Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.6) Půjčeno:55x 
BK
Vyd. 1.
Praha : H & H, 2000
171 s.

ISBN 80-86022-64-1 (brož.)
Dotisk 2003
Obsahuje předmluvu, rejstřík slovní a věcný
Bibliografie: s. 159-165
Čeština - kultura jazyková - články - výbory
000042456
Předmluva ...13 // 1. JAK DNES PÍŠEME / MLUVÍME // I. V OBORU SLOVNÍ ZÁSOBY (nenáležité užívaní slov a slovních spojení, módní výrazivo, cizí slova a jejich problémy) // Šance versus příležitost ...17 // Ustanoveni versus ustavení ...17 // Zhlížet se v někom a vzhlížet k někomu ...18 // Prospěchářstvf versus prospěšnost; zvíci, pohříchu ...19 // Jakýkoliv ...20 // Potíže se zájmenem svůj ...21 // Necelého půl miliónu versus téměř půl miliónu ...22 // Díky požáru přišli o život dva lidé? ...22 // Bez toho, aby/že by versus aniž ...23 // Není to až tak důležité? ...25 // Být o něčem (jiném) ...26 // Ošetřil problém? ...27 // P. F ...29 // Lobby ...30 // Multilaterální dohoda a paperbacky ...31 // II. V OBORU TVOŘENÍ SLOV // Česko ...33 // Odtržitost? ...33 // Spolupodílet se? ...34 // Zdokladovat, zafinancovat, zfotografovat ...34 // III. V OBORU TVAROSLOVÍ (nenáležité užívání a tvorba slovních tvarů) // Tři časté chyby ve sdělovacích prostředcích ...36 // Křesty? ...37 // Sám o sobě, sám sebe ...38 // Jejíž ...39 // Hypcrkorektní tvary ...40 // Dva, Dvě ...40 // Nesprávné tvary přechodníků ...41 // Matoucí (chybný) tvar přechodníků ...42 // Způsob volby ředitele není zákonem upravený? ...43 // Nejšpičkovější firma? ...44 // Vynalézavá čeština (jazykové kuriozity I.) ...45 // Vynalézavá čeština (jazykové kuriozity II.) ...46 // Být něčeho vyvarován ? ...47 // IV. V OBORU SKLADBY (SYNTAXE) // Drama Johna? ...49 // Ocenění odpůrců? ...49 // Je škodou? ...50 // Rozdílné vazby sloves znát a vědět ...50 // Dostát svých povinností? ...52 // Československo už nefiguruje? ...53 // Užívání předložek ...54 // Ubývání záporové spojky ani; český zápor ...55 // Srovnávací spojka než (I.) ...56 // Srovnávací spojka než (II.) ...57 //
Velkovýroba chyb z nepozornosti ...57 // Nepropracovaná větná návaznost ...60 // Nepravé věty účelové ...60 // V. V OBORU SLOVOSLEDU A AKTUÁLNÍHO ČLENĚNÍ VĚTNÉHO // Československo napadlo Německo? ...62 // Nerespektování zásad slovosledu a aktuálního členění větného 63 // Objektivní a subjektivní slovosled ...63 // Nepravé skladebné dvojice v textech pod fotografiemi ...64 // Novinářské slovosledné zádrhele ...65 // Rozkolísáváníkancléře Kohla? ...66 // A zítra se těším na shledanou ...66 // Hromadění předložek ...67 // VI. JAZYK, STYL, STYLIZAČNÍ PROBLÉMY, STYLISTICKÉ NEDOSTATKY // Psát nejen správně, ale i dobře ...68 // Orwellovské požadavky na jazyk - a česká realita ...68 // Úřední čeština ...69 // Vyhýbavé vyjadřování ...70 // Novinové titulky a jazykové licence ...71 // Dvojznačnosti - kombinace vazeb ...72 // Drobná vada na půvabu textu ...73 // Hlasy za atom ...74 // První výstavu zakázal po roce 1989 ministr Kabát? ...75 // Dvě dvojznačnosti ...76 // Novinářské „kostrbatiny“ ...76 // VII. PROBLÉMY VÝSLOVNOSTI A PRAVOPISU // Nedbalá výslovnost ...78 // O výslovnosti v našich médiích ...78 // Zásilka pro Jiřího a Kačenku Kornovi? ...79 // Potíže s písmenky ...80 // Kdo s koho ...81 // Zábavné pravopisné chyby ...82 // VIII. CYKLUS O (INTERPUNKČNÍ) ČÁRCE // Na úvod cyklu o (interpunkční) čárce ...83 // 1. Dvoiice čárek u závislých vět: čárka před podřadicfmi spojkami // Dvojice čárek a vložené věty ...84 // Absence čárky na konci vedlejších vět ...86 // Absence čárky jako dvojitá chyba ...87 // Absence čárky před podřadicími spojkami jak, co, kde ...88 // Že zastřelili toho chlapce, je i naše vina - čárka v podřadném souvětí začínajícím spojkou ...90 // Vynechávání / přidávání čárek ve větách s než a jako ...91 //
2. Čárka před některými souřadicími spojkami a spojkovými vvrazy // Problémy čárky před spojkou a ...93 // Dvojznačnosti jako důsledek vynechání čárky před a ...96 // Absence čárky před a nedovolí přesně chápat smysl věty ...97 // Absence čárky před a obrátila smysl výroku v pravý opak ...98 // Čárka před a když, a kdyby, a protože ...99 // Čárka před a proto, a přesto, a dokonce ...101 // Čárka před a ten, a také ...102 // Čárka před a přitom ...103 // Čárka před a je nadbytečná ...105 // Čárka a vedlejší věty spojené spojkou a ...105 // Problémy čárky před spojkou nebo ...108 // Čárka v souvětích s buď(to) - (a)nebo ...110 // Šest hodin trajektem, a nebo 20 minut letadlem? ...112 // A nebo podruhé ...113 // Čárka před vylučovacím tázacím nebo, či ...115 // Čárka před nebo v důsledkově vylučovacích souvětích ...117 // Čárka před nebo ve stupňovacích apod. souvětích ...119 // Nadbytečná versus nezbytná čárka před nebo, či ...120 // 3. Čárka ve větě jednoduché // Dvojice čárek a tzv. volný přístavek ...123 // Dvojice čárek a přívlastek volný a těsný ...124 // Nadbytečná čárka za několikanásobným větným členem ...127 // Nadbytečné čárky za příslovečnými určeními apod ...128 // IX. SOUHRNNÁ KRITICKÁ POJEDNÁNÍ // Krásná kniha, ale se spoustou chyb ...131 // Zastaralý překlad ...132 // Špatný překlad detektivky ...133 // Nevydařené výroky ...135 // Pochybené titulky ...137 // Když má jazykový redaktor dovolenou ...138 // Chyby pro tisíce Pražanů ...139 // Autorské nebo korektorské nedbalosti ...139 // X. VTIPNÁ, NÁPADITÁ VYJÁDŘENÍ; NEVŠEDNÍ FORMULACE // Vtipné novinové titulky ...141 // Neobvyklá vyjádření, ironické formulace, nevšední užití ...142 //
2. JAK DNES HŘEŠÍME PROTI DOBRÉ ČEŠTINĚ // Jak dnes hřešíme proti dobré češtině (1) ...144 // Jak dnes hřešíme proti dobré češtině (2) ...147 // Jak dnes hřešíme proti dobré češtině (3) ...15 i // Jak dnes hřešíme proti dobré češtině (4) ...154 // Seznam zkratek a značek ...158 // Prameny citací ...159 // Doporučená literatura ...162 // Rejstřík slovní a věcný ...166

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC