IV. SPOLEČNOST ---
Zrození českého žoldnéře (194); Od křesťanského bojovníka proti Turkům k profesionálnímu „krýksmanovi" (198); České zemé jako „obležená obec" (213); Předbřeznové vlastenectví (226); Jaro národů (235); Češi v multinacionální armádě Františka Josefa I. (240); Osamělí vlastenci (249); Mnoho-národnostní monarchie v malém: československá armáda 1918-1938 (258); Československá armáda a slovenská otázka ve 20. století (270); Troublemakeři (276); Status českého vojáka, důstojníka a vojenského povolání v moderní době (291); Od socialistických mindráků k respektovanému profesionálovi? (305); Bilance oddílu (310) -- V. OBRAZY A SLOVA -- Dědičný nepřítel (313); Krvavý a ukrutný nepřítel (318); Nepřítel před branami (328); Obrazy nepřítele v epoše válek slov (335); Tradice (355); Mýty (376); Bilance oddílu (394)

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC