Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(34.4) Půjčeno:378x 
BK
2. rozšířené a přepracované vyd.
Brno : Paido, 2004
463 s. ; 23 cm

ISBN 80-7315-071-9 (brož.)
Obsahuje bibliografie a rejstříky
000041453
Úvod // Integrace, inkluze, „Škola“ pro všechny - Zita Nováková // Axiologická a normativní dimenze integrace - Pavel Mühlpachr // Legislativní rámec pro integrativní/inkluzivní výchovu a vzdělání - Marie Vítková // Analýza podmínek pro integraci/inkluzi v České republice - Marie Vítková // Evropská dimenze ve vzdělání a řešení problematiky multikulturní výchovy u nás - Miroslava Bartoňová // Možnosti a strategie vzdělávání minorit se zaměřením na romské etnikum - Miroslava Bartoňová // Speciálně pedagogická diagnostika v období raného a předškolního věku - Dagmar Přinosilová // Vývoj, diagnostika a reedukace jemné motoriky - Dagmar Opalřilová // Poznávací procesy zrakově postižených - Zita Nováková // Diagnostika narušené komunikační schopnosti - Markéta Heroutová // Logopedie - interdisciplinární vědní obor - Jiřina Klerikova // Vývoj řeči u tělesně, mentálně a zrakově postižených dětí - Jiřina Klenková // Komunikace sluchově postižených - Alena Sobotková // Alternativní a augmentativní komunikační systémy - Jiřina Klenková // Základní problematika specifických poruch učení - Miroslava Bartoňová // Edukace jedinců s tělesným postižením - Marie Vítková // Osobní asistence v životě osob s tělesným postižením - Barbora Bazalová // Pracovní uplatnění zdravotně postižených - Dana Zámečníkova // Specifika vývoje zrakově postižených - Zita Nováková // Reedukace a kompenzace zraku - Lea Květoňová-Švecová // Speciálně pedagogické poradenství pro zrakové postižené - Zita Nováková // Systém edukace zrakově postižených - Zita Nováková // Specifika výuky zrakově postižených - Petra Hamadová // Koncepce sociálního učení - posílení sociálních a osobnostních kompetencí u žáků s těžším zrakovým postižením - Dagmar Güttnerová //
Pedagogika osob s mentálním postižením — psychopedie - Jarmila Pipeková // Humanizační trendy v edukaci jedinců s mentálním postižením - Jarmila Pipeková // Těžké postižení dětí/žáků jako trvalé ohrožení vývoje a života - Marie Vítková // Různé úhly pohledu na edukaci žáků s těžkým postižením a s více vadami - Lucie Procházková // Autismus - Pavel Mühlpachr // Znaky autistického chování - Marie Vítková // Uvedení do etopedie - Marie Procházková // Ustavní a preventivně výchovná péče o děti a mládež s poruchami chování - Marie Procházková // Mechanizmy sociální prevence patologického chování - Pavel Mühlpachr // Fáze a metody sociální práce jako formy sociální intervence - Lenka Štěpánková // Školy pro žáky s poruchami chování ve Spolkové zemi Baden-Württemberg - Věra Vojtová // Formy integrativního vzdělávání žáků s poruchami chování ve Spolkové zemi Baden-Württemberg - Věra Vojtová // Internet a zdravotně postižení - Petr Kachlík // Seznam autorů // Seznam obrázků a tabulek // Jmenný rejstřík // Věcný rejstřík
(OCoLC)85126570
cnb001315045

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC