Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.06.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:28x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Academia, 1999
204 s. : il. ; 20 cm

objednat
ISBN 80-200-0755-5 (brož.)
Dotisk 2002
Obsahuje bibliografii na stranách 198-201 a rejstřík
Věda - příručky
000043292
Obsah // Předmluva 9 // 1 Úvod 11 // 1.1 Kurzy a příručky vědecké komunikace 12 // 1.2 Trochu bonmotů 15 // 1.3 Vědecká komunikace v éře internetu 18 // 2 Úsporné čtení a abstrahování literatury, její zastarávání. // Správné citování literatury 26 // 2.1 Výchozí zdroje vědecké informace 26 // 2.2 Vědecké časopisy 32 // 2.2.1 Separátní výtisky 33 // 2.3 Materiály z vědeckých setkání 34 // 2.4 Vědecké knihovny 35 // 2.5 Úsporné čtení literatury 37 // 2.6 Výpisky z literatury 37 // 2.7 Citování literatury 39 // 3 Plánování publikace, technika psaní. Příprava materiálu pro přehledný // referát a jeho psaní. Revize rukopisu 43 // 3.1 Plánování publikace 43 // 3.2 Technika psaní 43 // 3.3 Příprava literární rešerše 46 // 3.3.1 Cíl a druhy literární rešerše 46 // 3.3.2 Příprava seznamu literatury a citování v textu 46 // 3.3.3 Osnova a obsah přehledu literatury 48 // 3.4 Revize rukopisu a výsledný text 49 // 4 Příprava pokusných hodnot pro původní sdělení. Příprava tabulek, // obrázků, příloh, dodatků 50 // 4.1 Laboratorní protokoly 50 // 4.2 Vyobrazení 52 // 4.2.1 Kresba 53 // 4.2.2 Schema (flowchart) // 4.2.3 Graf // 4.2.4 Fotografie (autotypie; halftones) // 4.3 Tabulky // 4.4 Přílohy a dodatky // 5 Psaní původních sdělení, jejich forma, jednotlivé části, formální a věcné chyby. Krátká sdělení, speciální vědecké publikace. // Diplomové a dizertační práce. Psaní monografií. Publikační etika 78 // 5.1 Obecné principy, výběr časopisu, formální předpoklady 78 // 5.1.1 Myšlenkové schéma 81 // 5.2 Původní sdělení 81 // 5.3 Speciální vědecké publikace 90 // 5.3.1 Taxonomické práce 90 // 5.3.2 Floristické (faunistické) práce 92 // 5.3.3 Zkušenosti z lékařské praxe (Case reports) 92 // 5.3.4 Návod k použití (pracovní instrukce) 93 //
5.3.5 Diplomové a dizertační práce 94 // 5.4 Psaní monografií 96 // 5.5 Publikační etika 97 // 6 Čeština a angličtina při psaní rukopisů 100 // 6.1 Čeština při psaní rukopisů 100 // 6.2 Angličtina při psaní rukopisů 105 // 6.2.1 Základní rady pro psaní anglických vědeckých textů 107 // 6.2.2 Testy pro posouzení srozumitelnosti anglického textu 126 // 7 Psaní grantových projektů, žádostí o podporu, odborných posudků, // knižních recenzí, zpráv z vědeckých setkání 128 // 7.1 Grantové projekty 128 // 7.2 Žádosti o podporu 131 // 7.3 Psaní posudků 132 // 7.4 Knižní recenze 135 // 7.5 Zprávy z vědeckých setkání 136 // 8 Styk autora s redakcí, korektury 138 // 8.1 Odeslání rukopisu do redakce 138 // 8.2 Výsledek recenzního řízení 141 // 8.3 Korektury 142 // 9 Uvádění výsledků na "světovém trhu" vědy. Scientometrie // a vyhodnocování vědců a vědeckých týmů 147 // 9.1 Všechno se hodnotí 147 // 6 // 9.2 Faktor dopadu a obdobné ukazatele 148 // 9.3 Citovanost 154 // 10 Práce redakce, redigování vědeckých sdělení, časopisů a knih, // základní tiskařské termíny. Publikování z hotových předloh 156 // 10.1 Zakládáme časopis 156 // 10.2 Základy redakční práce 160 // 10.3 Redigování knih 166 // 10.4 Základní typografické pojmy 168 // 10.5 Publikování z hotových předloh (desk-top publishing) 172 // 11 Příprava přednášek a kongresových sdělení, abstraktů, plakátových sdělení. Přednášení na sympoziích, ve školách a na veřejných shromážděních. Popularizace vědy v masových médiích, "reklama" vědeckým výsledkům 174 // 11.1 Příprava přednášek a sdělení na vědeckých setkáních 174 // 11.1.1 Příprava přednášky 176 // 11.1.2 Průklest 180 // 11.1.3 Zkouška 181 // 11.1.4 Přednáška 182 // 11.1.5 Diskuse po přednášce 188 // 11.1.6 Zvláštní typy přednášek 189 //
11.2 Abstrakt pro vědecké setkání 190 // 11.3 Plakátová sdělení (postery) 192 // 11.4 Popularizace vědy 195 // Seznam použité literatury a literatury k dalšímu čtení 198
(OCoLC)64451248
cnb000838796

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC