Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

slaměník (@@20121027-12:39:37@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(6.3) Půjčeno:19x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2001
247 s.

ISBN 80-7178-563-6 (brož.)
Obsahuje předmluvu, přílohy, údaje o autorovi
Bibliografie: s. 247
Poruchy duševní - příručky
000042928
Obsah // Předmluva k druhému vydání... 9 // První část: Co je psychóza?... 13 // 1. Jakou mám diagnózu?... 15 // A. Expozice - dialog ve skupině // B. Otázky a odpovědi - o funkčních psychózách a jiných diagnózách // C. Inspirace // 2. Co je nemocné a proč?... 21 // A. Expozice - úryvky z rozhovorů // B. Otázky a odpovědi - o bio-psycho-sociálních složkách psychóz // C. Inspirace // 3. Co se to se mnou stalo? ... 25 // A. Expozice - citáty z deníků pacientů // B. Výklad - o psychotickém JA a jeho světě // C. Úvaha - o orientaci v psychóze // D. Inspirace // 4. Jak probíhá psychóza?... 29 // A. Expozice - z dopisu Zdeňkova otce // B. Otázky a odpovědi - o průběhu psychózy // C. Inspirace // 5. Jak se člověk brání strachu? ... 33 // A. Expozice - ze životopisu pacienta Martina // B. Výklad - o lidském strachu a jeho překonáváni // C. Inspirace // 6. Odkud přicházejí hlasy? ... 37 // A. Expozice - rozhovor ve skupině // B. Otázky a odpovědi - o hlasech a jiných halucinacích // C. Úvaha - o .zdravém rozumu’ v psychóze // D. Inspirace // 7. Smutek a veselí může být také nemoc?... 41 // A. Expozice - úryvky z deníků pacientů // B. Monolog - o depresi a mánii // C. Inspirace // 8. Co ještě patří k psychóze?... 45 // A. Expozice - rozhovor ve skupině // B. Otázky a odpovědi - o tom, jak nemoc svazuje člověka // C. Inspirace // Druhá část: Jak probíhá léčení?... 49 // 9. Proč se mám léčit?
... 51 // A. Expozice - rozhovor ve skupině // B. Komentář - proč se lidé brání léčení? // C. Úvaha - o důvěře a jiných velkých slovech // D. Inspirace // 10. Jak se psychózy léčí?... 57 // A. Expozice - z deníku pacienta B. // B. Výklad - o léčení psychóz // C. Úvaha - o komplexní terapii psychóz a o třínohých židlích // D. Inspirace // 11. Co je psychiatrie? ... 62 // A. Expozice // B. Otázky a odpovědi - o psychiatrii, jaká je a není // C. Inspirace // 12. Co je socioterapie?... 68 // A. Expozice // B. Výklad - o socioterapii, jaká je a jaká začíná být // C. Inspirace // 13. jaké léky beru?... 74 // A. Expozice (podle doc. MUDr. Oldřicha Vinaře, CSc.) // B. Přednáška pro rodiče a pacienty - o lécích proti psychózám // C. Doplněk - o elektrokonvulzivní terapii (EK) // D. Inspirace // 14. V čem mi léky pomáhají?... 79 // A. Expozice - rozhovor ve skupině // B. Komentář - k rozhovoru o lécich a lidech // C. Inspirace // 15. Psychoterapie: naděje, nebo další problém?... 85 // A. Expozice - úryvky z rozhovorů v psychoterapii // B. Otázky a odpovědi - co je psychoterapie // C. Úvaha - o terapeutickém vztahu // D. Inspirace // 16. Proč se má léčit rodina? ... 91 // A. Expozice // B. Komentář - k rodinné terapii K k rodinné orientaci v léčení // C. Úvaha - o dveřích a pravidlech v léčení a v životě // D. Inspirace // Třetí část: Co může dělat rodina?... 99 // 17. Za co může
rodina?... 101 // A. Expozice - rozhovor ve skupině rodičů // B. Komentář - k problémům viny a obviňování v krizi // C. Inspirace // 18. Jak se rodina vyvíjí?... 107 // A. Expozice - výroky o rodinách pacientů i zdravých lidí // B. Výklad - o stadiích vývoje rodiny // C. Inspirace // 19. Jaká jsme rodina?... 112 // A. Expozice - další výroky o rodinách pacientů i zdravých lidí // B. Otázky a odpovědi - o rodinných hranicích, soudržnosti a riziku // C. Inspirace // 20. Jak vlastně bydlíme?... 119 // A. Expozice - rodiny hovoří o svém bydlení // B. Komentář - k problémům rodinného bydlení // C. Doplněk - jak provádět změnu v rodinném bydlení // D. Inspirace // 21. Co kdo doma dělá? ... 125 // A. Expozice - výroky pacientů, jejich rodičů a partnerů // B. Otázky a odpovědi - o pravidlech rodinného života // C. Úvaha - o rodinných rytmech // D. Inspirace // 22. Co s námi dělá psychóza? ... 132 // A. Expozice - další výroky pacientů, jejich rodičů a partnerů // B. Otázky a odpovědi - o strachu, zklamání a jiných reakcích v rodině // C. Inspirace // 23. Jak se k němu máme chovat?... 140 // A. Expozice - z rozhovorů ve skupině rodičů // B. Výklad - přednáška o tom, jak se chovat k pacientovi // C. Inspirace // 24. Jak máme spolupracovat při léčení?... 148 // A. Expozice - úryvky z rozhovorů // B. Otázky a odpovědi - o tom, co potřebují odborníci od rodiny // C. Inspirace // Čtvrtá
část: Jak se dostat k životu?... 157 // 25. Jak se dostat z pouště?... 159 // A. Expozice - z úvah bývalého pacienta V. // B. Dva rozhovory - o malých změnách // C. Inspirace // 26. Kdo jsem já?... 166 // A. Expozice - co říkají pacienti o sobě // B. Otázky a odpovědi - o tom, kdo je to JA // C. Inspirace // 27. Kdo jsou ti druzí?... 173 // A. Expozice - co říkají pacienti o svých kresbách na téma Já a ti druzí" // B. Úvaha - osmnáct samozřejmostí o lidském JA a těch druhých // C. Inspirace // 28. Jak se zbavit závislosti? ... 177 // A. Expozice - rozhovor ve skupině // B. Komentář - k cestě od závislosti k souvislosti // C. Inspirace // 29. Jak se dostat k lidem?... 182 // A. Expozice - z rozhovorů o vztazích k lidem // B. Rozhovor - o mezistupních na cestě k lidem // C. Inspirace // 30. Jak se vyrovnat s druhým pohlavím? ... 189 // A. Expozice - rozhovor ve skupině // B. Vyklad - o sexuálních problémech pacientů // C. Inspirace // 31. K čemu je dobré hořké jablíčko? ... 196 // A. Expozice - úryvek z deníku Marcely // B. Rozhovor - o vztazích, hrách a možnosti hry nehrát // C. Inspirace // Pátá část: Jak připravovat budoucnost? ... 203 // 32. Jak se vyrovnat s obtížemi?... 205 // A. Expozice - výroky pacientů z deniků i z rozhovorů // B. Otázky a odpovědi - o .čistě psychické" a skutečné činnosti // C. Inspirace // 33. Jak předcházet recidivě... 213 // A. Expozice - z rodinného rozhovoru
// B. Výklad - o možnostech v prevenci recidivy // C. Inspirace // 34. Jak se chovat v krizi? ... 221 // A. Expozice - rozhovory v ordinaci // B. Komentár - k situacím závažného zhoršení a nebezpečí sebevraždy // C. Doplněk - o nebezpečí sebevraždy // D. Inspirace // 35. Jak se vracet k práci? ... 227 // A. Expozice - výroky pacientů // B. Otázky a odpovědi - o problémech se zaměstnáním // C. Inspirace // 36. Kdy skončí léčení a začne život? ... 233 // A. Expozice - antické přísloví // B. Poslední otázky a odpovědi - o tom, na co jsme nezapomněli // C. Inspirace // Přílohy... 238 // I. Návody ke cvičením // II. Podněty pro rodinu // III. Literární výběr - některé knihy, které souvisejí s našimi tématy

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC