Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Computer Press, 2000
xxviii,260 s. + il. 1 CD : il.

ISBN 80-7226-264-5 (brož.)
Hardware
Přiložené CD obsahuje cvičnou verzi Symantec, Norton Utilities, Watergate Software, PC-Doctor a plně funkční utility The Rosenthal Utilities Suite, WinZip a WinRescue 95 a 98
Obsahuje rejstřík
MS Windows (software) - konfigurace - příručky
Počítače osobní - konfigurace - příručky
000042418
Obsah // Předmluva xi // Novinky v tomto vydání xi // Kdo jste xii // Co se naučíte xii // Co najdete v jednotlivých kapitolách xiii // Několik pravidel xiv // Proč jsem napsal tuto knihu XV // Poděkování xix // Úvod xxi // Správně nakonfigurovaný osobni počítač xxiii // Standardy osobních počítačů a jejich vývoj xxiv // Postaru xxvi // 1. KAPITOLA // Originální PC žije dál, aneb první standardy 1 // Originální zařízení 3 // Co se musí konfigurovat? 13 // Adresy jsou vyjádřeny v šestnáctkové soustavě 15 // Shrnutí 32 // 2. KAPITOLA // Od minulosti k dnešku 33 // MicroChannel: systémová deska a přídavná zařízeni 34 // EISA (Enhanced Industry Standard Architecture): // systémová deska a přídavná zařízení 35 // PCMCIA/PC Card (Personal Computer Memory Card Industry Association): // přídavné datové sběrnice pro přenosná zařízení 36 // viii IRQ, DMA a I/O Předcházení a řešení konfliktů v konfiguraci počítače // Lokální sběrnice VESA: výkon grafických vstupů/výstupů 37 // Obecně žádné standardy, žádné propojky, softwarem konfigurovatelná zařízení: většinou modemy, zvukové a síťové karty 38 Detekce a podpora pevného disku 40 // Rozhraní PCI: vstupně/výstupní výkon a Plug and Play 41 // Zajímavá fakta o PCI 42 // AGP: ještě rychlejší grafika 45 // USB (Universal Serial Bus): stále více zařízení 46 // FireWire / IEEE-1394: stále více rychlých zařízení 48 // Inteligentní
vstup/výstup: oddělení vstup/výstup od procesoru 49 // Shrnutí 49 // 3. KAPITOLA // základní pravidla konfigurování___51 // Pravidla 52 // Typy pamětí a rozsahy adres 55 // Dekódování adres 63 // Prosím, omluvte přerušení 64 // Nejlepši výběr IRQ 65 // Deset nejčastějších konfliktů a jak se s nimi vyrovnat 66 // Inovace typické konfigurace 83 // Přichází Plug and Play 90 // Co očekávat od nového operačního systému? 95 // Shrnutí 99 // 4. KAPITOLA // Konfigurace - Co je co a jak to udělat?___101 // Proč spravovat konfiguraci osobního počítače? 102 // Zálohování klíčových souborů 103 // Začínáme s inventurou 105 // Jak získat informace o systému? 109 // Záznam změn v konfiguračních souborech 114 // Obsah ix // Provádění změn v registrech Windows 95/98 118 // Provádění změn v systému 118 // Shrnutí 119 // 5. KAPITOLA // Hraní s Plug and Play___121 // Plug and Play: řešení, na které jsme čekali 122 // Plug and Play BIOS a operační systémy 123 // Dilema mezi tradicí a technologií Plug and Play 125 // Plug and Play nefunguje 126 // Standard PC95 (Microsoft): Definování kompatibility 128 // Standrad PC97 (Microsoft): Především kompatibilita a výkon 132 // Standard PC99 (Microsoft): Sbohem, tradice 137 // Pro koho jsou určeny specifikace PCxx 139 // Shrnutí 139 // 6. KAPITOLA // Windows 95, 98, NT a správa registrů___141 // Windows 142 // Co jsou to registry? 149 // Jak konfigurace ovlivňuje registry
a jak registry ovlivňují konfiguraci? 155 Jak můžete ovlivnit změny v registrech? 155 // Jednodušší nástroje pro většinu práce s registry 156 // Nezanedbávejte tradice a základy výstavby PC 160 // Používat či nepoužívat registry pro správu konfigurace? 161 // Shrnutí 162 // 7. KAPITOLA // Přechod k PC99___163 // Pokusný králík - původní zařízení 164 // Původní PC současnosti 165 // Nepůvodní možnosti 166 // x IRQ, DMA a I/O Předcházení a řešení konfliktu v konfiguraci počítače // Honzovo nové vylepšené PC 1999 172 // Shrnutí 176 // 8. KAPITOLA // Nástroje, tipy a triky 177 // Co dělat, když neznáte svou konfiguraci 177 // Používaní diagnostických nástrojů 185 // Správa konfigurace Microsoft Windows 211 // Další užitečné utility 218 // Shrnutí 221 // PŘÍLOHA A // Podrobnosti o konfiguraci systému 223 // PŘÍLOHA K // Standardy a zúčastněné organizace 225 // PŘÍLOHA K // Doporučená literatura 229 // PŘÍLOHA D // 0 doprovodném CD-ROM 231 // 0 softwaru 231 // Kopírování těchto programů na jiné disky 231 // Popisy souborů 232 // Slovníček 237 // Rejstřík 257

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC