Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2003
361 s. : il. (některé barev.) ; 26 cm

ISBN 80-247-0500-1 (váz.)
Obsahuje rejstřík
Obsahuje bibliografické odkazy
Nemoc ischemická - srdce - příručky
000042278
Kolektiv autorů...11 // Úvod...17 // 1 Ischemická choroba srdeční - úvod...19 // 1.1 Ateroskleró/a (V Soška)...19 // 1.1.1 Úvod...19 // 1.1.2 Struktura a funkce složek cévní stěny...19 // 1.1.3 Teorie vzniku aterosklerózy...23 // 1.1.4 Význam fyzikálních faktorů v rozvoji aterosklerózy...25 // 1.1.5 Aterosklerotický plát...30 // 1.1.6 Rizikové faktory aterosklerózy...35 // 1.1.7 Možnosti průkazu aterosklerózy...40 // 1.1.8 Literatura...42 // 1.2 Ischemická choroba srdeční - definice a dělení (J. Špinar)...46 // 2 Diagnostické metody...51 // 2.1 Elektrokardiografie (V. Chaloupka)...51 // 2.1.1 Elektrická osa srdečni, převodní systém, svody...51 // 2.1.2 Základní tvar elektrokardiogramu...56 // 2.1.3 Co hodnotíme na EKG křivce?...59 // 2.1.4 Elektrokardiografie u ischemické choroby srdeční...64 // 2.1.5 Literatura...67 // 2.2 Zátěžové testy (V. Chaloupka)...68 // 2.2.1 Zátěžové testy - úvod, reakce organizmu...68 // 2.2.2 Zátěžová elektrokardiografie...74 // 2.2.3 Spiroergometrie...81 // 2.2.4 Zátěžová echokardiografie...84 // 2.2.5 Perfuzní scintigrafie myokardu...90 // 2.2.6 Pozitronová emisní tomografie (PET)...91 // 2.2.7 Literatura...92 // 2.3 Echokardiografie (L. Špinarová)...93 // 2.3.1 Základy echokardiografie...93 // 2.3.2 Nové metody v echokardiografii...94 // 2.3.3 Echokardiografie u ICHS...95 // 2.3.4 Literatura...99 //
2.4 Nukleární kardiológie (J. Bakala)...101 // 2.4.1 Zátěžové testy v nukleárni kardiológii...101 // 2.4.2 Radionuklidová ventrikulografie...102 // 2.4.3 Perfuzní scintigrafie myokardu SPECT...105 // 2.4.4 Gatovaný perfuzní SPECT myokardu...109 // 2.4.5 Scintigrafie myokardu MIBG (metaiodobenzylguanidine)...113 // 2.4.6 Zobrazení infarktu myokardu...114 // 2.4.7 Pozitronová emisní tomografie (PET)...114 // 2.4.8 Telemedicína v kardiológii...114 // 2.4.9 Literatura...45 // 2.5 Katetrizace u ischemické choroby srdeční (L. Groch)...118 // 2.5.1 Z historie...118 // 2.5.2 Technické předpoklady pro srdeční katetrizaci...118 // 2.5.3 Indikace koronarografie...119 // 2.5.4 Provedení koronarografíckého vyšetření...122 // 2.5.5 Levostranná ventrikulografie...127 // 2.5.6 Kvantitativní koronárni angiografie...128 // 2.5.7 Perkutánní transluminální koronární angioplastika (PTCA)...128 // 2.5.8 Indikace k perkutánní koronární intervenci (PCI)...131 // 2.5.9 Intrakoronámí ultrazvuk (IVUS)...135 // 2.5.10 Literatura...136 // 3 Ischemická choroba srdeční...139 // 3.1 Angina pectoris a němá ischemie (J. Špác)...139 // 3.1.1 Incidence a prevalence anginy pectoris...139 // 3.1.2 Patogeneze anginy pectoris...139 // 3.1.3 Klinický obraz anginy pectoris...141 // 3.1.4 Diagnostika anginy pectoris... 143 // 3.1.5 Tichá (němá) ischemie...144 // 3.1.6 Diferenciální diagnostika anginy pectoris...146 // 3.1.7 Prognóza anginy pectoris...148 // 3.1.8 Zvláštní formy anginy pectoris...149 //
3.1.9 Zvláštnosti anginy pectoris u jednotlivých skupin nemocných...152 // 3.1.10 Léčba anginy pectoris...154 // 3.1.11 Literatura...158 // 3.2 Akutní koronární syndromy (O. Hlinomaz)...160 // 3.2.1 Úvod...160 // 3.2.2 Historie akutních koronárních syndromů...161 // 3.2.3 Definice a dělení akutních koronárních syndromů...161 // 3.2.4 Patofyziologie akutních koronárních syndromů...163 // 3.2.5 Epidemiologie akutních koronárních syndromů...164 // 3.2.6 Klasifikace akutních koronárních syndromů...167 // 3.2.7 Klinický obraz akutních koronárních syndromů...167 // 3.2.8 Léčba akutních koronárních syndromů...179 // 3.2.9 Literatura...200 // Obsah 7 // 3.3 Supraventrikulární tachyarytmie (M. Novák, J. Miillerová)...203 // 3.3.1 Fibrilace síní...203 // 3.3.2 Flutter síní...211 // 3.3.3 Literatura...212 // 3.4 Komorové arytmie - maligní arytmie (B. Semrád, M. Kozák)...216 // 3.4.1 Úvod...216 // 3.4.2 Definice, názvosloví komorových arytmií...216 // 3.4.3 Dělení komorových arytmií...217 // 3.4.4 Etiopatogeneze komorových arytmií...217 // 3.4.5 Symptomy komorových arytmií...218 // 3.4.6 EKG diagnostika komorových arytmií...218 // 3.4.7 Terapie komorových arytmií ...220 // 3.4.8 Předčasné komorové stahy - komorová extrasystolie...221 // 3.4.9 Implantabilní kardiovertory-defibrilátory...223 // 3.5 Náhlá srdeční smrt (B. Semrád)...225 // 3.5.1 Úvod...225 // 3.5.2 Klinická epidemiologie...225 // 3.5.3 Riziková stratifikace...227 // 3.5.4 Sekundární prevence maligní arytmie...229 // 3.5.5 Primární prevence...229 // 3.5.6 Závěry...229 // 3.5.7 Literatura...230 //
3.6 Chronické srdeční selhání (J. Špinar, J. Vítovec)...231 // 3.6.1 Etiologie a patogeneze chronického srdečního selhání...231 // 3.6.2 Diagnostika chronického srdečního selhání...234 // 3.6.3 Prognóza chronického srdečního selhání...240 // 3.6.4 Nefarmakologická léčba srdečního selhání...243 // 3.6.5 Farmakologická léčba srdečního selhání...243 // 3.6.6 Chirurgická a přístrojová léčba chronického srdečního selhání...257 // 3.6.7 Pohybová aktivita u pacientů s chronickým srdečním selháním...259 // 3.6.8 Akutní srdeční selhání...260 // 3.6.9 Literatura...262 // 3.7 Hypertenze a ischemická choroba srdeční (M. Souček)...264 // 3.7.1 Hypertenze a její riziko...264 // 3.7.2 Hemodynamika hypertenze...265 // 3.7.3 Hypertenze a srdce...265 // 3.7.4 Léčba hypertenzních pacientů s akutním koronárním syndromem...267 // 3.7.5 Léčba hypertenze a chronické ICHS...268 // 3.7.6 Literatura...269 // 4 Farmakoterapie...273 // 4.1 Nitráty (J. Vítovec, J. Špinar)...273 // 4.1.1 Mechanizmus účinku nitrátů...273 // 4.1.2 Rozdělení nitrátů...274 // 8 Ischemická choroba srdeční // 4.1.3 Indikace nitrátů...275 // 4.1.4 Nežádoucí účinky a kontraindikace nitrátů...275 // 4.1.5 Literatura...276 //
4.2 Blokátory vápníkových kanálů (P. Kala)...277 // 4.2.1 Mechanizmus účinku blokátorů vápníkových kanálů...277 // 4.2.2 Rozdělení blokátorů vápníkových kanálů...277 // 4.2.3 Indikace blokátorů vápníkových kanálů...277 // 4.2.4 Nežádoucí účinky a kontraindikace blokátorů vápníkových kanálů...279 // 4.2.5 Literatura...280 // 4.3 Beta-blokátory (J. Vítovec, J. Špinar)...281 // 4.3.1 Mechanizmus účinku beta-blokátorů...281 // 4.3.2 Rozdělení beta-blokátorů...282 // 4.3.3 Indikace blokátorů beta-blokátorů...282 // 4.3.4 Nežádoucí účinky a kontraindikace beta-blokátorů...284 // 4.3.5 Literatura...285 // 4.4 Inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu (J. Vítovec, J. Špinar)...286 // 4.4.1 Mechanizmus účinku inhibitorů angiotensin konvertuj ícího enzymu...286 // 4.4.2 Rozdělení inhibitorů angiotensin konvertuj ícího enzymu...287 // 4.4.3 Indikace inhibitorů angiotensin konvertujícího enzymu ...288 // 4.4.4 Kombinace inhibitorů angiotensin konvertujícího enzymu...290 // 4.4.5 Nežádoucí účinky a kontraindikace inhibitorů angiotensin konvertujícího enzymu . .291 // 4.4.6 Literatura...292 // 4.5 Blokátory receptoru 1 pro angiotensin II (AIIA) (J. Vítovec, J. Špinar)...293 // 4.5.1 Mechanizmus účinku blokátorů receptom 1 pro angiotensin II...293 // 4.5.2 Rozdělení blokátorů receptom 1 pro angiotensin II...295 // 4.5.3 Indikace blokátorů receptoru 1 pro angiotensin II...295 // 4.5.4 Nežádoucí účinky a kontraindikace blokátorů receptoru 1 pro angiotensin II...295 // 4.5.5 Literatura...295 //
4.6 Antitrombotika (J. Špác)...297 // 4.6.1 Mechanizmus účinku antitrombotik...297 // 4.6.2 Rozdělení antitrombotik...299 // 4.6.3 Zásady antikoagulaění a trombolytické léčby...308 // 4.6.4 Literatura...310 // 4.7 Hypolipidemika (J. Vítovec, J. Špinar)...312 // 4.7.1 Rozdělení hypolipidemik ...312 // 4.7.2 Indikace hypolipidemik...313 // 4.7.3 Nežádoucí účinky hypolipidemik...315 // 4.7.4 Literatura...316 // 4.8 Kardioprotektivní látky (J. Vítovec, J. Špinar)...317 // 4.8.1 Trimetazidin...317 // 4.8.2 Kreatinfosfát...;...318 // 4.8.3 Aktivátory draslíkových kanálů...319 // 4.8.4 Inhibitory sinusového uzlu...319 // 4.8.5 Inhibitory sodíko-vodíkové pumpy (NK’/K’ exchange - NHE-1)...319 // Obsah 9 // 4.8.6 Literatura...320 // 4.9 Ostatní léky u ICHS (J Vítovec, J. Špinar)...321 // 4.9.1 Pentoxyphyllin...321 // 4.9.2 Sildenafil...321 // 4.9.3 Tadalafíl...322 // 5 Prevence, rehabilitace...323 // 5.1 Primární a sekundární prevence (V. Chaloupka)...323 // 5.1.1 Úvod...323 // 5.1.2 Zásady primární a sekundární prevence...323 // 5.1.3 Fyzická aktivita a cvičení v prevenci srdečních chorob...326 // 5.1.4 Stanovení rizika v primární prevenci...329 // 5.1.5 Hypolipidemická léčba v prevenci ICHS...329 // 5.1.6 Ostatní léky v sekundární prevenci ICHS...331 // 5.1.7 Méně známé rizikové faktory...333 //
5.2 Rehabilitace (V. Chaloupka)...334 // 5.2.1 Úvod...334 // 5.2.2 Rehabilitace nemocných po infarktu myokardu...335 // 5.2.3 Rehabilitace u srdečního selhání...337 // 5.2.4 Sexuální aktivita u nemocných s ICHS...339 // 5.2.5 Literatura...341 // 5.3 Posudková problematika (V. Chaloupka)...343 // 5.4 Lázeňská léčba (V Chaloupka)...346 // 5.4.1 Literatura...349 // Seznam použitých zkratek...351 // Rejstřík...353 // Klinické studie // 359
(OCoLC)53268446
cnb001250170

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC