Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

David Buss (@@20120806-16:20:02@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2007
278 s. : il., grafy ; 24 cm

ISBN 978-80-247-1535-3 (brož.)
Manažer
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na s. 274-275 a rejstřík
000042604
O autorce -- Úvod -- Je marketingové řízení a plánování užitečné i pro malé a střední firmy? -- Proč má to všechno smysl? -- Jak by se to mělo dělat? -- Začínáme plánovat -- Zodpovíme důležité otázky -- Proč existujeme? -- Je rozdíl mezi vizí a posláním? -- Proč je důležité mít vizi a poslání? -- Tvorba poslání -- Čeho chceme dosáhnout a jak toho dosáhneme? -- Stanovíme podnikové cíle -- Stanovíme strategii podniku -- Co jsou naše kritické faktory úspěchu? -- Pokračujeme v plánování -- Potřebujeme hodně informací -- Provedeme komplexní analýzu -- Vypracování projektu komplexní analýzy -- Vlastní sběr informací -- Vlastní zpracování a analýza informací -- Interpretace výsledků a formulace doporučení -- Realizace -- Definujeme a analyzujeme potřebné informace -- Analýza prostředí (makroprostředí) -- Analýza trhu -- Analýza odvětví -- Analýza konkurence -- Analýza dodavatelů ---
Analýza zákazníků -- Segmentace trhu a výběr cílových trhů -- Analýza výrobku -- Analýza konkurenční výhody -- Analýza ostatních interních faktorů -- Metody sběru informací -- Metody sběru primárních a sekundárních informací -- Metody sběru informací prostřednictvím internetu -- Metody zpracování informací -- Kvantitativní metody -- Kvalitativní metody -- Vše uložíme do marketingového informačního systému -- Informační systémy ve větších středních firmách -- Informační systémy v malých a menších středních firmách -- Čeho chceme docílit v marketingu a jak toho dosáhneme -- Čeho chceme docílit? -- Charakteristiky cílů -- Jak toho dosáhneme? -- Marketingové strategie na internetu -- Rozhodujeme o marketingové strategii -- Vybíráme z různých členění marketingových strategií -- Strategie podle marketingového mixu -- Výrobkové strategie -- Cenové strategie -- Distribuční strategie ---
Komunikační strategie -- Růstové strategie -- Strategie podle Ansoffa -- Strategie integrace -- Strategie zaměřené na konkurenci -- Strategie podle Portera -- Strategie podle velikosti tržního podílu a míry inovace -- Strategie podle Kotlera -- Nástroje pomáhající při výběru marketingové strategie -- Analýza portfolia -- BCG matice -- GE matice -- Výhody a nevýhody využití modelu obecné -- SWOT analýza -- SWOT matice -- Postup při SWOT analýze -- Analýza S—W -- Analýza O—T -- Positioning -- Poziční mapy -- Repositioning -- Další nástroje strategické analýzy a plánování -- Analýza strategických skupin -- Benchmarking -- Analýza hodnotového řetězce -- Paretovo pravidlo (80-20pravidlo) -- Diferenční analýza neboli „gap analýza " -- Plánování životních cyklů -- Blížíme se ke konci plánování -- Vše zapíšeme na papír -- Sestavíme marketingový plán -- Sestavíme rozpočet -- Sestavíme provádécí program ---
Co je důležité vědět při sestavování plánu -- Co následuje poté? -- Další aktivity marketingového řízení -- Bez marketingového přístupu to dnes nejde -- Začlenéní marketingu ve firmé -- Nejen získávat, ale udržet zákazníky -- Uvedeme vše do praxe -- Nesmíme zaostat -- Vývoj výrobků či služeb v malých firmách -- Proces vývoje nových výrobků ve středních firmách -- Vývoj služeb -- Musíme vše kontrolovat -- Proces kontroly v marketingu -- Co podléhá marketingové kontrole? -- Pár slov závěrem -- Příloha: Ukázkové marketingové plány a šablony -- Ukázky marketingových plánů -- Plán 1 Myčka aut U Madam Blanche -- Plán 2 Softwarová firma Kalendář Software, s. r. o. Ukázkové šablony -- Šablona I -- Šablona II -- Slovníček vysvětlení základních pojmů -- Literatura Rejstřík

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC