Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(28) Půjčeno:28x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 1999
183 s.

ISBN 80-7184-256-7 (váz.)
francouzština
Přeloženo z francouzštiny
Obsahuje předmluvu, úvod, chronologickou tabulku, rejstřík
Bibliografie: s. 151-172
Intelektuálové - středověk - pojednání
Univerzity - vznik - středověk - pojednání
000041264
OBSAH // Předmluva /7/ // Úvod /19/ // KAPITOLA 1: // DVANÁCTÉ STOLETÍ. ZROZENÍ INTELEKTUÁLŮ Znovuzrození měst a zrod intelektuála ve 12. století /23/ Existovala karolínská renesance? /24/ Modernost 12. století; staří a moderní /26/ Řecko-arabský přínos /29/ Překladatelé /29/ Paříž: Babylon nebo Jeruzalém? /33/ Goliardi /35/ Intelektuální tuláctví /36/ Amorálnost /37/ Kritika společnosti /39/ Abélard /43/ Héloisa /45/ Žena a sňatek ve 12. století /46/ Nové boje/48/ Svatý Bernard a Abélard/50/ Logik/51/ Moralista /52/ Humanista /53/ Chartres a tamní intelektuální klima /54/ Chartreský naturalismus /55/ Chartreský humanismus /56/ Člověk jako mikrokosmos /59/ Dílna a homo faber /59/ Osobnosti /61/ Vyzařování /62/ Duševní pracovník a budování měst /62/ Výzkum a výuka /63/ Nástroje /64/ // KAPITOLA 2: // TŘINÁCTÉ STOLETÍ. PROBLÉMY DOSPĚLOSTI Profil 13- století /65/ Proti moci církevní /66/ Proti moci světské /67/ Papežská ochrana a područí /68/ Vniřní rozpory univerzitních korporací /70/ Organizace univerzitních korporací /71/ Organizace studia /73/ Studijní programy /74/ Zkoušky /74/ Morální a náboženské klima /76/ Univerzitní zbožnost /77/ Pracovní náčiní /79/ Kniha jako nástroj /79/ Metoda: scholastika /82/ Slovník /82/ Dialektika /83/ Autority /83/ Rozumové zdůvodnění: teologie jako věda /83/ // Univerzitní cvičení: kvestie, disputace, kvodlibet /84/ Rozpory -z čeho žít?
Plat nebo benefícium? /87/ Spor mezi rádovým a svetským duchovenstvem /91/ Vnitřní rozpory scholastiky; nebezpečí nápodoby starovekých autorů /96/ Pokušení naturalismu /97/ Vratká rovnováha víry a rozumu: aristotelismus a averroismus /99/ Vztah mezi rozumem a zkušeností /104/ // Vztah mezi teorií a praxí /104/ // KAPITOLA 3: // OD UNIVERZITNÍHO VZDĚLANCE ? HUMANISTOVI Soumrak středověku /107/ Další osudy univerzitních vzdělanců /108/ Na cestě ? dědičné aristokracii /110/ Aristokratizace univerzit a koleje /113/ Vývoj scholastiky /114/ Rozluka víry a rozumu /115/ Meze experimentálního poznání /117/ Antiintelektualismus /118/ Nacionalizace univerzit: nová univerzitní geografie /120/ Univerzity a politika /123/ První národní univerzita: Praha /125/ Paříž: síla // a slabost univerzitní politiky /126/ Zkostnatělost scholastiky /129/ Univerzity se otevírají humanismu /130/ Návrat ? poezii ? ? mystice /132/ Nad Aristotelem: návrat ke krásnému jazyku /133/ Aristokratičnost humanistů /134/ Návrat na venkov/136/ Roztržka mezi vědou a výukou/138/ // Chronologická tabulka /141/ // Jacques Le Goff a jeho intelektuálové středověku (Michal Svatoš) // /145/ // Výběrová bibliografie /151/ // Bibliografický dodatek ? českému vydání (Michal Svatoš) /172/ // Rejstřík /173/

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC