Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.12.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.5) Půjčeno:9x 
BK
Biografie
4. oprav. a rozšíř. vyd.
Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2004
279 s. : portréty ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7182-147-0 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 277 a rejstřík
000041948
Úvodní poznámky 10 // Poznámka k druhému vydání 11 // Poznámka k třetímu vydání 11 // Poznámka ke čtvrtému vydání 12 // 1. Co je to filosofie 13 // 1.1 Problémy 13 // 1.2 Svět, jsoucno a bytí 14 // 1.3 Předmět filosofie 16 // 1.3.1 Další filosofické disciplíny 19 // 1.4 Shrnutí (1) 20 // 2. Filosofie a problém bytí 21 // 2.1 Kosmologie 21 // 2.1.1 Problémy 21 // 2.1.2 Řecká přírodní filosofie 21 // 2.1.3 Co je kosmologie 23 // 2.1.4 Shrnutí (2.1) 23 // 2.2 Ontologie 24 // 2.2.1 Problémy 24 // 2.2.2 Pojem bytí 24 // 2.2.2.1 Eleaté 24 // 2.2.2.2 Atomisté 27 // 2.2.3 Východní filosofie 28 // 2.2.3.1 Indie 28 // 2.2.3.2 Čína 32 // 2.2.4 Shrnutí (2.2) 35 // 2.3 Metafyzika 36 // 2.3.1 Antika 36 // 2.3.1.1 Problémy 36 // 2.3.1.2 Platón 37 // 2.3.1.2.1 Novoplatonismus 39 // 2.3.1.2.2 Problémy 40 // 2.3.1.3 Aristotelés 41 // 2.3.1.3.1 Estetika 44 // 2.3.1.4 Co je metafyzika 45 // 2.3.1.5 Shrnutí ľ 48 // 2.3.2 Středověk a novověk 49 // 2.3.2.1 Členění středověké metafyziky 49 // 2.3.2.2 Bytí ve středověké filosofii 49 // 2.3.2.3 Příroda, duše a Bůh 55 // 2.3.2.3.1 Metafyzická kosmologie 55 // 2.3.2.3.2 Metafyzická psychologie 57 // 2.3.2.3.3 Přirozená teologie 59 // 2.3.2.4 Dialektická metafyzika 64 // 2.3.2.4.1 Dialektická logika 65 // 2.3.2.5 Shrnutí (2.3.2) 66 // 2.3.3 Současnost 67 // 2.3.3.1 M. Heidegger 67 // 2.3.3.2 N. Hartmann 73 // 2.3.3.3 A. N. Whitehead 74 // 2.3.3.4 Kritika metafyzického myšlení 76 // 2.3.3.5 Rozdíl mezi evropským a východním myšlením 78 // 2.3.3.6 Shrnutí (2.3.3) 82 // 2.4 Shrnutí (2) 83 // 3. Filosofie a problém poznání 84 // 3.1 Problémy 84 // 3.1.1 Co je gnoseologie 85 // 3.2 Antické a středověké dědictví 86 // 3.2.1 Sofisté 86 // 3.2.2 Sókratés 87 // 3.2.2.1 Dialog 88 // 3.2.3 Doxa a epistémé 90 // 3.2.4 Logika 91 // 3.2.5 Kritická skepse 93 // 3.2.6 Poznání a víra 94 // 3.2.7 Shrnutí (3.2) 96 //
3.3 Obrat k subjektu 96 // 3.3.1 Souvislosti 96 // 3.3.1.1 Renesance 96 // 3.3.1.2 Reformace 97 // 3.3.1.3 Nominalismus 98 // 3.3.2 Problémy 99 // 3.3.2.1 Dvě roviny poznání 100 // 3.3.2.2 Indukce a dedukce 101 // 3.3.3 Empirismus 102 // 3.3.3.1 F. Bacon 102 // 3.3.3.2 J. Locke 103 // 3.3.3.3 Solipsismus 104 // 3.3.4 Racionalismus 105 // 3.3.4.1 R. Descartes 105 // 3.3.4.2 ?. Spinoza a G. W. Leibniz 109 // 3.3.5 Shrnutí (3.3) 112 // 3.4 Kriticismus 113 // 3.4.1 Skepticismus D. Huma 113 // 3.4.1.1 Kauzalita 115 // 3.4.2 L Kant 116 // 3.4.2.1 Problémy 116 // 3.4.2.2 Transcendentálni filosofie 117 // 3.4.2.3 Novokantovství 124 // 3.4.3 Shrnutí (3.4) 124 // 3.5 Novodobá gnoseologie 125 // 3.5.1 Scientismus 125 // 3.5.1.1 Problémy 125 // 3.5.1.2 Pozitivismus 126 // 3.5.1.2.2 Sociologie 127 // 3.5.1.3 Novopozitivismus a filosofie přirozeného jazyka 128 // 3.5.1.3.1 Logický pozitivismus 129 // 3.5.1.3.2 Filosofie přirozeného jazyka 133 // 3.5.1.3.3 Pragmatický obrat ve filosofii jazyka 136 // 3.5.1.4 Strukturalismus 140 // 3.5.1.5 Shrnutí (3.5.1) 142 // 3.5.2 Antiscientistické směry 143 // 3.5.2.1 Problémy 143 // 3.5.2.2 Filosofie života - W. Dilthey 145 // 3.5.2.3 Intuitivismus H. Bergsona 146 // 3.5.2.4 Fenomenologie - E. Husserl 148 // 3.5.2.5 Současná filosofická hermeneutika 151 // 3.5.2.6 Shrnutí (3.5.2) 153 // 3.6 Teorie pravdy 154 // 3.7 Vědecké poznání 157 // 3.7.1 Metodologie věd 157 // 3.7.2 Třídění věd 158 // 3.7.3 Vývoj a úloha věd 159 // 3.7.3.1 T. Kuhn 159 // 3.7.3.2 Kritický racionalismus - K. Popper 161 // 3.8 Shrnutí (3) 163 // 4. Filosofie a problém člověka 165 // 4.1 Problémy 165 // 4.2 Člověk jako subjekt 167 // 4.2.1 R. Descartes 167 // 4.2.2 I. Kant 167 // 4.2.3 Teorie společenské smlouvy 170 // 4.2.3.1 Liberalismus a socialismus 171 // 4.2.4 Shrnutí (4.2) 172 //
4.3 Člověk jako sebevědomí 173 // 4.3.1 Problémy 173 // 4.3.2 Německá klasická filosofie 173 // 4.3.2.1 J. G. Fichte 174 // 4.3.2.2 F. W. J. Schelling 174 // 4.3.2.3 G. W. F. Hegel 175 // 4.3.2.3.1 Filosofie dějin 178 // 4.3.3 Shrnutí (4.3) 178 // 4.4 Člověk jako předmětná bytost 179 // 4.4.1 Problémy 179 // 4.4.2 L. Feuerbach 179 // 4.4.3 K. Marx 180 // 4.4.3.1 Marxismus ve 20. století 182 // 4.4.3.1.1 Marxismus-leninismus 182 // 4.4.3.1.2 Frankfurtská škola 184 // 4.4.4 Shrnutí (4.4) 187 // 4.5 Člověk a vůle 188 // 4.5.1 Problémy 188 // 4.5.2 A. Schopenhauer 188 // 4.5.3 F. Nietzsche 189 // 4.5.4 Shrnutí (4.5) 190 // 4.6 Filosofie existence 191 // 4.6.1 Problémy 191 // 4.6.2 S. Kierkegaard 192 // 4.6.3 M. Heidegger 193 // 4.6.4 Existencialismus a filosofie dialogu 195 // 4.6.4.1 Problémy 195 // 4.Ó.4.2 A. Camus 195 // 4.6.4.3 J. P. Sartre 19g // 4.6.4.4 ?. Jaspers 201 // 4.6.4.5 G. Marcel 204 // 4.6.4.6 M. Buber 206 // 4.6.4.7 E. Lévinas 207 // 4.6.5 Shrnutí (4.6) 209 // 4.7 Filosofická antropologie 210 // 4.7.1 Problémy 210 // 4.7.1.1 Filosofická antropologie 211 // 4.7.2 M. Scheler 211 // 4.7.3 A. Gehlen a H. Plessner 214 // 4.7.4 Další představitelé filosofické antropologie 216 // 4.7.5 Shrnutí (4.7) 218 // 4.8 Etika 219 // 4.8.1 Problémy 219 // 4.8.2 Povaha a členění etiky 220 // 4.9 Shrnutí (4) 222 // 5. Filosofie dnes 223 // 5.1 Postmoderní filosofie 223 // 5.1.1 Problémy 223 // 5.1.2 Pluralita 225 // 5.1.3 Nová racionalita 227 // 5.2 Filosofie a proměny současnosti 228 // 6. Přílohy 238 // 6.0 Čtyři kapitoly z české filosofie 238 // 6.1 Malá čítanka filosofických textů 242 // 6.2 Rejstřík 274 // 6.3 Základní doporučená literatura 277

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC