Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.12.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.7) Půjčeno:23x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 1998
179 s.

objednat
ISBN 80-7184-767-4 (brož.)
Obsahuje předmluvu, seznam vyobrazení, poznámky, jmenný rejstřík
Bibliografie: s. 169-175
Věda informační - učebnice vysokošk.
000041098
OBSAH // PŘEDMLUVA 7 // 1. INFORMACE 11 // 1.1 Pojem informace jako problém li // 1.2 Teorie informace a její meze 12 // 1.3 Informace jako psychofyziologický jev a proces 16 // 1.4 Data cirkulující v technických zařízeních 24 // 1.5 Informace jako výraz různorodosti v objektech a procesech živé a neživé přírody 25 // 1.6 К pojmu informační systém 26 // 2. DOKUMENT JAKO POTENCIÁLNÍ INFORMACE 34 // 2.1 Znakový záznam 34 // 2.2 Od znakového záznamu k dokumentu 37 // 2.3 Od textových dokumentů k dokumentům auditivním, audiovizuálním a masmediálním 39 // 2.4 Digitalizace dokumentů a jejich síťová komunikace 43 // 3. SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE 47 // 3.1 Podstata sociální komunikace 47 // 3.2 Koncepce tří světů 51 // 3.3 Mimořečová sociální komunikace 53 // 3-4 Nepřímá sociální komumkace 55 // 3.5 Počítač jako sociální jev 57 // 3.5.1 Globální důsledky rozvoje globální komunikace 62 // 3.5.2 Virtuální realita jako nový druh sociální komunikace 64 // 3.5.3 Počítače a moc 67 // 3.6 Informatizace společnosti 69 // 3.6.1 Podstata informatizace 69 // 3.6.2 Informatizace a poznání 70 // 3.6.3 Vliv informatizace na rozdíly a vztahy mezi lidmi 71 // 3.6.4 Vliv informatizace na výrobu 73 // 3.6.5 Informatizace a zdraví 74 // 3.6.6 Informatizace a právo 78 // 3.6.7 Informatizace a demokracie 79 // 4. MYŠLENÍ 85 // 4-1 Podstata myšlení 85 // 4-2 Nové paradigma myšlení 89 // 4.3 Výchova ke globálnímu myšlení 96 // 5. OD KNIHOVEN К TELEKOMUNIKAČNÍM SlTlM // V GLOBÁLNÍM PROSTORU 99 // 5-1 Informační instituce a jejich sítě 99 // 5.2 Automatizace (informatizace) knihoven 104 // 5-3 Příklad automatizovaných systémů právních informací 108 // 5-4 Internet jako prototyp budoucích informačně komunikačních sítí 111 // 5-5 Myšlenka univerzální knihovny 114 // 6. INFORMAČNÍ VĚDA JAKO VĚDNl OBOR 118 // 6.1 Úvodní poznámky 118 //
6.1 Úvodní poznámky 118 // 6.2 Prehistorie a období formování informační vědy (do r. 1945) 119 // 6.3 Období vnitřního sjednocování a upevňování informační // vědy (1945-1970) 122 // 6.3.1 Zrod a vývoj kybernetiky 122 // 6.3.2 Tříbení názorů na obecnou vědu o informaci 124 // 6.3.3 Vznik a vývoj informatiky 127 // 6.4 Období dozrávání informační vědy (od r.1970 dodnes) 129 // 6.5 Informační věda v pojetí Ch. H. Davise a J. E. Rushe 133 // 6.6 Český a slovenský přinos ke konstituování informační vědy 136 // 6.7 Informační věda pro začátek 21. století 139 // 7. K VÝVOJI KNIHOVNICKO-INFORMAČNlHO VZDĚLÁVÁNI 141 // 7.1 Proměna knihovnické praxe v odborné povolání 141 // 7.2 К vývoji knihovnicko-iníormačního vzdělávání v Československu a v České republice 143 // 7.2.1 1918-1945 143 // 7.2.2 1945-1968 146 // 7.2.3 1968-1989 149 // 7.2.4 Od r. 1989 151 // 8. základní trendy v současném vývoji // KNIHOVNICKO-INFORMAČNÍCH POVOLÁNÍ 156 // 8.1 Základní tendence ve vzdělání 156 // 8.2 „Tradiční” a nová knihovnicko-informační povolání 157 // 9. ZÁVĚREČNÉ ÚVAHY O BUDOUCNOSTI 163 // SEZNAM VYOBRAZENÍ 168 // LITERATURA A POZNÁMKY 169 // JMENNÝ REJSTŘÍK 177

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC