Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2000
135 s. : il. ; 24 cm

ISBN 80-7169-994-2 (váz.)
Obsahuje ilustrace, tabulky, předmluvu, rejstřík
Bibliografie: s. 131
Hemodynamika - monitorování invazivní - příručky
Péče intenzivní - monitorování invazivní - příručky
000042522
Obsah // Seznam zkratek ...8 // Předmluva ...10 // 1 Úvod (V. Černý) ...11 // 1.1 Definice, cíle a obecné principy monitorování ...11 // 1.1.1 Definice invazivních a neinvazivních technik ...13 // 1.2 Koncept „individuálního monitorování“ ...13 // 1.3 Předpoklady efektivního využití monitorovací techniky // a obecná indikační kriteria ...14 // 1.4 Invazivníhemodynamické monitorování a jeho součásti ...15 // 1.5 Základní princip měření invazivních tlaků ...16 // Tipy a triky ...17 // 2 Invazivní monitorování arteriálního tlaku (V. Černý) ...19 // 2.1 Úvod, definice, fyziologické poznámky ...19 // 2.2 Indikace a kontraindikace ...21 // 2.3 Praktické poznámky a hodnocení tlakové křivky ...22 // 2.3.1 Volba místa ...22 // 2.3.2 Postup při zavádění arteriálního katétru ...23 // 2.3.3 Hodnocení arteriální tlakové křivky a faktory jejího ovlivnění ...25 // 2.4 Komplikace, péče o arteriální katétr ...27 // Tipy a triky ...30 // 3 Monitorování centrálního žilního tlaku (V. Černý) ...32 // 3.1 Úvod, definice, fyziologické poznámky ...32 // 3.2 Klinické aplikace, indikace a kontraindikace ...35 // 3.2.1 Faktory, limitující výpovědní hodnotu centrálního žilního tlaku ...36 // 3.2.2 Indikace a kontraindikace ...38 // 3.3 Praktické poznámky a hodnocení křivky // centrálního žilního tlaku ...38 // 3.3.1 Volba místa ...39 // 3.3.2 Postup při zavádění centrálního žilního katétru ...41 // 3.3.3 Poloha katétru ...42 // 3.3.4 Hodnocení křivky centrálního žilního tlaku ...42 // 3.4 Komplikace, péče o centrální žilní katétr ...46 // 3.4.1 Základní principy péče o zavedený katétr ...48 // 3.4.2 Odstranění centrálního žilního katétru ...48 // Tipy a triky ...48 //
4 Monitorování tlaků v a. pulmonalis (V. Černý) ...51 // 4.1 Úvod ...51 // 4.2 Indikace a kontraindikace ...52 // 4.3 Plicnicový katétr a jeho vlastnosti ...54 // 4.3.1 Speciální typy plicnicového katétru ...56 // 4.4 Technika zavedení ...56 // 4.4.1 Volba místa ...56 // 4.4.2 Postup při zavádění plicnicového katétru ...57 // 4.4.3 Ověření správné polohy plicnicového katétru ...61 // 4.4.4 Komplikace a obtíže při zavádění plicnicového katétru // a jejich řešení ...63 // 4.4.5 Obecné zásady pro opakované měření tlaků v zaklínění ...64 // 4.5 Komplikace, péče o plicnicový katétr ...64 // 4.5.1 Základní principy péče o katétr ...67 // 4.5.2 Doba ponechání katétru a jeho výměna ...67 // 4.5.3 Uzávěr katétru trombem ...68 // 4.5.4 Odstranění plicnicového katétru ...68 // 4.6 Vybrané klinické poznámky к údajům získaným z plicnicového katétru ...68 // 4.6.1 Nejčastější problémy spojené s interpretací tlaku v zaklínění ...69 // 4.6.2 Vliv umělé plicní ventilace na interpretaci hodnot ...70 // Tipy a triky ...72 // 5 Srdeční výdej a jeho měření (P. Dostál) ...76 // 5.1 Úvod, definice, fyziologické poznámky ...76 // 5.1.1 Význam znalosti velikosti srdečního výdeje ...76 // 5.1.2 Determinanty velikosti srdečního výdeje ...77 // 5.2 Techniky měření srdečního výdeje ...80 // 5.2.1 Přímá Fickova metoda ...81 // 5.2.2 Barevná indikátorová diluce ...81 // 5.2.3 Termodiluční technika ...82 // 5.2.4 Analýza pulzové křivky (Pulse Contour Cardiac Output) ...83 // 5.2.5 Transezofageální eehokardiografie, dopplerovská sonografie ...83 // 5.2.6 Hrudní elektrická bioimpedance, celolělová impedanční // kardiografie ...83 // 5.2.7 Diferenciální nepřímá Fickova metoda částečným zpětným vdechováním CO? ...84 //
5.3 Termodiluční technika měření srdečního výdeje plicnicovým katétrem 84 // 5.3.1 Princip měření ...85 // 5.3.2 Technika měření ...86 // 5.3.3 Technické aspekty ovlivňující přesnost měření ...86 // 5.3.4 Limitace techniky, nejčastější chyby při měření ...88 // 5.3.5 Kontinuální (pulzní) termodiluční srdeční výdej ...90 // 5.3.6 Termodiluční měření ejekční frakce pravé komory ...91 // 5.4 Měření srdečního výdeje Iranspulmonální indikátorovu dilucí ...92 // 5.4.1 Princip měření ...92 // 5.4.2 Porovnání arteriální transpulmonální termodiluce // a termodiluce plicnicovým katétrem ...94 // 5.5 Závěr ...95 // 6 Hemodynamický profil a jeho využití v praxi (R. Pořízková) ...97 // 6.1 Úvod ...97 // 6.1.1 Základy patofyziologie pro hodnocení hemodynamiky ...97 // 6.2 Součásti hemodynamického profilu ...99 // 6.2.1 Přímo měřené hodnoty ...101 // 6.2.2 Kalkulované hodnoty ...104 // 6.3 Hemodynamický profil u vybraných klinických stavů ...107 // 6.3.1 Hemodynamický profil u nejčastějších klinických syndromů // v intenzivní péči ...107 // 6.3.2 Hypovolemický šok ...111 // 6.3.3 Kardiogenní šok ...Ill // 6.3.4 Septický šok ...112 // 6.3.5 Srdeční tamponáda ...112 // 6.4 Hemodynamický profil a tkáňová hypoxie ...113 // 6.4.1 Metody uplatňující se v detekci tkáňové hypoxie ...114 // 6.4.2 Úloha hemodynamického profilu v terapii stavů spojených // s tkáňovou hypoxií a orgánovú hypoperfuzí ...115 //
7 Základy účelné terapie katecholaminy (V. Černý, R. Pořízková) ...118 // 7.1 Úvod ...118 // 7.2 Přehled základní farmakologie ...118 // 7.3 Vybrané klinické poznámky к jednotlivým katecholaminům ...120 // 7.3.1 Dopamin ...120 // 7.3.2 Dobutamin ...121 // 7.3.3 Noradrenalin ...121 // 7.4 Současná doporučení pro používání katecholaminů // u nemocných v septickém šoku ...122 // Tipy o triky ...124 // 8 Gastrická tonometrie (I. Novák, R. Pořízková, V. Černý) ...126 // 8.1 Základní principy gastrické tonometrie ...126 // 8.2 Metodologické problémy gastrické tonometrie ...129 // Rejstřík ...132
(OCoLC)46964608
cnb000980134

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC