Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(20.7) Půjčeno:124x 
BK
Kroměříž : Spirála, 1995
304 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 80-901873-0-7 (brož.)
angličtina
3000 výt.
Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a věcný rejstřík
000041759
Rekat.
Předmluva překladatelky // Věnování 1 // Slovo autorky na uvítanou 2 // Úvod 6 // Kurikulum: místo zrodu změny 6 // Chybné mémy ve vzdělávání 7 // Nové mémy pro vzdělávání 13 // Vstříc kurikulu založenému na nových mémech 16 // Kam teď? 17 // Vítejte v Integrované tematické výuce 19 // 1. kapitola - Model 21 // Celoroční téma 23 // Klíčové učivo a aplikační úkoly 26 // Cesta k integraci 27 // Běžná časová rozvaha pro zavádění ITV 28 // Potřebná podpora pro zavádění ITV a její vytváření 29 // Výzkum mozku - základ pró změnu 32 // 2. kapitola - Nepřítomnost ohrožení - důvěryhodné prostředí 33 // Trojjediný mozek chodí do školy 34 // Vytvářeni interakce mezi učitelem a žákem a mezi žáky navzájem 35 // Vztahy 35 // Vedení třídy 36 // Pravidla soužití 37 // ŽIVOTNÍ DOVEDNOSTI 41 // Pravidla pro vytváření nepřítomnosti ohrožení ve třídě 43 // 3. kapitola - Smysluplný obsah 45 // Skutečný život 46 // Závislost na předchozích zkušenostech 47 // Učební klub 48 // Přiměřenost věku 48 // Mozek jako hledač vzorových schémat 52 // Mozek sám sobě gratulantem 57 // Pravidla pro vytváření smysluplnosti 57 // 4. kapitola - Možnost výběru 59 // Výběr - rozhodující činitel úspěchu 59 // Možnost výběru pro žáky: sedm typů inteligence 61 // Možnost výběru pro dospělé 67 // Pravidla pro umožnění výběru 68 //
5. kapitola - Přiměřený čas 69 // Programy - základní jednotky chování 69 // Čas pro hledání vzorových schémat 72 // Čas pro tvoření programu 73 // Pravidla pro poskytovaní přiměřeného času 75 // 6. kapitola - Obohacené prostředí 77 // Devatenáct smyslů 78 // Šest možností vstupu informací 80 // Prostředí učitelů 82 // Pravidla pro vytváření obohaceného prostředí 83 // 7. kapitola - Spolupráce 85 // Vytváření podmínek pro účinnou spolupráci 86 // Popis kurikula 87 // Pružné seskupování žáků 88 // Řiďte se zdravým rozumem 90 // Výsledky práce ve skupinách 91 // Pravidla pro podporování spolupráce 92 // 8. kapitola - Okamžitá zpětná vazba 93 // Zabudování zpětné vazby 94 // Změňte kurikulum 94 // Změňte výukové materiály 94 // Změňte strukturu: víc "učitelů" 95 // Změňte strukturu: změňte uspořádání a využití času 95 // Odstranění opožděné zpětné vazby 96 // Pravidla pro poskytování okamžité zpětné vazby 97 // 9. kapitola - Dokonalé zvládnutí 99 // Smysluplné kurikulum a použití 101 // Zavádění pravidel soužití a životních dovedností 101 // Odstranění známkování a hodnocení na podkladě Gaussovy křivky 101 Stanovení standardů pro dokonalé zvládnutí: posuzování podle "tří S" 104 Zavádění posuzování dokonalého zvládnutí čili kompetence 105 // Použití prostředků které jsou po ruce 105 // Kroky v přípravě posuzování dokonalého zvládnutí a kompetence 106
// Pravidla pro zavádění posuzování kompetencí 108 // 10. kapitola - Vytváření celoročního tématu 109 // Základní výrazy pro vytváření tématu ITV 111 // Krok A: Určete si, čím integraci začnete 111 // Krok B: Promyslete si, co se mají žáci naučit 112 // Krok C: Najděte místa a sociální situace 113 // Krok D: Vyjasněte si sjednocující pojem (téma) a logický základ 113 // 302 // Krok E: Vyberte podtémata a jejich tematické částí 116 // Způsoby uspořádání pro vytváření vzorových schémat 117 // Jak používat způsoby uspořádání při výběru měsíčních pod témat 118 // Jak používat způsoby uspořádání při výběru tematických částí 119 Krok F: Použijte fantazii pro název tématu 120 // Kritéria pro posouzení vašeho tématu 120 // Uvnitř v mysli učitele 121 // 11. kapitola - Stanovení klíčového učiva 127 // Co je podstatné? 127 // Kroky v úvaze o stanovení klíčového učiva 128 // Příklady klíčového učiva 131 // Použití klíčového učiva 134 // Důležitost mnohočetných zdrojů 135 // 12. kapitola - Příprava aplikačních úkolů 137 // Tříbení podstatného obsahu výuky 137 // Psaní aplikačních úkolů 138 // Diagram pro přípravu aplikačních úkolů 139 // Příklady aplikačních úkolů 141 // Trochu pomoci od dětí! 143 // Kritéria pro zhodnocení aplikačních úkolů 144 // Jak používat aplikační úkoly 144 // Posuzování práce žáka na aplikačních úkolech 145
// 13. kapitola - Integrace základních dovedností 147 // Třída 21. století 148 // Čtení 149 // Porozumění čtenému 150 // Čtenářské dovednosti 150 // Slovní zásoba 152 // Psaní 153 // Správné návyky v psaní 154 // Matematika 155 // Matematické dovednosti 157 // Jeden běžný den 157 // Dělení se zbytkem: zvládnutí pojmu za jeden den 160 // Přehled činností toho dne 160 // Zadání v každé skupině 161 // Metody promýšlení a sladování učení 162 // "Zakotvená" matematika 164 // Tři úrovně matematického jazyka 164 // Pojem "x - ovosti" 165 // 303 // Zavedení "ohýbání" // Příklad tématu integrujícího všechny základní dovednosti Zkušenosti se skutečným psaním Dovednosti potřebné ? výzkumu // 14. kapitola - Přechod Příloha A - Slavnosti učení Příprava slavnosti // Drobnosti" důležité pro úspěch slavnosti Příloha ? - Proces objevování Příloha C - Komunikace s rodiči Soubor informací pro rodiče Příloha D - Pozorovací schéma pro třídu s ITV Příloha E - Ukázka týdenní tematické části: Ještěři Příloha F - Příklad měsíčního podtématu: Pavouci Slovníček Poznámky Vybraná literatura Věcný rejstřík Prameny // Slovo o autorkách ...A úplně na závěr
(OCoLC)36614987
cnb000093267

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC