Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

Desatero pro učitele (@@20120925-10:40:29@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(5.2) Půjčeno:62x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 2004
197 s. ; 21 cm

ISBN 80-246-0871-5 (brož.)
Učební texty Univerzity Karlovy v Praze ; 1
Obsahuje bibliografie na s. 167-169, rejstřík
Čeština - pravopis - příručky
Čeština - stylistika - příručky
Práce písemné odborné - stylistika - příručky
000043291
Obsah // Úvodem /13 // 1. Vyjadřování knižní, hovorové a neutrální // Není všechno zlato, co se třpytí /19 // 1.1 Norma, kodifikace a úzus // Kdyžje něčeho moc, tak je toho příliš /19 // 1.2 Vyjadřování odborné, nebo rádoby vznešené? // Nedělej ramena, když máš úzkou košili /26 // 2. Výběr slov // Rem tene, verba sequentur /35 // 2.1 Významové a slohové hodnoty slov // Dvakrát měř, jednou řež, nebo Kdo dlouho vybírá, ten přebere? /35 // 2.2 Přenesený význam a další vztahy mezi významy slov Čas jsou peníze, sdělování je posílání /42 // 2.3 Tvoření slov // Habent suafata lexemata /46 // 2.4 Užívání cizích slov // Plníme si měšec, nebo Louskáme prázdné ořechy? /54 // 2.5 Odborné termíny // Dej každému, co mu patří /57 // 3. Trasy a zákruty českého tvarosloví // Bujný oř je mluva naše /59 // 3.1 Skloňování podstatných jmen /60 // 3.1.1 Substantiva mužská životná /61 // 3.1.2 Substantiva mužská neživotná /62 // 3.1.3 Substantiva ženského rodu /64 // 3.1.4 Substantiva rodu středního /65 // 3.2 Tvary přídavných jmen a příslovcí /66 // 3.3 Tvary zájmen a číslovek /67 // 3.4 Časování sloves /69 // 4. Větná stavba (skladba, syntax) // 4.1 Trochu teorie /75 // 4.2 Větný celek a některé konstrukce /76 // 4.2.1 Dvojznačná spojení /76 // 4.2.2 Vazby knižní až zastaralé /80 // 4.2.3 Jiná úskalí /82 // 4.3 Shoda // Neshnila jablka a hrušky? /92 // 4.4 Negace // Nepřišel,
aby pomohl /97 // 4.5 Zájmeno svůj // Po atentátu na svého předchůdce /99 // 5. Slovosled a aktuální členění // Češi udělali revoluci, jenže - revoluci udělali Češi /105 // 5.1 Aktuální členění české věty // Česky se mluví na Moravě, nebo Na Moravě se mluví česky? /105 // 5.2 Jiné slovosledné obtíže // Polož ten klíč ke skříňce nebo Polož ke skříňce ten klíč /114 // 6. Výstavba promluvy (diskurzu, textu) // Non multa, sed multum /119 // 6.1 Důležitost stručnosti Žádnou „vatu“! /120 // 6.2 Ohled na čtenáře // A kdo to bude číst? /124 // 6.3 Odkazování (anaforický aparát) // Kterého Václava to myslíš? /133 // 7. Pravopis a jeho zákoutí // Vysvětlils bratrovifilozofovy ideje? /141 // 7.1 Nešťastný ypsilon // Cigarety zdražily, nebo Zdražili ágarety? /142 // 7.2 Písmeno č po m, b, v // Pomněnkajako pomník, slaměnkajako...? /143 // 7.3 Předložky a předpony s a z Kam spěje zpěv? /144 // 7.4 Jak psát cizí slova // S univerzitní diskuzí je malér /145 // 7.5 Velká písmena // Adresa Ústavu je Na Mydlářce 4 /146 // K Zvlášť a dohromady Dals to víceméně na místo literáměkrilických bazirecenzí // - 7 Čárka, středník, závorka Dividedimpera /147 -8 Další věčné výjimky // Výjimka potvrzuje pravidlo /150 7,9 Pomáhá počítač // Nenadávána zrcadlo /151 // 8. Čeština mezi jazyky světa // Nejsme sami v světě širém /153 // 9. Závěr // // Poznámky /163 Literatura /167 Rejstřík jmenný /171 Rejstřík slov a tvarů /173 Rejstřík včený /189
(OCoLC)60526718
cnb001326626

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC