Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
2 (hodnocen1 x )
(25.3) Půjčeno:101x 
BK
Brno : Paido, 1998
181 s. ; 23 cm

objednat
ISBN 80-85931-51-6 (brož.)
Edice pedagogické literatury
Sborník k projektu "Škola pro všechny"
Obsahuje úvod, bibliografické citace
Děti postižené - integrace pedagogická - sborníky
Integrace pedagogická - sborníky
Pedagogika speciální - sborníky
000041454
Úvod ...7 // Škola pro všechny - Zita Sýkorová ...9 // Axiologická dimenze integrace - Pavel Mühlpachr ...12 // Vytváření rámcových podmínek pro integrativní výchovu a vzdělávání děti a žáku se specifickými vzdělávacími potřebami - Marie Vítková ...19 // Integrace a školská legislativa v České repubuce - Jarmila Pipeková ...27 // Hlavní oblasti a úkoly diagnostiky u dětí se zdravotním postižením v období předškolního věku - Dagmar Přinosilová ...31 // Poruchy komunikačních schopností - Jiřina Klenková ...36 // Symptomatické poruchy řeči - Jiřina Klenková ...45 // Augmentativní a alternativní komunikace - Jiřina Klenková ...58 // Komunikace sluchově postižených - Alena Bulová ...63 // Žáci se specifickými vývojovými poruchami učení a chování -Alena Šajrová ...68 // Dítě s tělesným postižením - Marie Vítková ...9? // Nové trendy v péči o tělesně postižené u nás - terapie - Jarmila Pipeková a kol ...104 // Oftalmopedie - Lea Květoňová-Švecová ...115 // Speciálně pedagogické působení na zrakově postižené dítě ve smyslu reedukace a kompenzace zraku - Lea Květoňová-Švecová ...118 // Mentální retardace - Marie Procházková ...124 // Výchova a vzdělání dítěte s autistickým chováním - Marie Vítková ...132 // Zahraniční zkušenosti s užitím počítačů u některých druhů postižení - Marie Vítková ...144 // Nové aspekty v přístupu k jedincům s poruchami chování - Marie Procházková ... 159 // Závislostní chování - fenomén současné doby - Pavel Mühlpachr ...164 // Příloha: školská integrace v Rakousku - Ruthe Volker ...171
(OCoLC)42028991
cnb000366966

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC