Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2001
225 s.,[18] s.příl. : il.

objednat
ISBN 80-247-0229-0 (brož.)
Obsahuje ilustrace, fotografie, tabulky, předmluvu, rejstřík
Bibliografie: s. 213-214
Chirurgie - infekce nozokomiální - příručky
Chirurgie miniinvazivní - příručky
000041449
Předmluva // 1 Definice, historie, vývojové trendy (K. Novák) 11 // 2 Patogeneze průběhu chirurgické infekce - základní pojmy (K. Novák) 13 // 2.1 Infekční agens 13 // 2.2 Vnímavý organizmus 15 // 2.3 Uzavřený prostor, tkáň se zhoršenou vitalitou 16 // 3 Současný pohled imunológa na chirurgickou infekci (M. Průcha) 17 // 3.1 Funkce imunitního systému 17 // 3.1.1 Myeloidní vývojová řada 17 // 3.1.2 Lymfocytární vývojová řada 18 // 3.1.3 Monocytární vývojová řada 19 // 3.2 Imunologická vyšetření 19 // 3.2.1 Predoperační vyšetření 19 // 3.2.2 Pooperační imunologická odpověď 20 // 3.2.3 Imunologická vyšetření při syndromu sepse 21 // 3.3 Imunoterapie při sepsi 23 // 3.3.1 Intravenózni imunoglobuliny 24 // 3.3.2 Růstové faktory 24 // 4 Šíření chirurgických infekcí v organizmu (K. Novák) 25 // 4.1 Šíření infekce per continuitatem 25 // 4.1.1 Povrchní infekce a flegmóny 25 // 4.1.2 Absces 25 // 4.1.3 Nekrotizující infekce 25 // 4.2 Šíření infekce cestou lymfatickou 25 // 4.3 Šíření infekce cestou krevní 26 // 5 Další projevy chirurgických infekcí (K. Novák) 27 // 5.1 Zpomalené hojení ran f 27 // 5.2 Píštěle a sinusy 27 // 5.3 Imunosuprese, superinfekce 27 // 6. ... (K. Novák) 29 // 7 Diagnostika chirurgických infekcí a sepse (K. Novák) 35 // 7.1 Klinické příznaky 35 // 7.2 Laboratorní vyšetření 35 // 7.2.1 Hematologické vyšetření 35 // 7.2.2 Biochemické vyšetření 35 // 7.2.3 Mikrobiologické vyšetření 35 // 7.2.4 Sérologické a imunologické vyšetření 36 // 7.2.5 Radioimunoanalýza 36 // 7.3 Diagnostické operace 36 // 7.4 Histologické a patologicko-anatomické vyšetření 36 // 7.5 Zobrazovací metody 37 // 8 Detekce zánětu metodami nukleární medicíny (O. Bělohlávek) 39 // 8.1 Metodické přístupy 39 // 8.2 Horečka neznámého původu 40 // 8.3 Infekce měkkých tkání a kostí 41 //
8.4 Nitrohrudní zánět 42 // 8.5 Diagnostika abscesu 43 // 8.6 Střevní záněty 44 // 8.7 Infekce cévních protéz 46 // 8.8 Závěr 47 // 9 Intervenční radiodiagnostika při chirurgických infekcích (Z. Chudáček) 49 // 9.1 Pomůcky pro nevaskulární intervenční radiologické výkony 49 // 9.2 Funkční techniky 55 // 9.3 Praktické provedení punkce 56 // 9.4 Komplikace punkcí 59 // 9.5 Navádění intervenčních výkonů zobrazovacími technikami 60 // 9.5.1 Ultrasonografie 60 // 9.5.2 Výpočetní tomografie 62 // 9.5.3 Magnetická rezonance 65 // 9.6 Základní výkony ve vybraných situacích 68 // 9.6.1 Drenáž perikardu 68 // 9.6.2 Pleurální drenáž 71 // 9.6.3 Perkutánní drenáž abscesu, infikované cysty, parazitální cysty 77 // 9.6.4 Perkutánní epicystostomie 95 // 9.6.5 Perkutánní nefrostomie 97 // 9.6.6 Perkutánní drenáž žlučových cest 103 // 9.7 Následná péče po nevaskulárních diapeutických výkonech 106 // 10 Léčba chirurgických infekcí a sepse f/f. Vovdl:) 109 // 10.1 Základní principy a východiska 109 // 10.2 Chirurgická léčba - obecné požadavky 109 // 11 Miniinvazivní chirurgie a její místo při řešení infekcí v chirurgii (Č. Neoral) ..111 // 11.1 Miniinvazivní chirurgické trendy 111 // 11.2 Obecná pravidla miniinvazivního výkonu 114 // 11.3 Primární peritonitida 116 // 11.4 Sekundární peritonitida 117 // 11.5 Laparoskopická apendektomie 118 // 11.5.1 Technika laparoskopické apendektomie 120 // 11.5.2 Retrocékální apendicitida 122 // 11.5.3 Perforovaná apendicitida a apendicitida s periapendikálním, // pericékálním nebo retrocékálním abscesem 123 // 11.5.4 Výhody laparoskopické apendektomie 124 // 11.6 Perforace gastroduodenálního vředu 125 // 11.7 Tenké střevo 126 // 11.8 Tlusté střevo 127 // 11.9 Laparoskopická Cholecystektomie 128 //
11.10 Torakoskopické řešení infekčních komplikací 132 // 11.10.1 Empyém hrudníku 133 // 11.10.2 Mediastinitida 135 // 11.11 Závěry 136 // 12 Antimikrobní léčba v chirurgii (O. Lochmann) 139 // 12.1 Zásady racionální antibiotické terapie 139 // 12.1.1 Kdy podáváme antibiotika 142 // 12.1.2 Dávkování antibiotik 143 // 12.1.3 Délka podávání antibiotik 144 // 12.1.4 Vylučování antibiotik 144 // 12.1.5 Kombinace antibiotik 144 // 12.1.6 Spektrum účinnosti antiinfekčních léčiv 147 // 12.1.7 Volba antimikrobních léčiv u vybraných infekčních agens 153 // 12.1.8 Dávkování a dávkovací režimy antimikrobních léčiv 161 // 12.1.9 Průnik antimikrobních léčiv do žluči, žlučníku a žlučových cest 165 // 12.2 Antimikrobní profylaxe v chirurgických oborech 166 // 12.3 Závěrečná upozornění 172 // 13 Podpůrné metody léčby chirurgických infekcí - praktické poznámky (K. Novák) 173 // 13.1 Imunoterapie, imunomodulace 173 // 13.2 Farmakoterapie chirurgických infekcí 174 // 13.3 Ostatní léčebné možnosti 174 // 14 Nozokomiální nákazy (P. ???’???) 177 // 14.1 Definice 177 // 14.2 Rozdělení nozokomiálních nákaz 177 // 14.3 Charakteristika epidemického procesu 178 // 14.3.1 Zdroj původce nákazy 178 // 14.3.2 Přenos původce nákazy 180 // 14.3.3 Vnímavý jedinec 180 // 14.4 Rozdělení nozokomiálních nákaz podle postižených tkání a orgánů 181 // 14.4.1 Ranné infekce („infekce v místě chirurgického výkonu“) 181 // 14.5 Antibiotická profylaxe a nozokomiální infekce (K. Novák) 186 // 14.6 Izolace nemocných s nozokomiálními infekcemi (K. Novák) 186 // 14.7 Protiinfekční opatření na úrovni nemocnice (K. Novák) 186 // 14.8 Legislativa související s problematikou nozokomiálních nákaz 187 //
15 Vybrané typy chirurgických infekcí (K. Novák) 191 // 15.1 Pooperační infekce 191 // 15.1.1 Pooperační infekce ranné 191 // 15.1.2 Další pooperační infekce 192 // 15.2 Nejčastější infekce kůže a podkoží 193 // 15.3 Další grampozitivní infekce 194 // 15.4 Klostridiové infekce 195 // 15.4.1 Tetanus (P. Pazdiora) 196 // 15.4.2 Ranné infekce dalšími klostridii 197 // 15.5 Gramnegativní infekce 200 // 15.5.1 Anaerobní gramnegativní infekce 200 // 15.5.2 Aerobní gramnegativní infekce 200 // 15.6 Bakteriální specifické infekce 201 // 15.7 Virové infekce 201 // 15.8 Mykotické infekce 201 // 15.9 Pseudomykotické infekce 202 // 15.10 Parazitární infekce 202 // 16 HIV/AIDS v chirurgii (P. Pazdiora) 203 // 16.1 Obecný přehled 203 // 16.2 Legislativa související s problematikou HIV/AIDS 204 // 17 Dočasný uzávěr dutiny břišní (R. Sequens, K. Novák) 207 // 17.1 Indikace dočasného uzávěru dutiny břišní 207 // 17.2 Technika dočasného uzávěru dutiny břišní užívaná autory 208 // 17.3 Podmínky úspěchu dočasného uzávěru břišní dutiny 210 // Literatura 213 // Přehled použitých zkratek 215 // Rejstřík 217

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC