Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 2004
355 s. : il.

ISBN 80-246-0800-6 (brož.)
Obsahuje tabulky, grafy, poznámky, předmluvu, úvod, jmenný a věcný rejstřík
Bibliografie: s. 327-345
Evropská unie - instituce - pojednání
000041053
OBSAH // PŘEDMLUVA... 9 // ÚVOD... 11 // 1, INSTITUCIONÁLNÍ VÝVOJ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ // (HISTORICKÁ ZKUŠENOST INSTITUCIONÁLNÍHO RÁMCE EVROPSKÉHO // INTEGRAČNÍHO PROCESU)... 21 // 1.1 Evropské společenství uhlí a oceli... 21 // 1.1.1 Institucionální řešení Evropského spolclenství uhlí a oceli... 25 // 1.2 Evropské hospodářské společenství... 37 // 1.2.1 Institucionální řešení EHS... 44 // 1.3 Dlouhá cesta k Jednotnému evropskému aktu... 52 // 1.3.1 1958-1968... 53 // Fouchetův plán ... 53 // Krize prázdné židle a lucemburský kompromis... 54 // Rozšíření společenství... 57 // 1.3.2 1969-1976... 63 // Vedelova zpráva... 70 // Pařížský summit 1974 ... 73 // Tindemansova zpráva... 75 // Přímé volby do EP... 76 // 1.3.3 1977-1986... 79 // Zpráva tří moudrých... 81 // Plán Genscher - Colombo... 82 // Návrh smlouvy o Evropské unii... 84 // Doogeův výbor... 87 // Jednotný evropský akt... 90 // ’ 1.4 Vznik Evropské unie... 96 // Belgické memorandum... 99 // 1.4-1 Maastrichtská smlouva... 102 // Institucionální změny v ES... 103 // Vztah mezi společenstvím/unií a členskými státy... 107 // 2. REVIZE MAASTRICHTSKÉ SMLOUVY // (PŘEDPOKLADY, CÍLE, KRITÉRIA, LIMITY)...113 // 2.1 Východiska hlavních aktérů pro mezivládní konferenci EU 1996/1997 ..114 // 2.1.1 Instituce EU k agencií mezivládní konference...119 // 2.1.2 Po/iticko-ekonomický kontext rozhodování o revizi smlouvy...125 // 2.1.3
Stanoviska členských států k institucionálním otázkám v agendě // nadcházející mezivládní konference... 129 // Komise... 130 // Rada... 131 // Evropský parlament... 136 // Role národních parlamentů... 138 // Flexibilita... 139 // Ostatní institucionální otázky... 141 // 2.2 Průběh mezivládní konference 1996-1997 ... 143 // 2.2.1 Hadnárodní instituce a mezivládní konference...146 // 2.3 Analýza institucionálních řešení Amsterdamské smlouvy... 149 // 2.3.1 Změny v definici institucionálních vztahů... 149 // Evropský parlament... 149 // Komise... 154 // Rada... 155 // Flexibilita... 156 // 2.3-2 Rozšíření existujících rozhodovacích procedur společenství/unie // do nových oblastí... 159 // Spolurozhodování EP... 159 // Rozhodování kvalifikovanou většinou v Radě... 161 // Změny v rozhodovacích procedurách druhého a třetího pilíře 162 // 3. EVROPSKÁ UNIE NA CESTĚ K VÝCHODNÍMU ROZŠÍŘENÍ // (MEZIVLÁDNÍ KONFERENCE 0 INSTITUCIONÁLNÍ REFORMĚ)... 167 // 3.1 Zpráva tří... 169 // 3.1.1 Návrhy obsažené ve zprávě... 171 // 3.2 Příprava agendy mezivládní konference... 176 // 3.3 Politicko-ekonomický kontext mezivládní konference... 181 // 3.4 Charakteristika hlavních témat agendy mezivládní konference EU // a přístupů k jejich řešení... 193 // 3-4.1 Změna vah hlasů členských států v Radě ministrů...194 // 3.4.2 Stanovení počtu členů Komise... 197 // 3.4.3 Stanovení klíče pro
rozdělení křesel v Evropském parlamentu... 199 // 3-4-4 Rozšíření rozhodování kvalifikovanou většinou v Radě...201 // 3.4.5 Užší spolupráce... 203 // 3.4-6 Soudní dvůr a Soud první instance...204 // 3.5 Analýza institucionálních řešení Smlouvy z Nice...205 // 3.5.1 Změna vah hlasů v Radě...207 // 3.5.2 Stanovení počtu členů Komise...209 // 3.5.3 Evropský parlament...211 // 3.5.4 Rozšíření rozhodování kvalifikovanou většinou v Radě...212 // 3.5.5 Užší spolupráce...214 // 3.6 Smlouva z Nice a východní rozšíření...216 // 4 REFORMNÍ PROCES INSTITUCIONÁLNÍHO RÁMCE ES/EU // (HISTORICKO-INSTITUCIONÁLNÍ ANALÝZA)...219 // 4.1 Teoretická východiska pro analýzu...220 // 4.2 Cíle a postup analýzy...228 // 4.2.1 Počet členů Komise...229 // 4.2.2 Rozšíření procedury spolurozhodování EP...239 // 4.2.3 Rozšiřování rozhodování kvalifikovanou většinou v Radě... 246 // 5. VÁŽENÉ HLASOVÁNÍ V RADĚ (ÚSTŘEDNÍ OTÁZKA POMĚRU MOCI ČLENSKÝCH STÁTŮ V EVROPSKÉ UNII) ... 257 // 5.1 Metoda pro analýzu...261 // 5.1.1 Banzhafův index...261 // 5.1.2 Index ekvitability...267 // 5.2 ES/EU 1958-2005 - vliv volebních procedur na volební sílu členských států a rovnost zastoupení občanů v Radě...272 // 5.2.1 Evropské hospodářské společenství 1960-1970... 275 // 5.2.2 Evropské hospodářské společenství 1975-1980... 276 // 5.2.3 Evropské hospodářské společenství po jižním rozšíření 1986-1990
... 278 // 5.2.4 Evropská unie v 90. letech 1995-2000 ... 280 // 5.2.5 Evropská unie po východním rozšíření 2005 ... 282 // 5.2.6 Hodnocení trendů...283 // 5.3 Návrhy mezivládní konference 1996-97... 287 // 5.3.1 Subtrakce...288 // 5.3.2 Převážení...289 // 5-3.3 Dvojí většina...291 // 5.3.4 Hodnocení návrhů...291 // 5.4 Návrhy mezivládní konference o institucionální reformě 2000 ... 295 // 5.4.1 Převážení...295 // Extrapolace současného rozdělení hlasů...298 // Omezené převážení - portugalský návrh...299

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC