Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(21) Půjčeno:21x 
BK
Vyd. 1.
Bratislava : Občianske združenie Sociálna práca, 2006
151 s. ; 21 cm

ISBN 80-89185-20-7 (brož.)
Edícia sociálna práca - sociálna politika
Bibliografie na s. 147-149
000041176
OBSAH // Úvodné slovo...5 // 1. Úvod do romológie...7 // 1.1 Vymedzenie pojmu romológia a jej vzťah k romistike...8 // 1.2 Vymedzenie základných pojmov romológie...8 // 1.3 História vzniku a vývoja romológie...14 // 2. Základy romistiky...17 // 2.1 História vývoja romistiky...18 // 2.2 Stav vývoja romistiky v súčasnosti...22 // 2.3 Rómsky jazyk v kontexte filologického výskumu...24 // 2.3.1 Gramatická štruktúra rómskeho jazyka...25 // 2.3.2 Porovnanie slovenského a rómskeho jazyka...28 // 2.3.3 Dialekty rómskeho jazyka...30 // 2.3.4 Kodifikácia a štandardizácia rómskeho jazyka...31 // 2.3.5 Rómčina ako alternatívny jazyk v školách...32 // 3. Etnogenéza Rómov...33 // 3.1 Počiatočné migračné vlny Rómov, spôsob, smery a príčiny migrácie...34 // 3.1.1 Perzia...35 // 3.1.2 Arménsko...36 // 3.1.3 Príchod Rómov do Európy...37 // 3.2 Príchod Rómov do Uhorska...39 // 3.2.1 Postavenie Rómov v 14. a 15. storočí...39 // 3.2.2 Postavenie Rómov v 16. až 18. storočí...40 // 3.2.3 Reformy a asimilačné nariadenia Márie Terézie a Jozefa II. // vo vzťahu k Rómom...43 // 3.2.4 Postavenie Rómov v 19. storočí...45 // 3.3 Rómovia na Slovensku a v Čechách v 1. Československej republike...45 // 4. Duchovná kultúra Rómov...49 // 4.1 Tradičné zamestnania...51 // 4.2 Rómsky slovesný folklór...53 // 4.3 Rómske hudobné umenie...61 // 4.4 Rómsky ľudový tanec...65 // 4.5 Rómske výtvarné umenie...67 // Vybrané kapitoly
z romológie - východiská pre sociálnu prácu // 5. Rodinný a spoločenský život Rómov...73 // 5.1 Rodina...74 // 5.2 Rodinné obrady...75 // 5.3 Širšia rodina - Veľkorodina...77 // 5.4 Uplatnenie obyčajového práva (súd - kris)...79 // 5.5 Život v osade...81 // 5.6 Zvyky predkov...84 // 5.7 Povery a mytológia Rómov...91 // 6. Filozofia rómskeho myslenia...97 // 6.1 Hodnotový systém Rómov...99 // 6.2 Rozpad hodnotového systému Rómov...102 // 7. Postavenie Rómov v spoločnosti...105 // 7.1 Minulosť...106 // 7.1.1 Protektorát Čechy a Morava, perzekučné opatrenia počas // Slovenského štátu...106 // 7.1.2 Postavenie Rómov v rokoch 1945 až 1960...108 // 7.1.3 Postavenie Rómov v rokoch 1960 až 1989 ...111 // 7.1.4 Zmeny v spôsobe života Rómov po 2. svetovej vojne a počas obdobia socializmu...114 // 7.1.5 Zhodnotenie prístupu štátu k riešeniu rómskej problematiky // do roku 1989... 116 // 7.2 Súčasnosť...119 // 7.2.1 Obdobie tesne po spoločenskej zmene na Slovensku v roku 1989 ... 122 // 8. Rómske osobnosti spoločenského, politického a kultúrneho života...125 // 8.1 Súčasná vládna politika na riešenie rómskej problematiky...127 // 8.2 Medzinárodné aktivity pri riešení problematiky Rómov...135 // Záver...144 // Zoznam použitej literatúry...147

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC