Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.03.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13.6) Půjčeno:136x 
BK
Vyd. 2., doplněné
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2007
149 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7368-489-1 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 146-149, bibliografické odkazy
Andragogika - didaktika - texty studijní
000042361
Obsah: // Úvodem ...5 // 1 AKTUÁLNOST FILOZOFIE CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ...7 // 1.1 Definování pojmů...11 // 1.2 Revoluce intelektu...13 // 1.3 Koncepční přístup ? celoživotnímu učení a vzdělávání...14 // 1.4 Teoreticko-metodologický základ...16 // 1.5 Reformy a trendy...19 // 2 SYSTÉM ANDRAGOGIKY...21 // 2.1 Geneze teorie vzdělávání dospělých - andragoglky...21 // 2.2 Jak to bylo s andragogikou v Evropě...26 // 2.3 Z podnětů konference UNESCO v Hamburku...32 // 2.4 Z Memoranda o CŽU EU...34 // 2.5 Národní program rozvoje vzdělávání v ČR a vzdělávání dospělých...35 // 2.6 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro ČR...37 // 2.7 Strategie celoživotního učení a dalšího vzdělávání v ČR...38 // 2.8 Subsystémy andragoglky...39 // 2.8.1 Školský subsystém...41 // 2.8.2 Profesní subsystém...42 // 2.8.3 Kulturní subsystém...44 // 3 ÚČINNOST FOREM A METOD Z POHLEDU ANDRODIDAKTIKY...45 // 3.1 Fenomén tvořivosti...46 // 3.1.1 Tvořivost a jedinec - tvořivost a tým...53 // 3.2 Definování kategorií formy a metody a jejich vztahu...56 // 3.3 Typologizace forem a metod...61 // 3.3.1 Formy výuky ve školském subsystému vzdělávání dospělých ...65 // 3.3.2 Formy výuky v subsystému dalšího profesního rozvoje dospělých ...66 // 3.3.3 Formy výuky v kulturním subsystému vzdělávání dospělých...67 // 3.3.4 Charakteristika vybraných forem...69 // 3.3.4.1 Kurz...69 // 3.3.4.2 Řízené sebevzdělávání...70
// 3.3.4.3 Distanční studium...71 // 3.3.4.4 Otevřené studium...72 // 3.3.4.5 Korespondenční studium...72 // 3.3.5 Učební metody ve školském subsystému vzdělávání dospělých...73 // 3.3.6 Učební metody v profesním subsystému vzdělávání dospělých...73 // 3.3.7 Učební metody v kulturním subsystému vzdělávání dospělých...74 // 3.3.8 Progresivní tendence...75 // 3.3.9 Charakteristika nejfrekventovanějších metod...76 // 3.3.9.1 Výklad ...76 // 3.3.9.2 Didaktická etuda...77 // 3.3.9.3 Panelová diskuse...78 // 3.3.9.4 Brainstorming...80 // 3.3.9.5 Brainwriting ...82 // 3.3.9.6 Delfi metoda ...83 // 3.3.9.7 Případové metody...86 // 3.3.9.8 Balík dodané pošty...90 // 3.3.9.9 Inscenační metody...93 // 4 DALŠÍ DETERMINANTY PROFESIONALITY A EFEKTIVNOSTI // VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI DOSPĚLÝCH...96 // 4.1 Efektivnost vzdělávání... 96 // 4.2 Cílové zaměření edukace dospělých...100 // 4.3 Přiměřenost obsahu... ...?4 // 4.4 Funkční uplatnění materiálních didaktických prostředku...108 // 4.5 Význam edukačních technologií... 115 // 4.6 Odborná a metodická kompetence lektorů...118 // 4.7 Základní principy androdidaktik ...120 // 4.8 Kvalita vstupní úrovně účastníku...122 // 4.9 Institucionalizace...*25 // 4.9.1 Didakticko-psychologická diagnostika...126 // 4.9.2 Rámcový projekt...122 // 4.9.3 Podrobný projekt...128 // 4.9.4 Hospitační program...129 // 4.9.5 Marketing...*30 // 4.9.6 Prognózování...134
// 4.9.3 Poradenský a zprostředkovatelský servis...138 // 4.9.7 Outreach, neboli reklama pro vzdělávání?...144 // LITERATURA...146 // 4

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC